Dilemmaer i translation og transformation af erfaringsbaserede kollaborative læringsformer til digitale læringsplatforme

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i25.128542

Nøgleord:

Envisioning scenarier, AI, machine learning, learning design, ECL, automatiseret feedback, digital læring, ecotones, ecosystemer

Resumé

Erfaringsbaserede kollaborative læringsformer (ECL) som udtrykt i problembaseret læring, refleksiv praksislæring, case-baseret læring og hacker-pædagogik bidrager til udvikling af kompetencer, som er centrale for udvikling af praksis og erhverv. En stor del af undervisningen på de videregående uddannelser og efter-videreuddannelser er i de seneste år, og især under Covid19, omlagt til digitale forløb eller delvist digitale, blendede og hybride former. Der mangler dog viden om, hvad denne omlægning betyder for mere erfaringsbaserede og kollaborative læringsforløb og hvilke dilemmaer, der kan opstå i forsøget på at oversætte og transformere denne type af læring til digitale forløb på læringsplatforme. Derfor undersøger og konceptualiserer denne artikel, hvad der karakteriserer ECL forløb og hvilke dilemmaer, der opstår, når ECL transformeres til digitale undervisningsformater, på baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet ‘Unified platform For Learning and Development’ (UnFoLD). På baggrund af  en analyse af projektets ecosystemer beskrives hvilke dilemmaer en transformation af ECL til digitale platformsløsninger skaber. På den baggrund gives et bud på tre dilemmaer, henholdsvis dilemmaet mellem design af lærerprocesser og ikke kun system, envisioning som metodik til at forstå og arbejde med systemets hierarki og automatiseret kvalitative feedback. Der redegøres for hvorledes disse dilemmaer kan imødegås gennem envisioning og en fokuseret designproces.

Referencer

Andersen, M. H., Gerwien, R. G., & Kammer, A. (2020). Sammen, hver for sig: Universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 13(23), 18–18. https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.122032

Cavalcanti, A. P., Barbosa, A., Carvalho, R., Freitas, F., Tsai, Y.-S., Gašević, D., & Mello, R. F. (2021). Automatic feedback in online learning environments: A systematic literature review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100027. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100027

Colchester, K., Hagras, H., Alghazzawi, D., & Aldabbagh, G. (2016). A Survey of Artificial Intelligence Techniques Employed for Adaptive Educational Systems within E-Learning Platforms. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, 7(1), 47–64. https://doi.org/10.1515/jaiscr-2017-0004

Dau, S. (2015). Studerendes orientering i fleksible professionsuddannelsers læringsrum: Et narrativt casestudie af vidensudviklingens veje og afveje [Aalborg Universitetsforlag]. https://doi.org/10.5278/vbn.phd.hum.00007

Dau, S., & Ryberg, T. (2014). Disruptions and Disturbance as Challenges in a Blended Learning (BL) Environment and the Role of Embodied Habit Orientation: The 13th European Conference on e‐Learning. Proceedings of the 13th European Conference on E‐Learning - ECEL‐2014, 156–162.

Faurholt, L., & Kofod-Jensen, L. (2010). Next generation—Nationalt e-læringssystem byggende på Open Souce (Nye Institutioner/DEFF. Hentet d. 08.07.2021 fra Next Generation (deff.dk), p. 25). https://www.deff.dk/uploads/media/Next_Generation_-_afrapportering.pdf

Fawns, T., Mulherin, T., Hounsell, D., & Aitken, G. (2021). Seamful learning and professional education. Studies in Continuing Education, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/0158037X.2021.1920383

Ferguson, R. (2012). Learning analytics: Drivers, developments and challenges. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5/6), 304–317.

Goodyear, P. (2005). Educational design and networked learning: Patterns, pattern languages and design practice. Australasian Journal of Educational Technology, 21(1), Article 1. https://doi.org/10.14742/ajet.1344

Guzmán-Valenzuela, C., Gómez-González, C., Rojas-Murphy Tagle, A., & Lorca-Vyhmeister, A. (2021). Learning analytics in higher education: A preponderance of analytics but very little learning? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), 23. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00258-x

Jensen, C. G. (2020). Playing with Sequential Learning and and Inquiry Processes by Bringing “World of Warcraft“ to the Real World: Based on Reflective Practice-based Learning [Aalborg Universitetsforlag]. https://www.ucviden.dk/da/publications/playing-with-sequential-learning-and-and-inquiry-processes-by-bri

Kilińska, D., & Ryberg, T. (2019). Connecting Learning Analytics and Problem-Based Learning – Potentials and Challenges. Journal of Problem Based Learning in Higher Education, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v7i1.2545

Laursen, R. (2020). Does the Combination of Professional Leadership and Learning Management Systems Signal the End of Democratic Schooling? Research in Educational Administration & Leadership, 5(2), 342–374.

Mangaroska, K., & Giannakos, M. (2019). Learning Analytics for Learning Design: A Systematic Literature Review of Analytics-Driven Design to Enhance Learning. IEEE Transactions on Learning Technologies, 12(4), 516–534. https://doi.org/10.1109/TLT.2018.2868673

Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017a). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 22. https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8

Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017b). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 22. https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8

Selwyn, N. (2016). Is Technology Good for Education? John Wiley & Sons.

Sørensen, M. T., & Pedersen, J. M. (2018). Students’ experience with Dassault Systemes’ ILICE platform for PBL. 7th International Research Symposium on PBL, 75–84.

Tahiru, F. (2021). AI in Education: A Systematic Literature Review. Journal of Cases on Information Technology (JCIT), 23(1), 1–20. https://doi.org/10.4018/JCIT.2021010101

van der Maarel, E. (1990). Ecotones and Ecoclines Are Different. Journal of Vegetation Science, 1(1), 135–138. https://doi.org/10.2307/3236065

Viberg, O., Hatakka, M., Bälter, O., & Mavroudi, A. (2018). The current landscape of learning analytics in higher education. Computers in Human Behavior, 89, 98–110. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.027

Wistoft, K., Christensen, J. H., & Qvotrup, L. (2020). Elevernes trivsel og mentale sundhed: Hvad har vi lært af nødundervisningen under coronakrisen? Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, 7, 40–65. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.120865

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Downloads

Publiceret

2022-06-13

Citation/Eksport

Gyldendahl Jensen, C., Dau, S., Riise Clausen, N., Ryberg, T., & Brogaard Bertel, L. . (2022). Dilemmaer i translation og transformation af erfaringsbaserede kollaborative læringsformer til digitale læringsplatforme : Array. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(25). https://doi.org/10.7146/lom.v15i25.128542

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema