Legekvaliteter

Udvikling af et begreb om det legende i lærer- og pædagoguddannelsen

Forfattere

  • Helle Marie Skovbjerg Designskolen Kolding
  • Helle Hovgaard Jørgensen UC Lillebælt

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.127125

Nøgleord:

legende undervisning, playful learning, design-based research, professionsuddannelse

Resumé

Med afsæt i et større forskningsprojekt om det legende i undervisning på pædagog- og læreruddannelser, udvikler denne artikel begrebet om legekvaliteter. Gennem en design-baseret tilgang til udvikling af teori udforsker artiklen, hvordan begrebet om legekvaliteter kan være med til at skabe muligheder for en måde at konceptualisere legende undervisning.  Legekvalitetsbegrebet viser sig at have følgende karakteristika: Legekvaliteter er bundet til konkrete situationer, er nært knyttet til handlinger, er fluktuerende og er altid legekvaliteter for nogen. Med udviklingen af begrebet om legekvaliteter bliver artiklens centrale bidrag at skabe et begreb, der både muliggøre at vi kan se på eksisterende undervisning og spørge til legekvaliteterne i disse, ligesom vi kan bruge begrebet legekvaliteter som designprincipper for fremtidens legende undervisning. Artiklen afsluttes med at diskutere begrebets teoretiske og praktiske implikationer for professionsuddannelserne.

Referencer

Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1-14.

Boysen, M. Jensen, H., von Seelen, J. Sørensen, M, Skovbjerg, H.M. (2021, in press) Playful learning designs in teacher education and early childhood teacher education: A scoping review. International Journal on Teaching and Teacher Education

Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings. The Journal of the Learning Sciences, 2(2), 141-178.

Dewey, J. (2005) Demokrati og uddannelse. KLIM.

Charmaz, K. (2014) Constructing Grounded Theory. SAGE.

Clarke, A. (2011). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553-576.

Christensen, O., Gynther, K., & Petersen, T. B. (2012). Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 5(9).

Cowan, C. C., & Todorovic, N. (2000). Spiral dynamics: the layers of human values in strategy. Strategy & Leadership, 28(1), 4-12.

Dahler-Larsen, P. (2008). Kvalitetens beskaffenhed. Syddansk Universitetsforlag.

Ejsing-Duun, S., & Skovbjerg, H. M. (2018). Design as Modes of Inquiry in Design Pedagogy. International Journal of Art &

Design Education. https://doi.org/10.1111/jade.12214

Jørgensen, H.H., Schrøder, V., Skovbjerg, H.M. (2021, in press). Playful learning, space and materiality: An integrative

literature review. Scandinavian Journal of Educational Research.

Jørgense, H.H. (2018). Media literacy gennem leg i børnehaveklassen. Syddansk Universitet.

Hughes, B. (1996). A playworker's taxonomy of play types. PlayEducation.

Jensen, J.C., Lund, O., Pedersen, O. Skovbjerg, H.M. (2021). Playful approaches to learning as a realm for the humanities in the culture of higher education: A hermeneutical literature review. Arts and Humanities in Higher Education.

Jessen, C., & Karoff, H. S. (2014). Tekster om leg. Akademisk.

Jessen, C. (2008). Læringsspil og leg. In Jessen, C., & Karoff, H. S. (2014). Tekster om leg. Akademisk.

Jørgensen, H.H., Skovbjerg, H.M. Eriksen, M.A. (2021) Approaching a DBR Model for a ”Research through Codesign Project on Play in Schools to frame participation. Nordes 2021. Matters of Scale. Proceedings of the 9th Nordic Design Research Conference. Kolding. Denmark (p.434-443).

Jørgensen, H.H. & Skovbjerg, H.M. (2020) ”Det gjorde sygt, sygt ondt”: design af indkluderende legemiljø i skolen i samarbejde med pædagoger. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. 4:2 (p.109-121).

Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situeret læring og andre tekster. Hans Reizel.

Lennon, K. (2015). Imagination and the imaginary (First ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.

Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M., & Baker, M. (2016). Towards a pedagogy of play. Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Education,

Mouritsen, F. (1996). Legekultur. Syddansk Universitetsforlag.

Møller, H. H., Andersen, I. H., Kristensen, K. B., & Rasmussen, C. S. (2018). Leg i skolen: en antologi. UP.

Nepper Larsen, S. (1995). Sproget er alles og ingens: Erkendelse og spekulation. Aarhus Universitetsforlag.

Nørgård, R. T., Toft-Nielsen, C., & Whitton, N. (2017). Playful learning in higher education: developing a signature pedagogy. International Journal of Play, 6(3), 272-282.

Pink, S. (2001). Doing Visual Ethnography (3.th ed.). SAGE Publications Ltd.

Pirsig, R. M. (2000). Zen and the art of motorcycle maintenance: an inquiry into values. Perennial.

PlayBook I, Playful Learning. https://issuu.com/sile-kp/docs/playbook_v02_dk_tryk_indhold_digital_single

PlayBook 2, Playful Learning. https://issuu.com/sile-kp/docs/pl_playbook2_digital_stor

Rahbek, J. (2020). Designing for playful tension. In Gudiksen, S., & Skovbjerg, H. M. (2020). Framing play design: A hands-on guide for designers, learners and innovators. BIS Publishers, 63-74.

Skovbjerg, H.M., Bekker, T. dÁnjou, B., Quinones, K-Z-P, Johry, A. (2021) Examining Theory use in Design Research on Fantasy Play. International Journal of Child Computer Interaction. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100400

Skovbjerg, H.M. (2021a) Perspektiver på læring i ”didaktiske designs med legekvaliteter”. Playbook 2. (p.78-88).

Skovbjerg, H.M. (2021b) On Play. Samfundslitteratur. København.

Skovbjerg, H.M., Jensen, J-O., Hansen, J.H. Bekker, T., Sand, A-L., Jørgense, H.H. (2021) Supporting Play Pedagogy in Schools. BIN Norden. Designing for Play in New Nordic Childhood, March 2021. Copenhagen. Denmark.

Skovbjerg, H.M. (2020) Designing for Play Moods in a Ludotorium in Framing Play Design: A hands-on guide for designers, learners and innovators. BIS-Verlag. (p.37-49).

Stenros, J. (2015) Playfulness, Play, and Games. A Constructionist Ludology Approach. Tampere University Press.

Sutton-Smith, B. (2001). The Ambiguity of Play. Harvard University Press

Van Kemenade, E., Pupius, M., & Hardjono, T. W. (2008). More Value to Defining Quality. Quality in Higher Education, 14(2), 175-185.

Whitton, N. & Moseley, A. (2019) (eds) Playful Learning: Events and Activities to Engage Adults. Routledge.

Whitton, N. (2018). Playful learning: Tools, techniques, and tactics. Research in Learning Technology, 26.

Øknes, M. & Sundsdal, E. (2020) Barns lek i skolen. Fagboklaget.

Downloads

Publiceret

2021-10-29

Citation/Eksport

Skovbjerg, H. M., & Jørgensen , H. H. (2021). Legekvaliteter: Udvikling af et begreb om det legende i lærer- og pædagoguddannelsen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.127125