Digitalt understøttet problem- og projektbaseret vejlederpraksis

Erfaringer og potentialer identificeret under COVID-19-nedlukningen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125806

Nøgleord:

PBL, PPL, digital læring, projektvejledning, COVID-19

Resumé

Denne artikel undersøger underviseres og studerendes erfaringer med digitalt understøttet projektvejledning under COVID-19-nedlukningen i foråret 2020. Der sættes fokus på filosofien bag problem- og projektbaseret vejledning på Aalborg Universitet og Roskilde Universitet, samt hvordan og i hvor høj grad digital transformation af vejlederpraksis understøtter og udfordrer denne filosofi. Resultaterne baserer sig primært på 12 kvalitative interviews med undervisere og 10 kvalitative interviews med studerende gennemført som en del af projektet “Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner”, suppleret af resultater fra lokale, interne undersøgelser i samme periode. Artiklen søger overordnet set at besvare undersøgelsesspørgsmålet: Hvad har vi lært om digitalt understøttet projektvejledning under COVID-19-nedlukningen, og hvilke erfaringer kan vi tage med os ind i en fremtidig problem- og projektorienteret vejlederpraksis? Undersøgelsens resultater viser, at nedlukningsperioden har givet anledning til nytænkning af den problem- og projektbaserede vejlederpraksis, og at vejledningen har potentiale til at blive mere fleksibel, studentercentreret og proces-orienteret, når den transformeres fra primært produktvejledning til en højere grad af procesfacilitering i hybride læringsrum.

Forfatterbiografi

Ulla Konnerup, Aalborg Universitet

Assistant Professor, Ph.D

Referencer

Andreasen, L. B., & Lerche Nielsen, J. (2012). ICT in Problem- and Project-based Learning: New Roles for Teachers Acting as Supervisors and Students Engaging in Collaborative Learning Processes. I T. Amiel, & B. Wilson (red.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012 (s. 874-883). Association for the Advancement of Computing in Education. http://www.editlib.org/p/40855/

Andreasen, L. B., & Nielsen, J. L. (2013). Dimensions of problem based learning - dialogue and online collaboration in projects. Journal of Problem Based Learning in Higher Education, 1(1), 210-229. http://ojs.aub.aau.dk/index.php/pbl/article/view/283.

CEEDA (2021). Collaborative Engineering Education in the Digital Age. https://www.ceeda.org/

Christensen, T.S. Elf, N. & Krogh, E. (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Georgsen, M., & Qvortrup, A. (red.) (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Holgaard, J. E., Ryberg, T., Stegeager, N., Stentoft, D., & Thomassen, A. O. (2020). PBL: Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Kolmos, A., & Holgaard, J. E. (2007). Situationsbaseret projektvejledning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2(3), 54-62.

Konnerup, U. (2020). Working Together, but Separately. In: Jandrić, P., Hayes, D., Truelove, I., Levinson, P., Mayo, P., Ryberg, T., Monzó, L. D., Allen, Q., Stewart, P. A., Carr, P. R., Jackson, L., Bridges, S., Escaño, C., Grauslund, D., Mañero, J., Lukoko, H. O., Bryant, P., Fuentes-Martinez, A., Gibbons, A., ... Hayes, S. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, 2, 1069–1230. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00169-6

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk. (2 ed.) Hans Reitzels Forlag.

Lyngdorf, N. E. R., Bertel, L. B., & Andersen, T. (2021). Evaluering af Digitalt Understøttet Læring på Aalborg Universitet i 2020: Underviser- og studenterperspektiver på universitetets nedlukning som følge af Covid-19. Rapport. 34 sider. Evaluering af Digitalt Understøttet Læring på Aalborg Universitet i 2020: Underviser- og studenterperspektiver på universitetets nedlukning som følge af Covid-19 — Aalborg Universitets forskningsportal (aau.dk)

Nielsen, J. L., & Danielsen, O. (2012). Problem-Oriented Project Studies: The Role of the Teacher as Supervisor for the Study Group in Its Learning Processes. I L. Dirckinck-Holmfeld, V. Hodgson, & D. Mc-Connell (red.), Exploring the Theory, Pedagogy and Practice of Networked Learning (s. 257-272). Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0496-5_15

Olsen, P. B., & Pedersen, K. (2018). Problemorienteret projektarbejde: en værktøjsbog. Samfundslitteratur.

Ryberg, T., Bertel, L. B., Sørensen, M. T., Davidsen, J. G., & Konnerup, U. (2020, May). Hybridity, Transparency, Structured Freedom and Flipped Engagement–an Example of Networked Learning Pedagogy. In Proceedings of the Twelth International Conference on Networked Learning.

Ryberg, T., Davidsen, J., Bernhard, J., & Larsen, M. C. (2021). Ecotones: a Conceptual Contribution to Postdigital Thinking. Postdigital Science and Education, 3(2), 407-424.

Savin-Baden, M. (2000). Problem-based learning in higher education: Untold stories: Untold stories. McGraw-Hill Education (UK).

Savin-Baden, M. (2007). Learning Spaces: Creating Opportunities for Knowledge Creation in Academic Life. The Society for Research into Higher Education. McGraw-Hill Education (UK).

Qvortrup, A. (2020a). Gymnasiet anno 2019. Qvortrup, A. (red.). Gymnasiet i udvikling (s. 19-46). København: Hans Reitzels forlag.

Downloads

Publiceret

13-09-2021

Citation/Eksport

Konnerup, U., Bertel, L. B., & Larsen, S. (2021). Digitalt understøttet problem- og projektbaseret vejlederpraksis: Erfaringer og potentialer identificeret under COVID-19-nedlukningen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125806