Blended Learning – frem mod en ny normal på ungdomsuddannelserne

Forfattere

  • Michael Lund-Larsen Det Nationale Videncenter for e-læring
  • Søren Jørgensen Det Nationale Videncenter for e-læring
  • Bent B. Andresen Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125678

Nøgleord:

blended learning, corona, ungdomsuddannelser

Resumé

Artiklen fokuserer på, hvordan corona-nedlukning af den fysiske undervisning på ungdomsuddannelserne har ændret forudsætningerne for at implementere blended learning fremover. Disse ændrede forudsætninger forstås som en udvikling af holdninger og erfaringer hos lærere, og udviklingen er sket i kraft af, at omstændighederne har tvunget lærerne til at afprøve kombinationer af læringsteori, metoder og teknologi for at gennemføre fjernundervisning. I artiklen præsenteres resultater af en analyse af data fra en rundspørge på i alt 55 skoler. Konklusionen er, at 6 ud af 10 lærere er blevet digitalt innovative. De har været i stand til at udnytte digitale muligheder i en ekstraordinær situation og gjort sig erfaringer med nye måder at vejlede og differentiere på i undervisningen samt med alternativer til lærerstyret, formidlingsbaseret undervisning, som de forventer at overføre til en normal situation. Vi peger på blended learning som en ny normaltilstand, hvor digitalt innovative lærere, som nu findes på alle skoler, eksperimenterer med egen praksis, deler viden med kolleger og tager aktiv del i implementering af nye måder at undervise med it på.  

Forfatterbiografier

Michael Lund-Larsen, Det Nationale Videncenter for e-læring

Centerchef

Søren Jørgensen, Det Nationale Videncenter for e-læring

Specialkonsulent

Bent B. Andresen, Aarhus Universitet

DPU, Uddannelsesvidenskab, Lektor, Ph.d.

Referencer

Cronje, J.C. (2020). “Towards a New Definition of Blended Learning”, i The Electronal Journal of e-Learning, 18(2), s. 114-121.

Dau, S. (2020). “Læring på og i Blended Learning”, i Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 12(22) 23.

DEA og eVidenCenter (2020). Fjernundervisningstemperatur. Rapport udgivet af Det Nationale Videncenter for e-læring og Tænketanken DEA.

Demetriou, C., Ozer, B. U., & Essau, C. (2015). “Self-report questionnaires”, i R. Cautin, & S. Lilienfeld (red.), The Encyclopedia of Clinical Psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Duch, H. S. (2012). Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentering. Danske Professionhøjskoler.

EVA (2020). Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne – Lærernes overvejelser om til- og fravalg. Notat udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Gadamer, H.-G. (2000). Teoriens lovprisning – taler og artikler. Aarhus: Systime.

Georgsen, Marianne og Qvortrup, A. (red.) (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Rapport i digital version.

Given, Lisa (2008). ”Convenience Sample”, i The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781412963909.n68.

GL (2019), Gymnasielærere i tal 2019. Rapport i digital version. Rapporten er tilgængelig her.

GL (2020). Virtuel undervisning – Lærernes erfaringer. Medlemsundersøgelse udgivet i rapport af Gymnasieskolernes Lærerforening.

Hansen, J. (2012). ”Tema 2: At designe e-læring - didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design”, i Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 5(9)

Hattie, J. (2013). Synlig læring – for lærere. Dafolo

Kruuse, Emil (2007). Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag. København Ø: Dansk Psykologisk Forlag.

Kruuse, Emil (1999). Kvantitative forskningsmetoder. I psykologi og tilgrænsende fag. København Ø: Dansk Psykologisk Forlag

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Bakia, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers College Record Volume 115. New York: Teachers College, Columbia University.

Meyer, H. (2014). Hvad er god undervisning? København: Gyldendals Lærerbibliotek.

NCE (2020). Onlineundervisning under coronakrisen. Rapport udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole.

Nordahl, T. m.fl. (2010). Uligheder og variationer – Danske elevers motivation, skolefagligt læringsudbytte og sociale kompetencer. University College Nordjylland.

OECD. (2015), Schooling redesigned: Towards innovative learning systems – educational research and innovation. Paris: OECD Publishing.

Paulhus, Delroy L., Vazire, Simine (2007). “The Self-Report Method”, i Fraley, Chris, Krueger, Robert og Robins, Richard (red.) Handbook of Research Methods in Personality Psychology. London: The Guilford Press.

Qvortrup, A. m.fl. (2020). Nødundervisning under corona-krise - et elev- og forældreperspektiv. Samlet datarapport fra april 2020. DPU, Aarhus Universitet, SDU.

Redanz, Mille (2018). ”På to år: erhvervsskoler har fyret hver 10. lærer”, digital artikel i Fagbladet 3F.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. Fifth Edition. New York: Free Press.

SchoolEducationGateway (2020). Brugerundersøgelse om online læring – Resultater.

Downloads

Publiceret

25-08-2021

Citation/Eksport

Lund-Larsen, M., Jørgensen, S., & Andresen, B. B. (2021). Blended Learning – frem mod en ny normal på ungdomsuddannelserne. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125678