Hvad kan HyFlex-organiseret undervisning?

- de studerendes tilgang

Forfattere

  • Helle Mathiasen Københavns universitet
  • Henrik Bregnhøj

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125533

Nøgleord:

Hyflex-organiseret undervisning, kommunikation, undervisningsmiljøer, de studerendes stemme

Resumé

Fokus i artiklen er på kommunikationens betingelser i HyFlex-undervisning, hvor halvdelen af de studerende på skift kan møde op på campus, mens resten kan følge undervisningen live online. En e-moderator i forelæsningslokalet fungerer som et kommunikativt bindeled mellem online-deltagerne og forelæser.

Artiklens empiri omfatter en kvantitativ og kvalitativ del og har fokus på forelæsninger og de studerendes kommunikative deltagelse. 

Undersøgelsesresultaterne fortæller bl.a., at 74% af studerende vælger at følge forelæsningerne online, og at de studerende er enige om, at HyFlex er en god og fleksibel forelæsningsorganisering. Argumenterne for valg af onsite/online-deltagelse viser en vifte af individuelle præferencer.

E-moderator-funktionen er vigtig. Onlinestuderende er mere kommunikativt aktive mht. faglige spørgsmål (gennemsnitlig et bidrag fra hver tredje onlinestuderende i chatten). Chatkommunikationen initierer spørgsmål/svar via e-moderator (IRE-triader), mens interaktion forelæser/onsite og onsite/onlinestuderende (interaktionskæder) har vanskelige vilkår. De studerendes oplevelser indbefatter sparring, spejling, afveksling, engagement og motivation som vigtige parametre for deres tilgang til HyFlex-undervisning.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografi

Helle Mathiasen, Københavns universitet

ansat på Institut for Naturfagenes Didaktik, KU som professor

Referencer

Beatty, B. J. (2019). Hybrid-Flexible Course Design. EdTech Books.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology 3(2):77–101.

Creswell, J. W & Clark, V. L. P. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research. SAGE Publications

Flyvbjerg, Bent. 2010. Fem Misforståelser Om Casestudiet. Pp. 463–87. Kvalitative metoder. Hans Reitzels Forlag.

Fossland, T., Mathiasen, H., & Solberg, M (Eds.) (2015). Academic Bildung in Net-based Higher Education. New York & London: Routledge

Georgsen, M., & A. Qvortrup. (red.) (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Tilgået online d. 11.02.2021

https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Forskning/COVID%2019%20undervisning%20samlet%20rapport.pdf

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1987). Feltmetodik. Grundlaget for feltarbeid og feltforskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Jensen, L. X., Karstad, O. M., Mosbech, A., Vermund, M. C., & Konradsen, F. (2020). Experiences and challenges of students during the 2020 campus lockdown. Results from student surveys at the University of Copenhagen (pp. 1-73, Rep.). Copenhagen: University of Copenhagen. Tilgået online d. 08.02.2021 https://cobl.ku.dk/2020lockdown

Kragelund, L., Moser, A. & Zadelhoff, E. van (2015). Using the Obser-views in Qualitative Research: Benefits and Challenges. International Journal of Qualitative Methods, 1/9.

Kvale, Steinar. 1997. Interview - En Introduktion Til Kvalitative Forskningsinterview. 1. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Lemke, J. L. (1990). Talking science: Language, learning and values. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation

Luhmann, N. (1988). Erkenntnis als konstruktion. Berlin: Benteli Verlag

Luhmann, N. (1992). What is Communication? Forum, Communication Theory, 2/3, s. 251-258

Luhmann, N. (1995). Social systems, Stanford: Stanford University Press

Mathiasen, H. (2006). A Consecutive Research Design Inspired by Systems Theory. Mixed Methods Research, San Francisco: AERA,

Mathiasen, H. (2008). Is There a Nexus between Learning and Teaching? Communication as a Facilitator of Students' Knowledge Construction. I C. Holtham, & C. Nygaard (ed.), Understanding Learning-Centred Higher Education. Frederiksberg: Copenhagen Business School Press

Mathiasen, H. (2015). Digital Voting Systems and Communication in Classroom Lectures - an empirical study based around physics teaching at bachelor level at two Danish universities. Journal of interactive media in education. https://jime.open.ac.uk/articles/10.5334/jime.ah/

Mathiasen, H. (2019a). Video, en læringsressource i universitetsundervisningen. Tidsskriftet Læring Og Medier. 12(21)

Mathiasen, H. (2019b). Flerholdsforelæsninger på gymnasiet - hvorfor det? Kognition & Pædagogik, 29/ 114

Mathiasen, H., van Baalen, P., Keustermans, L. & Haarhuis, J. (2020). Digital Transformation of LERU Universities during Corona Crisis Times. LERU

Mathiasen, H. & Andersen, L. A. (2020). Development of Critical Thinking in Higher Education: A Didactic Approach to the Challenge of Developing Student's Critical Thinking skills. European Journal of Education. http://www.eu-journal.org/index.php/JEE/article/view/242/248

Mathiasen, H. (2021). Campus- og netmedierede undervisningsformer: - et kommunikationsperspektiv. Tidskriftet KvaN, 41/119

Mehan, H. (1979). Learning lessons: Social organization in classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press

Scott, P. H., Mortimer, E. F. & Aguiar, O. G. (2006). The Tension Between Authoritative and Dialogic Discourse: A Fundamental Characteristic of meaning Making Interactions. High School Science Lessons. Wiley InterScience.

Wubbels, T. & Breckelmans M. (2005). Two decades of research on teacher-student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43, 6-24

Links

www.postpandemicuniversity.net tilgået online d.15.02.2021

https://uniavisen.dk/to-forelaeseres-gyserdagbog-fra-en-maaned-med-digital-undervisning/ tilgået d. 12.02.2021

https://www.uu.nl/sites/default/files/LERU%20Dig%20Trans%20Summery%20to%20LERU%20website.pdf tilgået d. 16.02.2021

Downloads

Publiceret

16-07-2021

Citation/Eksport

Mathiasen, H., & Bregnhøj, H. (2021). Hvad kan HyFlex-organiseret undervisning? - de studerendes tilgang. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125533