Forventningsafstemning i undervisningen ved brug af modellen for Det konvergente læringsrum

Et studenterperspektiv

Nøgleord: Forventningsafstemning, Valgfrihed, app, det konvergente læringsrum

Resumé

I en kontekst, hvor studerende generelt får gradvis større indflydelse på afgørende valg i deres ud­dannelse, ønskede forfatterne i et studenterperspektiv at arbejde videre med anvendelse og brug­barhed af en tidligere udviklet didaktisk refleksionsmodel, Det konvergente læringsrum. Konkret ønskede vi at undersøge, om modellen kunne formidles enkelt i ”studenterhøjde” på en sådan måde, at den kunne blive brugbar til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Artiklen beskriver udviklingen af et redskab samt afprøvningen heraf.

Referencer

Asmussen, J. (Ed.). (2014). Didaktisk design i dansk: Digital planlægning og praksis (1. udgave). Hans Reitzel. https://www.statsbiblioteket.dk/au/#/search?query=recordID%3A%22sb_6044340%22

Asmussen, J., Kjeldsen, L. P. B., & Kjærgaard, H. W. (2019). Rapport om pilotprojekt: Afprøvning af Det konvergente læringsrum til forventningsafstemning med studerende.

Beetham, H., Conole, G., de Freitas, S., Ellaway, R. H., Jones, C., Masterman, L., Pegler, C. R., Sharpe, R., & Traxler, J. (2013). Designing for Learning in an uncertain Future. In H. Beetham & R. Sharpe (Eds.), Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing for 21st Century Learning (p. 258).

Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1), 3–8.

Davidovitch, N., & Belichenko, M. (2018). Facebook Tools and Digital Learning Achievements in Higher Education. Journal of Education and E-Learning Research, 5(1), 8–14.

Franklin, M. (2012). Understanding research: Coping with the quantitative - qualitative divide. Routledge.

Gynther, K. (2010). Didaktik 2.0. Læremiddelkultur Mellem Tradition Og Innovation. Didaktikserien. Akademisk Forlag.

Kjærgaard, H. W., Asmussen, J., & Kjeldsen, L. P. B. (2017). Det konvergente læringsrum. Klim.

Kjeldsen, L. P. B., & Jensen, J.-O., f. 1968. (2010). Krop og kommunikation i skolen: Begreb om relationskompetence. Århus Kommune, Børn og Unge.

Kjeldsen, L. P. B., & Kjærgaard, H. W. (2016). A MODEL THAT ALLOWS TEACHERS TO REFLECT ON THEIR ICT APPROACHES : THE CONVERGENT LEARNING SPACE. INTED2016 Proceedings. https://www.statsbiblioteket.dk/au/#/search?query=recordID%3A%22sb_pure_ddfmxd%3A1c69e07f-e8b9-42dd-ac53-dfabcbfaf6f8%22

Kjeldsen, L. P. B., Kjaergaard, H. W., & Asmussen, J. B. (2014). Det Konvergente Læringsrum—Forskningsrapport. Unpublished.

Kress, G. R. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge.

Lave, J., & Wenger, E. (2004). Situeret læring og andre tekster, 2. Oplag. Lave, Jean & Wenger, Etienne (2004). Situeret Læring Og Andre Tekster, 2.

Levinsen, K. T., & Sørensen, B. H. (2014). Didaktisk design-digitale læreprocesser. Lindhardt og Ringhof.

McRae, L. (2015). Teaching in an Age of Ubiquitous Computing: A Decelerated Curriculum. Digital Culture & Education, 7. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18368301&AN=110123216&h=tWhQa7fgWCY547YldKDjng7jHfC0vQgFcBl9sa4SC74OoUEIbgnTA6Y75drHLZVpTZvZ76Ley%2BhFoqH59kJMxQ%3D%3D&crl=c

Olofsson, G. (2013). Utbildningskontraktet. In E. Fasth & G. Olofsson (Eds.), Studenterna och deras utbildningar vid ett nytt universitet. Ariadne förlag.

Prinds, E. (1999). Rum til læring. Center for Teknologistøttet uddannelse.

Vygotskij, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, Ed.). Harvard University Press.

Wang, J., Yu, W.-C. W., & Wu, E. (2013). Empowering Mobile Assisted Social E-Learning:" Students’ Expectations and Perceptions". World Journal of Education, 3(2), 59–70.

Publiceret
2020-07-13
Citation/Eksport
Kjeldsen, L. P., Asmussen, J., & Kjærgaard, H. (2020). Forventningsafstemning i undervisningen ved brug af modellen for Det konvergente læringsrum. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.118188
Sektion
Artikler uden for tema