Video, en læringsressource i universitetsundervisningen

  • Helle Mathiasen Ansat på KU Tidligere medredaktør på DUT

Resumé

Brugen af video i undervisningen har gennem de seneste dekader til stadighed fyldt mere i billedet af anvendte læringsressourcer på universiteterne. Med et kort tilbageblik på de seneste godt ti års brug af videoformater beskrives forskellige didaktiske aspekter ved inddragelse af forskellige videoformater i undervisningen.

Med reference til litteraturen præsenteres aspekter ved brugen af videoformater med udgangspunkt i et kommunikationsperspektiv.  

Artiklen afsluttes med en opfordring til fortsat didaktisk udvikling, hvor videoformater, set som læringsressourcer, udvikles med fokus på stadig flere kommunikative aktiviteter i undervisningsrelaterede sammenhænge.

Forfatterbiografi

Helle Mathiasen, Ansat på KU Tidligere medredaktør på DUT
ansat på Institut for Naturfagenes Didaktik, KU som professor
Publiceret
2019-05-20
Citation/Eksport
Mathiasen, H. (2019). Video, en læringsressource i universitetsundervisningen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(21). https://doi.org/10.7146/lom.v12i21.112627