Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Resumé

I denne artikel undersøges fagområderne datalogisk tænkning (computational thinking) og teknologiforståelse i et historisk perspektiv. Artiklen formidler og analyserer den uddannelsesmæssige udvikling på området siden 1960'erne og op til i dag, hvor der op gennem 1970’erne og 1980’erne blev gennemført en række forsøg med faget datalære. Faget havde blandt andet teknologikritik og datalogisk problemløsning i fokus og minder på mange måder om det nye nutidige forsøgsfag teknologiforståelse. Formålet med artiklen er på denne baggrund at præsentere historien og diskutere, hvordan erfaringer og dyrt betalte lærepenge på området kan inspirere os i dag.
Artiklen præsenterer periodens begivenheder kronologisk. Metodisk er udvalgt empirisk materiale, der vedrører tiltag inden for og diskussioner om datalogi samt digital teknologi på grundskoleområdet. På baggrund af analyserne artiklen igennem identificeres afslutningsvist fire perioder fra 1966 og frem til i dag, der kan skabe overblik over tendenser og forskellige tiders centrale initiativer og diskussioner.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K. (2016). Developing computational thinking in compulsory education – Implications for policy and practice. European Commission, Joint Research Centre. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104188/jrc104188_computhinkreport.pdf

Bundsgaard, J.; Petterson, M. & Puck, M. R. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag

Bundsgaards, J. (2017). Fagdidaktik og it. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (2): 6-31.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (forthcoming). Teknologikritik i skolen – et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. Manuskript under udarbejdelse.

Dalgaard, L. (1994). Edb i undervisningen i folkeskolen. Nytt om data i skolan, nr. 1: 28-31.

Denning, P. J. (2017). Viewpoint. Remaining Trouble Spots with Computational Thinking. Communications of the ACM, 60(6): 33:39

EMU (2018). Teknologiforståelse valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan. https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan

Frandsen, K. (1983) (red.) EDB i skolens undervisning. Danmarks Skolelederforening.

Hansbøl, M. & Mathiasen, H. (2003). Junior PC-kørekort. Forskningsrapport ITMF-Projekt 373. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Hansen, K. F. & Jensen, P. E. (1986). Informationsteknologi og skole. Status og udviklingslinjer. Danmarks Pædagogiske Institut. Munksgaard.

Hansen, T. H. (2012). Kritik: Københavns Kommune spilder 21 millioner på interaktive tavler. Version 2. https://www.version2.dk/artikel/koebenhavns-kommune-bruger-21-millioner-paa-fiasko-skole-it-46203

Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg: Afrapportering af kvantitative undersøgelser på tværs af de tre demonstrationsskoleprojekter i AUUC-konsortiet. Læremiddel.dk.

Hjort Jensen, H. (1986). Datalære – også for piger: det kan være en fordel at dele klassen op i rene drenge- og pigegrupper i faget datalære. Folkeskolen. Årg. 103, nr. 19: 808-809.

IEA (2018). ICILS. International Computer and Information Literacy Study. http://www.iea.nl/icils

Jacobsen, J. (2001). Pc-kørekort til skoleelever. Folkeskolen.dk, 5. april 2001. https://www.folkeskolen.dk/13030/pc-koerekort-til-skoleelever

Knuth, D. E. (1974). Computer Science and its Relation to Mathematics. The American Mathematical Monthly, vol. 81: 323-343Malmberg, A. C. (1970). Datalogi i skolen: Læreruddannelsen – en flaskehals. Undervisningsministeriets tidsskrift, 272-276.

Mortensen, H.N. (2012). Ingen dokumenteret effekt: Skoler køber iPads i blinde for millioner. Version 2, 18. september 2012. https://www.version2.dk/artikel/ingen-dokumenteret-effekt-skoler-koeber-ipads-i-blinde-millioner-47792

Naur, P. (1967). Datamaskinerne og samfundet. Søndagsuniversitetet – Bind 85. Munksgaard.

Naur, P. (1968). Demokrati i datamatiseringens tidsalder. Kriterium, 3. årg., nr. 5 - juni 1968. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Naur, P. (1954). Elektronregnemaskinerne og hjernen. Perspektiv 1 (7): 42-46.

Naur, P. (1966). Plan for et kursus i datalogi og datamatik. Regnecentralen.

Naur, P. (1965). The Place of Programming in a World of Problems, Tools, and People. Proc. IFIP Congress 65: 165-199.

Papert, S. (1980, 1993). Mindstorms. Children, Computers, And Powerful Ideas. Basic Books.

Pea, R. & Kurland, M. (1984). On the cognitive effects of learning computer programming. New Ideas in Psychology 2, 2, 137-168.

Skole og edb (1985). Vejledende forslag til læseplan for valgfaget datalære i folkeskolen. Skole og edb, 1985: 149-152

Sveinsdottir, E. & Frøkjær, E. (1988). Datalogy – The Copenhagen Tradition of Computer Science. BIT Numerical Mathematics, 28 (3), 450–472.

Tedre, M. & Denning, P. J. (2016). The Long Quest for Computational Thinking. Proceedings of the 16th Koli Calling Conference on Computing Education Research, November 24-27, 2016, Koli, Finland: 120-129.

Undervisningsministeriet (1972). Betænkning om edb-undervisning i det offentlige uddannelsessystem. Betænkning nr. 666. Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet (2018a). Handlingsplan for teknologi i undervisningen. https://www.stil.dk/-/media/filer/uvm/udd/fgu/180201-nyhandlingsplan-for-teknologi-i-undervisningen-februar-2018.pdf?la=da

Undervisningsministeriet (2018b). Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen. https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/it-i-undervisningen/oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen

Undervisningsministeriet (2017). Informationsteknologi C og B. https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013/forsoegsfag-i-de-gymnasiale-uddannelser/permanente-forsoegsfag/informationsteknologi-c-og-b

UNI-C. På forkant i 40 år. Jubilæum 1965-2005. https://www.yumpu.com/da/document/view/17696419/historisk-tilbageblik-unioc/5

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215

Downloads

Publiceret

30-04-2019

Citation/Eksport

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 30. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919