Announcements

Current Issue

No. 83 (2021): De andre køn
					View No. 83 (2021): De andre køn

Køn har en historie, og historien er kønnet. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvad er konsekvenserne af, at vi opstiller det på denne måde? Derfor spørger vi: Hvad kan et blik for kønsspørgsmålet bidrage med i historievidenskaben Og hvad bidrager historievidenskaben med til kønsspørgsmålet og kønstænkningen? Og på hvilken måde fortæller kønsspørgsmålet os noget om en skiftende historieforståelse? Det er dette problemfelt, vi indskriver os i med følgende nummer af Slagmark. 

Published: 2021-09-06
View All Issues

Slagmark er Danmarks førende forskningstidsskrift for idéhistorie. Tidsskriftets mål er at formidle ny, oplysende og original forskning inden for alle grene af idéhistorien geografisk, kronologisk og metodisk til en bredere offentlighed.

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983. Det opstod i miljøet omkring Afdeling for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor det stadig har hjemme. Slagmark dækker hovedområderne indenfor den vestlige idéhistorie: Den filosofiske tænknings historie, de æstetiske ideers historie, de politiske, økonomiske og sociale ideers historie samt naturvidenskabernes idéhistorie.