Announcements

Call for Papers: Kvalitativ Psykologi

2021-04-12

Call for papers: Kvalitativ Psykologi

Abstract Deadline: 1. Juli, 2021

I forbindelse med konferencen Kvalitativ Psykologi, inviterer redaktionsgruppen for tidsskriftet Qualitative Studies på Aalborg Universitet til et skandinavisksproget temanummer om kvalitativ psykologi.

Dette temanummers mål er, at undersøge den kvalitative psykologis egne forudsætninger og praksis, for hermed at inspirere til en ydmyg og oplysende dialog med og om sit eget grundlag. Psykologien er - muligvis i højere grad end mange andre videnskaber, et veritabelt slagfelt, hvor alt er til diskussion. Hvad er psyke? Hvem er vi? Hvis det, vi kalder kvalitativ psykologi, ofte udmærker sig ved at indgå i en levende relation til filosofien og litteraturen, er der tale om to nabofelter, som har kultiveret en uafklaret holdning til egne præmisser og eksistensgrundlag. Enhver filosofi skal forholde sig til hvad filosofi er, og enhver skønlitterær forfatter må mere eller mindre eksplicit undersøge sproget, og hvad det vil sige at skrive. Hvad kan psykologien lære heraf? Hvori består det kvalitative i kvalitativ psykologi? Er psykologien ikke per definition kvalitativ? Hvad er egentlig psykologi? Og hvad er psykologiens relation til nabofelterne filosofi og litteratur?

Om end filosofien og litteraturen befinder sig i en stadig spørgende dialog med sig selv, er dette langt fra at kunne beskrives som en rastløs cirkulerende omkring sin egen akse. Vi kan aldrig besvare spørgsmålet om hvad filosofi eller litteratur er, hvis vi ikke filosoferer eller skriver. På en lignende måde kan vi ikke nærme os et svar på hvad kvalitativ psykologi er, uden at tage udgangspunkt i den aktivitet det indebærer. Psykologi er, alle uenigheder taget i betragtning, noget man gør. Hermed ønsker dette temanummer ligeledes empiriske bidrag fra den kvalitative psykologis brogede landskab. Hvordan udmønter kvalitativ-psykologisk forskning sig i praksis? Hvilke erkendelsesteoretiske og emancipatoriske muligheder findes inden for dette felt? Hvordan går man kvalitativt til verden og til psyken på en nytænkende måde? Hvilke nybrud eksisterer der indenfor den kvalitative psykologi?

En psykologiuddannelse kan på mange måder sammenlignes med en teoretisk flooding af studerende, som skal forholde sig til en mangefacetteret videnskab med forgreninger til biologi, neurovidenskab, sociologi, pædagogik og filosofi. Hvilken rolle spiller den kvalitative psykologi i den opgave som hedder at danne studerende til en selvstændig og reflekteret forholden-sig-til denne kompleksitet? Udnyttes potentialerne i den kvalitative psykologi på en adækvat og tiltrækkelig måde på dagens skandinaviske psykologiuddannelser? Hvilke forhindringer og muligheder ligger i kvalitativ-psykologiske indsigter når det kommer til at uddanne frit tænkende og fagligt dygtige kandidater i psykologi?

På denne baggrund, ønsker vi med dette temanummer at udforske disse spørgsmål og emner:

Hvad er kvalitativ psykologi?

Hvad er god (og mindre god) kvalitativ psykologi?

Hvilken betydning har tværvidenskabelighed for den kvalitative psykologi?

Eksempler på forskning fra det kvalitativt-psykologiske område.

Hvilken plads har kvalitative metoder på universitetet i dag?

Nye retninger/fremtiden for kvalitativ psykologi.

Temanummeret vil således sigte på at indeholde både diskussioner om, hvad kvalitativ psykologi overhovedet er for en størrelse, hvordan den kvalitative psykologi ser ud i dag, hvordan den udvikler sig, samt bredere diskussioner om den kvalitative psykologis position på universiteterne og i offentligheden.

Abstracts

Følgende information indsendes til alfred@hum.aau.dk inden d. 1. juli 2021.

  1. Titel på kapitel
  2. En kortere tekst (maks. en halv normalside), hvor udgangspunkt, teoretiske perspektiver, samt artiklens overordnede formål skitseres.

Bidrag til temanummeret skrives på dansk eller andre skandinaviske sprog.

Spørgsmål og henvendelser til redaktionen sendes til Alfred Bordado Sköld: alfred@hum.aau.dk

Tidsplan for temanummeret:

1. juli 2021: Abstracts indsendes til redaktionen

1. august 2021: Bidragsydere får besked om abstract er accepteret

1. december 2021: Manuskriptet indsendes til redkationen

1. februar 2022: Fagfællebedømmelse sendes til bidragsydere

1. marts 2022: Deadline for det reviderede manuskript

1. april 2022: Temanummeret publiceres

 

Read more about Call for Papers: Kvalitativ Psykologi

Current Issue

Vol. 6 No. 2 (2021): Rhythms
View All Issues

Qualitative Studies (QS) aims to be a central forum for discussions of qualitative research in social sciences in general. QS is an open access journal that employs a blinded peer-review process. We are interested in papers that discuss qualitative methods, their promises, problems, and philosophies, as well as papers that apply such methods in concrete qualitative studies. We are in particularly looking for papers that critically expand the borders of qualitative research by experimenting with literary, aesthetic, narrative and other creative genres in the communication of research. We also welcome theoretical and philosophical discussions of qualitative inquiry. The journal is affiliated with Aalborg University, Denmark.

Qualitative Studies is BFI-registered and DOAJ licensed. 
ISSN: 1903-7031