Announcements

 • Call for Papers: Kvalitativ Psykologi

  2021-04-12

  Call for papers: Kvalitativ Psykologi

  Abstract Deadline: 1. Juli, 2021

  I forbindelse med konferencen Kvalitativ Psykologi, inviterer redaktionsgruppen for tidsskriftet Qualitative Studies på Aalborg Universitet til et skandinavisksproget temanummer om kvalitativ psykologi.

  Dette temanummers mål er, at undersøge den kvalitative psykologis egne forudsætninger og praksis, for hermed at inspirere til en ydmyg og oplysende dialog med og om sit eget grundlag. Psykologien er - muligvis i højere grad end mange andre videnskaber, et veritabelt slagfelt, hvor alt er til diskussion. Hvad er psyke? Hvem er vi? Hvis det, vi kalder kvalitativ psykologi, ofte udmærker sig ved at indgå i en levende relation til filosofien og litteraturen, er der tale om to nabofelter, som har kultiveret en uafklaret holdning til egne præmisser og eksistensgrundlag. Enhver filosofi skal forholde sig til hvad filosofi er, og enhver skønlitterær forfatter må mere eller mindre eksplicit undersøge sproget, og hvad det vil sige at skrive. Hvad kan psykologien lære heraf? Hvori består det kvalitative i kvalitativ psykologi? Er psykologien ikke per definition kvalitativ? Hvad er egentlig psykologi? Og hvad er psykologiens relation til nabofelterne filosofi og litteratur?

  Om end filosofien og litteraturen befinder sig i en stadig spørgende dialog med sig selv, er dette langt fra at kunne beskrives som en rastløs cirkulerende omkring sin egen akse. Vi kan aldrig besvare spørgsmålet om hvad filosofi eller litteratur er, hvis vi ikke filosoferer eller skriver. På en lignende måde kan vi ikke nærme os et svar på hvad kvalitativ psykologi er, uden at tage udgangspunkt i den aktivitet det indebærer. Psykologi er, alle uenigheder taget i betragtning, noget man gør. Hermed ønsker dette temanummer ligeledes empiriske bidrag fra den kvalitative psykologis brogede landskab. Hvordan udmønter kvalitativ-psykologisk forskning sig i praksis? Hvilke erkendelsesteoretiske og emancipatoriske muligheder findes inden for dette felt? Hvordan går man kvalitativt til verden og til psyken på en nytænkende måde? Hvilke nybrud eksisterer der indenfor den kvalitative psykologi?

  En psykologiuddannelse kan på mange måder sammenlignes med en teoretisk flooding af studerende, som skal forholde sig til en mangefacetteret videnskab med forgreninger til biologi, neurovidenskab, sociologi, pædagogik og filosofi. Hvilken rolle spiller den kvalitative psykologi i den opgave som hedder at danne studerende til en selvstændig og reflekteret forholden-sig-til denne kompleksitet? Udnyttes potentialerne i den kvalitative psykologi på en adækvat og tiltrækkelig måde på dagens skandinaviske psykologiuddannelser? Hvilke forhindringer og muligheder ligger i kvalitativ-psykologiske indsigter når det kommer til at uddanne frit tænkende og fagligt dygtige kandidater i psykologi?

  På denne baggrund, ønsker vi med dette temanummer at udforske disse spørgsmål og emner:

  Hvad er kvalitativ psykologi?

  Hvad er god (og mindre god) kvalitativ psykologi?

  Hvilken betydning har tværvidenskabelighed for den kvalitative psykologi?

  Eksempler på forskning fra det kvalitativt-psykologiske område.

  Hvilken plads har kvalitative metoder på universitetet i dag?

  Nye retninger/fremtiden for kvalitativ psykologi.

  Temanummeret vil således sigte på at indeholde både diskussioner om, hvad kvalitativ psykologi overhovedet er for en størrelse, hvordan den kvalitative psykologi ser ud i dag, hvordan den udvikler sig, samt bredere diskussioner om den kvalitative psykologis position på universiteterne og i offentligheden.

  Abstracts

  Følgende information indsendes til alfred@hum.aau.dk inden d. 1. juli 2021.

  1. Titel på kapitel
  2. En kortere tekst (maks. en halv normalside), hvor udgangspunkt, teoretiske perspektiver, samt artiklens overordnede formål skitseres.

  Bidrag til temanummeret skrives på dansk eller andre skandinaviske sprog.

  Spørgsmål og henvendelser til redaktionen sendes til Alfred Bordado Sköld: alfred@hum.aau.dk

  Tidsplan for temanummeret:

  1. juli 2021: Abstracts indsendes til redaktionen

  1. august 2021: Bidragsydere får besked om abstract er accepteret

  1. december 2021: Manuskriptet indsendes til redkationen

  1. februar 2022: Fagfællebedømmelse sendes til bidragsydere

  1. marts 2022: Deadline for det reviderede manuskript

  1. april 2022: Temanummeret publiceres

   

  Read more about Call for Papers: Kvalitativ Psykologi
 • Call for papers: Writing dialogues – dialogical writing

  2018-03-15

   

   Full paper deadline: September 1th 2018 

  For this special issue of Qualitative Studies, we invite discussions and explorations of the dialogical nature of writing. We encourage papers that explicitly address dialogical knowledge creation through writing and ways to make dialogical aspects visible in academic texts. We want to emphasize writing as a research activity in its own right, tightly entwined with reading, exploring, stating and sharing with others – that is, dialoguing. 

  In everyday life, dialogue usually means a conversation or verbal exchange between two or more persons. Dia- is a prefix meaning ‘through’ or ‘by’, and logos can mean word(s), discourse, talk, thought, reason, knowledge and theory (Linell, 2009). Therefore, dialogue has a broad range of possible meanings, all addressing the interactional, relational nature of exploring and getting to know something. Moreover, dialogue holds an aspect of semiotic mediation - that is, meaning-making activities in and through words, signs, symbols, concepts or body language (Linell, 2009). These mediations can be face-to-face or technology mediated, and they can be immediate, delayed or interwoven in time, space and modalities. While dialogue refers to these mundane social activities, it is also often used in a normative sense involving symmetry and cooperation as opposed to, for example, monologuing or arguing. 

  A text is, as a material artefact, a monologic format. However, its production and reception are dialogic. Moreover, dialogue within the actual text can be explicit and implicit in various ways. Hyland (2005) argues that all metadiscourse in writing is dialogical. Questions and commentary explicitly function to build a writer-reader relationship by anticipating readers’ mood and possible reaction to the text (p. 32), while more subtle markers, such and hedges and boosters, can function indirectly to get the reader on board or soften potential reservations.

  This call invites papers engaging with broad - empirical or abstract - notions of dialogue in or through writing. These could be: internal dialogue; dialogue between positions or ideas; ‘data as dialogue partner’ (Alvesson & Kärreman, 2011); engaging with interviewees’ response data in the text (Helin, 2014); co-writing as dialogue (Edwards & Fowler, 2007); analysing in dialogue with fiction (Wegener, 2014) or other modalities; explorations into the craft of writing through exchange of letters (Meier & Wegener, 2017) or emails (Wegener & Tanggaard, 2013). We also invite papers that explore and discuss ways in which dialogue can be crafted in writing, where qualitative researchers can find inspiration to do so (Narayan, 2007; 2012), as well as dialogical writing as an integrated part of the research process (Helin, 2016; Lorino et al., 2011). 

  Thus, in this issue we invite contributions that explore writing as dialogue and dialogue in writing as core activities in qualitative research. We are looking for papers that address, but are not necessarily limited to, the following topics relating to the ‘what’, ‘how’ and ‘why’ of dialogue in academic writing: 

   Reflections on the philosophical and theoretical underpinnings of dialogue and their implications for the way we write qualitative research texts. 

   Strategies for dialogue in both co-authored and single-authored texts. 

   Experiences, experiments and explorations into written dialogue or dialogical writing. 

   Dialogue as a writing methodology – implications, strengths and weaknesses of dialogue as a means of knowledge creation or knowledge dissemination. 

   Designs and methods that invite dialogical perspectives on a phenomenon or concept. 

   Accounts of empirical studies that explicitly used dialogical writing as a means of knowledge creation, analysis and representation. 

   Dialogues between researcher stances, voices, writer personas or other characters in the text. 

   Explorations of the relationship between language, dialogue and understanding in/through writing. 

   Implicit and explicit dialoguing in writing. 

   The limits of dialogue in writing - when dialogue breaks down, doesn’t do the job or simply obscures things. 

  References 

  Alvesson, M., & Kärreman, D. (2011). Qualitative Research and Theory Development. Mystery as Method. Los Angeles: Sage. 

  Edwards, R., & Fowler, Z. (2007). Unsettling boundaries in making a space for research. British Educational Research Journal, 33(1), 107–123. 

  Helin, J. (2014). Writing Process After Reading Bakhtin From Theorized Plots to Unfinalizable “Living” Events. Journal of Management Inquiry, ahead-of-p

  Helin, J. (2016). Dialogical writing: Co-inquiring between the written and the spoken word. Culture and Organization

  Hyland, K. (2005). Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing. London: Continuum. 

  Linell, P. (2009). Rethinking Language, Mind, and World Dialogically. Interactional and Contextual Theories of Human Sense-Making. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc. 

  Lorino, P., Tricard, B., & Clot, Y. (2011) Research Methods for Non-Representational Approaches to Organizational Complexity: The Dialogical Mediated Inquiry. Organization Studies. Volume: 32 issue: 6, page(s): 769-801 

  Meier, N., & Wegener, C. (2017). Writing With Resonance. Journal of Management Inquiry, 26(2), 193–201. 

  Narayan, K. (2007). Tools to shape texts: what creative nonfiction can offer ethnography. Anthropology and Humanism, 32(2), 130–144. 

  Narayan, K. (2012). Alive in the Writing. Crafting Ethnography in the Company of Chekhov. Chicago: The University of Chicago Press. 

  Wegener, C. (2014). Writing with Phineas. How a fictional character from A. S. Byatt helped me turn my ethnographic data into a research text. Cultural Studies <=> Critical Methodologies, 14(4), 351–360. 

  Wegener, C., & Tanggaard, L. (2013). Supervisor and Student Co-Writing: An Apprenticeship Perspective. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 14(3).

  Read more about Call for papers: Writing dialogues – dialogical writing