PERSPEKTIVER PÅ VOLDTÆGT

Forfattere

  • Bodil Pedersen Roskilde Universitetscenter

Nøgleord:

Tortur, Organiseret vold, Voldtægt

Resumé

En stor del af forskningen inden for emnet voldtægt er blevet udført i den tradition, der beskæftiger sig med diagnosen Post Traumatisk Stress Syndrom. Denne forskning bidrager til at synliggøre problemer, som kvinder kan opleve efter et overgreb.

Samtidigt er det en begrænsning, at aspekter ved kvinders egne, og til tider meget forskelligartede perspektiver på konsekvenserne af et overgreb i deres efterfølgende daglige livsførelse, ikke kan komme til orde i denne type forskning. Den psykologiske forskning og praksis, samt anden praksis på området risikerer at objektgøre de berørte, og kan således ikke drage nytte af deres viden.

I forbindelse med et forskningsprojekt på Center for Voldtægtsofre undersøger artiklen muligheder og begrænsninger i terapi-forskning som forskningstilgang. Hvad skal der til for, at de berørtes egne perspektiver kommer i spil? Kan tilgangen muliggøre en relevant berigelse af psykologisk teori og praksis, som også kan bidrage til udviklingen af andre former for praksis i forhold til seksualiserede overgreb?

En af forudsætningerne er en teoretisk tilgang, der begrebsliggør forbindelser mellem dagligdagen efter et overgreb og de personlige psykosociale betydninger, et overgreb får.

Forfatterbiografi

Bodil Pedersen, Roskilde Universitetscenter

Bodil Pedersen er specialist i psykoterapi og lektor på Roskilde Universitetscenter

Downloads

Publiceret

2004-07-31

Citation/Eksport

Pedersen, B. (2004). PERSPEKTIVER PÅ VOLDTÆGT. Psyke &Amp; Logos, 25(1), 27. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8673