E-tiviteter som eksamensform

  • Anette Grønning Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Resumé

Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter). E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning) bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

Forfatterbiografi

Anette Grønning, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Ph.d., adjunkt
Medievidenskab

 

Publiceret
2011-12-15
Citation/Eksport
Grønning, A. (2011). E-tiviteter som eksamensform. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 4(7/8). https://doi.org/10.7146/lom.v4i7/8.5410