Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

Forfattere

  • Rikke Berggreen Paaskesen Klank Efterskole
  • Rikke Toft Nørgård Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24201

Nøgleord:

learning design, design thinking, designprocesser, teknologipædagogik, kritisk pædagogik, demokratisk dannelse, robotter

Resumé

Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier. 

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Rikke Berggreen Paaskesen, Klank Efterskole

Cand.pæd.soc. og lærer       

Rikke Toft Nørgård, Aarhus Universitet

Lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Referencer

Aaen, J. & Forfatter2 (2015).

Anderson, L.W. & Kratwohl, D.R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Bear J. (2013). Teaching for Creativity. Domains and divergent thinking, intrinsic motivation, and evaluation. In: Teaching creatively and teaching for creativity. Eds. M.B. Gregerson, H.T. Snyder and J.C. Kaufman (eds.). London: Springer, s. 175-181.

Blikstein, P. (2013). Digital fabrication and ‘making’ in education: The democratization of education. In: Walter-Hermann, J. & Büching, C. (Eds.). FabLab: Of Machines, makers, and inventors. Bielefeld: transcript Verlag, s. 203-222.

Conole, G. (2013). Designing for Learning in an Open World. London: Springer.

Craft, A., Cremin, T., Hay, P. & Clack, J. (2014). Creative primary schools: Developing and maintaining a pedagogy for creativity. Ethnography and Education 9(1), pp. 16-34.

Cross, N. (2011). Design Thinking. London: Bloomsbury.

Dalziel, J. et al. (2016). The Larnaca Declaration on Learning Design. Journal of Interactive Media in Education, 2016 Vol. 1, No. 7, s. 1-24.

Daniels, S. (2013). Facilitating creativity in the classroom. Professional development for K12 teachers. In: Teaching creatively and teaching for creativity. Eds. M.B. Gregerson, H.T. Snyder and J.C. Kaufman (eds.). London: Springer, s. 3-14.

Dewey, J. (2005; 1916). Demokrati og uddannelse. Forlaget Klim.

Ertmer, P.A., Parisio, M.L. & Wardak, D. (2013). The practice of educational/Instuctional Design. In: R. Luckin, P. Goodyear, B. Grabowski, S. Puntambekar, N. Winters & J. Underwood (Eds.): Handbook of design in educational technology. New York, NY: Routledge, s. 5-19.

Freire, P. (1974). Education for Critical Consciousness. London: Bloomsbury.

Hiim & Hippe (2014). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Gyldendal.

Holmberg, J. (2014). Studying the process of educational design – revisiting Schön and making a case for reflective design-based research on teachers ‘conversations with situations’. Technology, Pedagogy and Education, Vol. 23, No. 3, s. 1-18.

Klafki, Wolfgang (1996; 2001). Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Forlaget Klim.

Laurillard, D. (2008). Technology enhanced learning as a tool for pedagogical innovation. Journal of Philosophy of Education, Vol. 42, s. 521-533.

Maina M., Craft B. & Mor, Y. (Eds.) (2015). The Art & Science Of Learning Design. Sense Publishers.

Mor, Y. (2013). SNaP! Re-using, sharing and communicating designs and design knowledge using scenarios, narratives and patterns. In: Luckin, Rosemary; Puntambekar, Sadhana; Goodyear, Peter; Grabowski, Barbara L.; Underwood, Joshua and Winters, Niall eds. Handbook of Design in Educational Technology. London: Routledge, s. 189–200.

Mor, Y. & Craft, B. (2012). Learning Design: reflections on a snapshot of the current landscape. Research in Learning Technology, Vol. 20, s. 85–94.

Nelson, H.G. & Stolterman, E. (2012). The Design Way: Intentional change in an unpredictable world. Cambridge: The MIT Press.

Forfatter2 & Brandt, C. (2016).

Forfatter2 & Charlton, P. (2016).

Forfatter2 & Forfatter1 (2016).

Forfatter1 (2015).

Resnick, M. 1998: Technologies for lifelong kindergarten. Educational Research & Development. Vol. 46, No. 4, s. 1-18.

Resnick, M. (2007). All I really want to know (about creative thinking) I learned (by studying how children learn) in kindergarten. Proceedings of the 6th ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition (C&C’07). ACM, New York, s. 1-6.

Sawyer, R.K. (2006). Educating for Innovation. Thinking Skills and Creativity, 1, s. 41-48.

Schleicher, A. (undated). The case for 21st century learning. Retrieved from: http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm.

Schnack, K. (1998). Handlekompetence. I: Bisgaard, N.J. (red.) Pædagogiske teorier. Billesø & Baltzer.

Schulman, L. S. (2005a). Signature pedagogies in the professions. Daedalus, Vol. 134, No 3, s. 52-59.

Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press.

Schön, D. (2013; 1987): Uddannelse af den reflekterende praktiker – tiltag til en ny udformning af undervisning og læring for professionelle. Forlaget Klim.

Toft, H. & Forfatter2 (2016).

Vejledning for faget dansk: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk#fsnit-3-3-innovation-og-entreprenoerskab, afsnit 3,3

Vygotsky, L.S. (1978). Mind In Society. Harvard University Press.

Winfield, A. (2012). Robotics. Oxford: Oxford University Press.

Video: Mølgaard, J.A. & Forfatter1 (2016): “Future-Tech-Town year 2060”:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7Nf27LrDA&list=PLYoUzW5GhCpNCnvBi4GUi5LY_c8sCarG1

Video: Forfatter2 & Forfatter1 (2014): http://codingpirates.dk/fremtidsoe-i-vejle/

Downloads

Publiceret

04-11-2016

Citation/Eksport

Paaskesen, R. B., & Nørgård, R. T. (2016). Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(16). https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24201