Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er skrevet i tidsskriftets Word-skabelon.
 • Der er angivet DOI-adresser eller anden URL-link til referencerne, hvor de er tilgængelige. Litteraturhenvisninger og litteraturlister følger seneste APA-stil.
 • Teksten er skrevet med dobbelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.
 • Manuskriptet er ledsaget af følgende (uploadet som selvstændige filer):

  a. dansk abstract (max 100 ord)
  b. udkast til engelsk resumé (max 100 ord),
  c. forfatterdata (max 100 ord) samt forfatterbillede,
  d. 1-2 illustrationer til artikel (jpg- eller tif-filer, min. 300 dp) med clearede trykkerettigheder (option, dvs. ikke et krav.).

Retningslinjer for forfattere

Omfang
Essays el. debatindlæg: max. 3000 ord.
Faglige artikler: max. 5000 ord (eksklusive referencer).
Videnskabelige artikler: 6000-8000 ord (eksklusive referencer).

Artiklens formalia (brug tidsskriftets word-skabelon)
1. Manuskriptet skal skrives med dobbelt linjeafstand.
a. skriv uden orddeling
b. fremhævning sker med kursiv
c. undlad at anvende fed eller forskellige skrifttyper

2. Citater på mere end to linjer, som ikke indgår som integreret del i en fortløbende sætning, skrives med indrykning. Ved alle citater anvendes anførselstegn samt kursiv.

3. Anvendelse af citater bør være begrænset.

4. Antallet og omfanget af noter bør være begrænset.

5. Figurer og tabeller placeres i teksten, hvor de skal være. Ikke til sidst.

6. Litteraturhenvisninger anbringes i teksten (APA-stil).

7. Referencelisten skrives i APA-stil, se http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

8. Manuskriptet skal være ledsaget af:
a. udkast til engelsk og dansk resumé (100 ord pr. resume) (gælder ikke essays el. kronikker),
b. forfatterdata (max 100 ord) samt forfatterbillede,
c. 1-2 illustrationer til artikel (jpg- eller tif-filer, min. 300 dp) med clearede trykkerettigheder (option, dvs. dette er ikke et krav. Redaktionen opfrodrer dog forfatterne til at medsende illustrationer).

9. Manuskripter, der skal undergå peer-review skal være anonymiseret, så forfatter(ne) ikke kan identificeres.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift Forum for Idræt behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
 • Tilhørsforhold
 • Land
 • E-mailadres­se
 • Brugernavn
 • Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­ger, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser, udelukkende til internt brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på: info@forumforidraet.dk.