Nyeste nummer

Nr. 2:1 (1977): Det agrare Danmark og det industrielle gennembrud 1860-1914
					Se Nr. 2:1 (1977): Det agrare Danmark og det industrielle gennembrud 1860-1914

Landbohistorisk  Selskab  har  i  perioden  1956-1974  udsendt  otte  numre  af publikationen  »Bol  og  By  -   Meddelelser  fra  Landbohistorisk  Selskab«  med landarkivar,  cand.  mag.  Jens Ho!mgaard  som  redaktør.  I hans sted indsattes i 1973 en tomandsredaktion  bestående af lektor, cand.  mag.  Erik Helmer Pedersen  og  arkivar,  cand.  mag.  Michael Hertz. Med redaktionsskiftet som  anledning har de nye redaktører forsøgt  at  afstikke  en  linje  for  »Bol  og  By’s«  virke  i  de  kommende  år.  Derfor skifter Bol og By til en ny række.

Publiceret: 1977-03-07
Se alle numre

Siden 1956 har Landbohistorisk Selskab udgivet et tidsskrift, som handler om landbrugets og landbefolkningens historie. Geografisk er det stort set afgrænset til Danmark, og kronologisk dækker det tiden fra middelalderen til nutiden. Tidsskriftet udkommer stadig.


Undervejs har tidsskriftet haft fire forskellige navne, som dækker over forskellige serier.


”Bol og by. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab”, som findes her, er den første. Under dette navn udkom i alt ti numre med uregelmæssige mellemrum frem til 1978. De ti numre repræsenterer en blanding af små monografier (nr. 1-3), kildeudgaver (nr. 6 og 7) og egentlige tidsskriftnumre med en række artikler (nr. 4, 5, 8 samt 2. række nr. 1-2).  Rækken er afsluttet. På denne hjemmeside finder man alene en digital genpublicering af de oprindelige numre fra 1956-78.


Fra 1980 er tidsskriftet udkommet mere regelmæssigt, dog under tre forskellige navne:
Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og by”, udkom 1980-84,
Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift”, udkom 1985-2003
Landbohistorisk Tidsskrift”, begyndte at udkomme i 2004. Udkommer stadig.


Pga. skift i navn og ISSN-nummer har de formelt status som forskellige tidsskrifter, som derfor også findes på hver sin side på denne OJS-portal. Vi ser dog de forskellige rækker som en naturlig fortsættelse af hinanden.


Nye manuskripter skal indsendes under rækken ”Landbohistorisk Tidsskrift”.