Nyeste nummer

Nr. 6 (1984): Landbruget og landbrugskrisen 1918-28
Se alle numre

Siden 1956 har Landbohistorisk Selskab udgivet et tidsskrift, som handler om landbrugets og landbefolkningens historie. Geografisk er det stort set afgrænset til Danmark, og kronologisk dækker det tiden fra middelalderen til nutiden. Tidsskriftet udkommer stadig.

Undervejs har tidsskriftet haft fire forskellige navne, som dækker over forskellige serier.
Bol og by. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab”, udkom uregelmæssigt 1956-78
Fra 1980 er tidsskriftet udkommet mere regelmæssigt, dog under tre forskellige navne:
”Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og by”, udkom 1980-84,
Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift”, udkom 1985-2003
Landbohistorisk Tidsskrift”, begyndte at udkomme i 2004. Udkommer stadig. 

Pga. skift i navn og ISSN-nummer har de formelt status som forskellige tidsskrifter, som derfor også findes på hver sin side på denne OJS-portal. Vi ser dog de forskellige rækker som en naturlig fortsættelse af hinanden.

På denne side findes de fire numre, der udkom 1980-84 under titlen ”Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og by. Alle fire hæfter er temanumre. Rækken er afsluttet. Her på denne hjemmeside finder man alene en digital genpublicering af de oprindelige numre.

Nye manuskripter skal indsendes under rækken ”Landbohistorisk Tidsskrift”.