Hovedgårdsdrift og godsøkonomi. Skinnerup 1616-1660.

Forfattere

  • Bo Fritzbøger

Resumé

Artiklen handler om forholdet mellem landgilde og hovedgårdsdrift på godset Skinnerup (nuværende Ulriksholm) ved Kerteminde. Det meste af perioden fulgte landgilden fæstegodsets omfang. Derimod øges hovedgårdsdriften markant fra 1640'erne. Det gav en væsentligt øget salgsproduktion, men produktiviteten var lav, og den øgede hoveribyrde kunne mærkes i form af, at bøndernes evne til at yde landgilde svækkedes.

Downloads

Publiceret

1984-03-25