Det danske landbrug 1815-30 - en undersøgelse af det danske landbrugs produktions- og afsætningsforhold

Forfattere

  • Søren Olesen

Resumé

Artiklen tager udgangspunkt i det traditionelle billede af en landbrugskrise i årene 1818-28. Udgangspunktet for kriseopfattelsen er et notorisk stort fald i kornpriserne, som dog retter sig igen i anden halvdel af 1820'erne. Trords det lykkedes det at opretholde eksportkvoten, og mængdemæssigt steg produktionen i perioden, nogenlunde i takt med den samtidige befolkningsvækst. Samtidig blev kvaliteten af den vegetabilske eksport øget.

Downloads

Publiceret

1984-03-25