Omkring oprettelsen af Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

Forfattere

  • Jes P. Jørgensen

Resumé

Artiklen fortæller om de to personer, der især stod bag laboratoriet, N.J. Fjord og M.V.S. Storch. Fjord blev fysiklærer ved Landbohøjskolen og gennemførte over de følgende år forsøg inden for bl.a. damp til opvarmning af fødevarer og brugen af is på mejerier, mens Storch bl.a. havde arbejdet med fodringsforsøg.

Downloads

Publiceret

1984-03-25