Den landøkonomiske debat i Danmark under landbrugskrisen 1818-28

Forfattere

  • Lars Denhardt Nielsen

Resumé

Under og umiddelbart før krisen foregik en landøkonomisk debat med flere temaer. Dele af den var initieret af Det kongelige Landhusholdningsselskab. Centrale temaer var åremålsforpagtning i stedet for fæste og i det hele taget liberalisering af godsejernes ret over jorden, handelsforhold, skatter og godssystemet. Forfatteren identificerer tre positioner: En liberalistisk fløj, en godsejergruppe med stansmæssigt præg og en social-statslig, bondebeskyttende og formyndende fløj.

Downloads

Publiceret

1984-03-25