Landbrugskrisen 1818-28 og gårdmændene. En lokalundersøgelse.

Forfattere

  • Merete Johansen

Resumé

Artiklen undersøger krisens virkninger for gårdmændene i Tybjerg Herred på Sydsjælland. Generelt var de langt mindre voldsomme end hidtil antaget af forskningen. Kun 1 % af gårdmændene måtte gå fra deres gårde, og kun hver sjette blev ramt af fogedforretninger eller tvangsauktioner over løsøre. Videre kan der ikke konstateres nogen nævneværdig forskel på selvejere og fæstere. Den hiditdige opfattelse af, at krisen ramte selvejerne hårdest pga. prioritetsgæld, kan ikke bekræftes i dette tilfælde.

Downloads

Publiceret

1984-03-25