Fællesmejerierne - En fase i Dansk Mejeribrugs Udvikling 1860-1890.

Forfattere

  • Claus Bjørn

Resumé

Forfatteren (1944-2005) var landbrugshistoriker, ansat som lektor i historie ved Københavns Universitet til sin død. Han var i en lang periode  formand for Landbohistorisk Selskab. Han var initiativtager til og hovedredaktør af Det danske Landbrugs Historie bd. 1-4 1988 f. Han skrev magisterkonferens om de danske andelsmejeriers historie.

Artiklen handler om en lidt overset fase i de danske mejeriers historie. Fra omkring 1860 skete der er stor teknologisk udvikling af nye mejerier, som imidlertid især rettede sig mod det større landbrug. For de mindre landbrug blev løsningen andelsmejerierne, der i 1880-erne slog igennem i hele landet.

Claus Bjørn undersøger i artiklen en gruppe mejerier, kaldet ”fællesmejerierne”, der i årene før andelsmejerierne var temmelig udbredte, og som modtog mælk fra flere - som regel mindre - landbrug til fælles behandling, og som oftest blev oprettet og drevet for enkeltmands regning. Der har også til stadighed ved siden af andelsmeje­rierne arbejdet privatejede mejerier, der nogenlunde konstant har behandlet ca. 10 % af den samlede mælkemængde.

Bjørn konkluderer, at ”fællesmejerierne” bidrog til den teknologiske udvikling af mejeribruget, som direkte sammen med en stab af veluddannede mejerister kunne overføres til andelsmejerierne.

Downloads

Publiceret

1977-03-07