Fæstegodssalg på østjyske majorater. En metodisk og administrationsteknisk studie

Forfattere

  • Stig Günther Rasmussen

Resumé

Forfatteren f. 1947, mag. art. i historie fra Aarhus Universitet i 1974. I 1979 blev han teolog og derefter sognepræst.

Udgangspunktet for artiklen er, at der i de første 25 år efter Grundlovens indførelse var knap en fjerdedel af landets jord, der fra at være belagt med fæstebånd gik over til at blive enten selveje eller arvefæste med ret til at sælge og pant­sætte, mens der i 1850erne alene blev afhændet mere end 3 gange så meget fæstejord til selveje som i de foregående 15 år.

Forfatteren diskuterer de forskellige mulige årsager til denne udvikling gennem et studie af grevskabet Frijsenborg og stamhusene Bidstrup og Rosenholm. Kildemæssige og metodiske problemer diskuteres.

Downloads

Publiceret

1977-03-07