Landarbejdernes kår 1850-90

Forfattere

  • Jørgen Witte

Resumé

Forfatterens mål med undersøgelsen er, at ridse den aktuelle viden om landarbejdernes kår op, sådan som den fremtræder i den historiske litteratur. Denne gennem­gang behandler først spørgsmålet om landarbejdergruppens størrelse samt det dermed sammenhængende spørgsmål om afvandringen fra landet. Der­ opsummeres den daværende viden om landarbejdernes levestan­dard ud fra en del af de faktorer, den kan opdeles i. Derpå følger diskussion af nogle metoder og kilder til en videre udforskning af land­arbejdernes kår. Forfatteren peger her på begrebet fattigdom som vigtigt.

Downloads

Publiceret

1977-03-07