Omlægningen fra vegetabilsk til animalsk produktion i dansk landbrug efter ca. 1850.

Forfattere

  • Peter Thonning Olesen

Resumé

Forfatteren var tilknyttet Institut for Økonomisk Historie ved Københavns Universitet, hvor han i 1976 fremlagde et Memorandum om de metodiske problemer forbundet med samme emne.   

                                                                                                                    Emnet for artiklen er et af de mest centrale emner inden for den økonomiske historie og især landbrugshistorien, da omlægningen fra vegetabilsk til animalsk produktion påvirkede alle sektorer af det danske samfund, fordi landbrugseksporten gav den fornødne valuta til import af råstoffer også til industrien. Hovedkilden er den af Statistisk Bureau for første gang i 1861 gennemførte landsdækkende kreatur- og arealtælling, som blev gentaget hver 5. år indtil 1881. Der var vel at mærke tale om en undersøgelse på mikroplan af samtlige ejendomme i Danmark over en 20-årig periode.

Peter Thonning Olesen har på dette grundlag gennemført en deltaljeret undersøgelse af kreaturhold og arealudnyttelse i Magleby Sogn på Stevns.  Han konkluderer: ” at den videre udforskning af omlægningsfasen i dansk landbrug efter ca. 1850 med udbytte kan gen­nemføres ved en stadig vekslen mellem undersøgelser på mikroplan, som den her fremlagte, og undersøgelser på makroplan.”

Downloads

Publiceret

1977-03-07