Landbrugseksportens varemæssige sammensætning og geografiske spredning 1860-90

Forfattere

  • Sven B. Nielsen

Resumé

Forfatteren blev cand.mag. i historie og samfundsfag i 1975. Han var ansat ved VUC Vest 1976-2011.                                                                                                                     Artiklen er en direkte fortsættelse af den forrige, idet undersøgelsernes formål har været at bidrage til en yderligere afklaring af sammenhængen mellem landbrugsomlægningen, udenrigshandelen og de interne driftsøkonomiske faktorer. Rent praktisk lægges der op til en analyse med udgangspunkt i de regionale eksportmønstre. Det kildemæssige grundlag udgøres primært af et hidtil ubenyttet materiale, nem­lig toldstedernes indberetninger angående landbrugseksporten.

Forfatteren konkluderer, at gennembruddet i omlægningen skete omkring 1871-72, samt at omlægningen til animalsk produktion skete i forskelligt tempo fra landsdel til landsdel og at forskellige faktorer gjorde sig gældende fra region til region.

Downloads

Publiceret

1977-03-07