Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Jeg har læst manuskriptvejledningen
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  Vedr. danske resumer af original artikler samt resume af afhandling henvises særskilt til manuskriptvejledningen, da disse som udgangspunkt refererer til allerede publiceret materiale.
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice eller Microsoft Wordfil-format.
 • Teksten er skrevet med dobbelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret til sidst i manuskriptet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review (alle undtaget leder), er instruktionerne under "Sikring af en blindbedømmelse" blevet fulgt, herunder at forfatternavne ikke fremgår af selve manuskriptet og andre dokumenter der skal fremsendes til bedømmelse. Redaktionen sikre at eksempelvis forfatterskabserklæringer mv ikke sendes videre til bedømmerne.
 • Der er angivet DOI hvor de er tilgængelige. Dette sker automatisk hvis du gør brug af output stylen: Vancouver i dit referenceprogram.

  Fx. Andersen HR, Nielsen TT, Rasmussen K, Thuesen L, Kelbaek H, Thayssen P, et al. A comparison of coronary angioplasty with fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;349(8):733-42. DOI: 10.1056/NEJMoa025142

  Læs mere om dette i manuskript/brugervejledningen

 • Der er angivet URL-adresser til hjemmesidereferencer, samt datoen hvor hjemmesiden er tilgået fx [access date 07 aug 2017] Fx. Dansk Selskab for Akutmedicin. Udkast til målbeskrivelse for speciallægeuddanelse i Akutmedicin version 2. April 2017. http://dasem.dk/uddannelse/#maalbeskrivelse [Access date 22 aug 2017]
 • Der er indhentet relevante tilladelser (fx etisk komite, datatilsynet, sundhedsstyrelsen) og studiet lever op til gældende etiske principper, herunder princippet om autonomi, kravene om informeret samtykke samt sikring af informanternes anonymitet . For uddybelse af ovenstående etiske principper henvises til Northern Nurses’ Federation’s koncensus for sygeplejeforskning i de nordiske lande.
 • Hverken manuskriptet eller supplerende filer (fx appendix) indeholder personhenførbare data. Evt. samtykkeerklæring til fx case report, kliniske fotos mv. uploades under Supplerende filer på Trin 4.
 • Alle forfattere opfylder kriterierne for medforfatterskab jf. ICMJE  Navne og tilhørsforhold for medforfattere indtastet under Trin 3 ”metadata”. Når manuskriptet er modtaget af redaktionen, efterspørges en ICMJE-form der bekræfter medforfatterskab og interessekonflikter fra hver forfatter. Du vil modtage en mail med anmodning om at tilsende disse indenfor 2 uger.

Retningslinjer for forfattere

Før du indsender din artikel skal du sikre dig at dit manuskript stemmer over ens med

Tidsskriftets formål

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Original-, kvalitets- og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Korte protokolartikler
 • Case reports/Kasuistikker

Tidsskriftets manuskriptvejlening

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.