N.F.S. Grundtvig, tegnet af Olrik efter C.A. Jensens maleri 1831

Nyeste nummer

Årg. 70 (2019): Grundtvig Studier
Se alle numre

Årbogen Grundtvig-Studier bringer artikler på dansk (fortrinsvis) samt på engelsk og tysk (med resuméer på hhv. engelsk og dansk) og orienterer om aktuelle Grundtvig-udgivelser.

Den udgives af Grundtvig-Selskabet i samarbejde med Grundtvig Centeret.