Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs Grundtvig-Selskabet da-DK Grundtvig-Studier 0107-4164 Praising the Pagan Gods https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121899 <p>N.F.S. Grundtvig’s<br>Civil Religious Poetization of the Pagan Past</p> Sophie Bønding Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 7 45 10.7146/grs.v70i0.121899 Grundtvig and John Wesley – A Study of Convergence in Their Theologies https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121900 <p>John Wesley (1703-1791) and Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)<br>were two very influential theologians, Wesley in eighteenth-century Anglican<br>England and Grundtvig in nineteenth-century Lutheran Denmark.1 They became<br>reformers of the Protestant concept of Christian thinking within their respective<br>contexts of church and society. Wesley’s theological ideas and ecclesiastical<br>initiatives have spread internationally, forming and influencing new churches,<br>schools, hospitals, and universities in many countries. Grundtvig’s ideas have<br>inspired theological and pedagogical understanding not only in Denmark but<br>also, more broadly, in Scandinavia and internationally.</p> Jørgen Thaarup Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 70 47 77 10.7146/grs.v70i0.121900 Grundtvig som stridsmand og polemiker https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121902 <p>Denne artikel er baseret på ph.d.-afhandlingen Herrens Stridsmand. Retorisk kritik<br>af N.F.S. Grundtvigs teologiske polemik i perioden 1810-1825. Afhandlingen er<br>en undersøgelse af Grundtvigs polemiske retorik i den såkaldt ‘bibelkristne’ periode<br>af forfatterskabet, særligt årene 1810-1815. Undersøgelsen angår både den<br>polemik, der findes på tværs af genrer, og den egentlig polemiske genre stridsskriftet,<br>som har været noget overset i forskningen. Jeg har valgt at udforme<br>undersøgelsen som en retorisk analyse og kritik, fordi det moderne retorikfag har<br>et stort og udviklet begrebsapparat, som er velegnet til at analysere de elementer,<br>der er på spil i polemiske tekster: forfatterens selvfremstilling, publikumskonstruktion,<br>argumentation og stil.1</p> Vanja Thaulow Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 79 105 10.7146/grs.v70i0.121902 En udeladelse https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121903 <p>Grundtvigs Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet<br>og oplyst, 1832 – et afgjort hovedværk i forfatterskabet – læses nok<br>indtil nu helst i Holger Begtrups udgave i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte<br>Skrifter, V, 1907. Originaltrykket i antikva af hele teksten fra 1832<br>ligger komplet affotograferet flere steder på internettet og kan snart også<br>ventes digitalt fra Grundtvig Centeret i Vartov under Aarhus Universitet<br>forsynet med data, indledning og kommentarer.</p> Flemming Lundgreen-Nielsen Copyright (c) 2018 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 107 111 10.7146/grs.v70i0.121903 Anmeldelser:Højskolesangbogen i dansk https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121904 <p>Kasper Lezuik Hansen og Mette Møller Jørgensen: Højskolesangbogen i dansk.<br>Dansklærerforeningens Forlag, Frederiksberg 2018. 144 sider.1</p> Aage Jørgensen Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 113 118 10.7146/grs.v70i0.121904 Anmeldelser: Bibeloversættelse som selvhjælp https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121905 <p>Jette Holm, Helge Kjær Nielsen og Ruth Østerby: Nypagts-Bogen. Grundtvigs<br>nytestamentlige oversættelser. Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XLI, Fønix<br>2018: Palmeserien 11, 288 sider, 250 kr.</p> Jesper Høgenhaven Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 119 121 10.7146/grs.v70i0.121905 Anmeldelser: Public Theologian avant la lettre? N.F.S. Grundtvig as Historian and Politician https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121906 <p>The Common Good: N.F.S. Grundtvig as Politician and Contemporary Historian,<br>translated by Edward Broadbridge, edited by Edward Broadbridge and Ove<br>Korsgaard, Aarhus: Aarhus University Press, 2019.</p> Ulrich Schmiedel Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 122 129 10.7146/grs.v70i0.121906 Anmeldelser: Grundtvigs død https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121907 <p>100 danmarkshistorier, Jes Fabricius Møller</p> Lasse Stein Holst Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 70 130 140 10.7146/grs.v70i0.121907 Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121908 <p>Merethe Roos, Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann, Cappelen<br>Damm Akademisk 2019, 282 sider.</p> Jes Fabricius Møller Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 141 144 10.7146/grs.v70i0.121908 Meddelelser fra Grundtvig-Selskabet https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121909 Jes Fabricius Møller Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 145 146 10.7146/grs.v70i0.121909 English summaries / Danske resuméer https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121910 Sophie Bønding Jørgen Thaarup Vanja Thaulow Flemming Lundgreen-Nielsen Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 147 150 10.7146/grs.v70i0.121910 Forfattere / Authors https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121911 Grundtvig Studier Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 151 152 10.7146/grs.v70i0.121911 The latest publications in the Grundtvig Society Series https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121912 <p>The Grundtvig Society Series</p> Grundtvig Studier Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier 2019-12-31 2019-12-31 70 153 153 10.7146/grs.v70i0.121912