Om tidsskriftet

Fokus og område

Grundtvig-Studier skal udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvig nationalt som internationalt gennem publicering af forskningsartikler.

Publiceringshyppighed

 

Politik om Open Access

 

Tidsskriftshistorik

Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 er stiftet med det formål at udbrede kendskabet til
N. F. S. Grundtvig og at fremme studiet af hans virke og hans stilling i åndslivet i og uden for Danmark.
Selskabet ønsker at skabe en levende kontakt mellem alle, der virker ud fra Grundtvigs tanker og arbejder med hans åndelige indsats.

Dette mål søges virkeliggjort ad to veje: dels ved afholdelse af et årsmøde og andre møder med foredrag og forhandling, dels ved udgivelse af skrifter om og af Grundtvig. Selskabet udgiver i samarbejde med Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet årbogen
Grundtvig-Studier. Grundtvig-Studier udkom første gang 1948.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.