https://tidsskrift.dk/grs/issue/feed Grundtvig-Studier 2020-09-18T13:40:39+02:00 Michael Schelde mic@teo.au.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121899 Praising the Pagan Gods 2020-09-18T13:40:39+02:00 Sophie Bønding aho@teol.ku.dk <p>N.F.S. Grundtvig’s<br>Civil Religious Poetization of the Pagan Past</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121900 Grundtvig and John Wesley – A Study of Convergence in Their Theologies 2020-09-18T13:40:39+02:00 Jørgen Thaarup aho@teol.ku.dk <p>John Wesley (1703-1791) and Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)<br>were two very influential theologians, Wesley in eighteenth-century Anglican<br>England and Grundtvig in nineteenth-century Lutheran Denmark.1 They became<br>reformers of the Protestant concept of Christian thinking within their respective<br>contexts of church and society. Wesley’s theological ideas and ecclesiastical<br>initiatives have spread internationally, forming and influencing new churches,<br>schools, hospitals, and universities in many countries. Grundtvig’s ideas have<br>inspired theological and pedagogical understanding not only in Denmark but<br>also, more broadly, in Scandinavia and internationally.</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121902 Grundtvig som stridsmand og polemiker 2020-09-18T13:40:39+02:00 Vanja Thaulow aho@teol.ku.dk <p>Denne artikel er baseret på ph.d.-afhandlingen Herrens Stridsmand. Retorisk kritik<br>af N.F.S. Grundtvigs teologiske polemik i perioden 1810-1825. Afhandlingen er<br>en undersøgelse af Grundtvigs polemiske retorik i den såkaldt ‘bibelkristne’ periode<br>af forfatterskabet, særligt årene 1810-1815. Undersøgelsen angår både den<br>polemik, der findes på tværs af genrer, og den egentlig polemiske genre stridsskriftet,<br>som har været noget overset i forskningen. Jeg har valgt at udforme<br>undersøgelsen som en retorisk analyse og kritik, fordi det moderne retorikfag har<br>et stort og udviklet begrebsapparat, som er velegnet til at analysere de elementer,<br>der er på spil i polemiske tekster: forfatterens selvfremstilling, publikumskonstruktion,<br>argumentation og stil.1</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121903 En udeladelse 2020-09-18T13:40:38+02:00 Flemming Lundgreen-Nielsen aho@teol.ku.dk <p>Grundtvigs Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet<br>og oplyst, 1832 – et afgjort hovedværk i forfatterskabet – læses nok<br>indtil nu helst i Holger Begtrups udgave i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte<br>Skrifter, V, 1907. Originaltrykket i antikva af hele teksten fra 1832<br>ligger komplet affotograferet flere steder på internettet og kan snart også<br>ventes digitalt fra Grundtvig Centeret i Vartov under Aarhus Universitet<br>forsynet med data, indledning og kommentarer.</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121904 Anmeldelser:Højskolesangbogen i dansk 2020-09-18T13:40:38+02:00 Aage Jørgensen aho@teol.ku.dk <p>Kasper Lezuik Hansen og Mette Møller Jørgensen: Højskolesangbogen i dansk.<br>Dansklærerforeningens Forlag, Frederiksberg 2018. 144 sider.1</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121905 Anmeldelser: Bibeloversættelse som selvhjælp 2020-09-18T13:40:38+02:00 Jesper Høgenhaven aho@teol.ku.dk <p>Jette Holm, Helge Kjær Nielsen og Ruth Østerby: Nypagts-Bogen. Grundtvigs<br>nytestamentlige oversættelser. Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XLI, Fønix<br>2018: Palmeserien 11, 288 sider, 250 kr.</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121906 Anmeldelser: Public Theologian avant la lettre? N.F.S. Grundtvig as Historian and Politician 2020-09-18T13:40:38+02:00 Ulrich Schmiedel aho@teol.ku.dk <p>The Common Good: N.F.S. Grundtvig as Politician and Contemporary Historian,<br>translated by Edward Broadbridge, edited by Edward Broadbridge and Ove<br>Korsgaard, Aarhus: Aarhus University Press, 2019.</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121907 Anmeldelser: Grundtvigs død 2020-09-18T13:40:38+02:00 Lasse Stein Holst aho@teol.ku.dk <p>100 danmarkshistorier, Jes Fabricius Møller</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121908 Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer 2020-09-18T13:40:38+02:00 Jes Fabricius Møller aho@teol.ku.dk <p>Merethe Roos, Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann, Cappelen<br>Damm Akademisk 2019, 282 sider.</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121909 Meddelelser fra Grundtvig-Selskabet 2020-09-18T13:40:38+02:00 Jes Fabricius Møller aho@teol.ku.dk 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121910 English summaries / Danske resuméer 2020-09-18T13:40:38+02:00 Sophie Bønding aho@teol.ku.dk Jørgen Thaarup aho@teol.ku.dk Vanja Thaulow aho@teol.ku.dk Flemming Lundgreen-Nielsen aho@teol.ku.dk 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121911 Forfattere / Authors 2020-09-18T13:40:38+02:00 Grundtvig Studier aho@teol.ku.dk 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121912 The latest publications in the Grundtvig Society Series 2020-09-18T13:40:38+02:00 Grundtvig Studier aho@teol.ku.dk <p>The Grundtvig Society Series</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Grundtvig-Studier