Temabaseret idrætsundervisning – lige til højrebenet eller sort snak?

Forfattere

  • Andreas Bolding Christensen
  • Jonas Degn
  • Christopher Huus

Resumé

I artiklen undersøger vi udfordringer og potentialer forbundet med temabaseret idrætsundervisning. Det gør vi med udgangspunkt i dokumentanalyser af forskellige styringsdokumenter samt resultater fra undersøgelser og forskningsprojekter. I forlængelse heraf inddrages tre kvalitative interviews med idrætslærere, som har til formål at nuancere og konkretisere udfordringer og potentialer, som de oplever i deres praksis. Afslutningsvis samler vi op på analysen ved at præsentere fire anbefalinger til arbejdet med temabaseret idrætsundervisning.

Forfatterbiografier

Andreas Bolding Christensen

Cand.scient. Idræt og Sundhed

Lektor, Læreruddannelsen på Fyn,

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Jonas Degn

Uddannet idrætslærer

Lærerstuderende

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Christopher Huus

Uddannet idrætslærer

Lærerstuderende

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Referencer

Arnold, P. J. (1979). Meaning in movement, sport and physical education. Heinemann.

Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In B. Smith & A. C. Sparkes (Eds.), Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise. Routledge.

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder: en grundbog (2. udgave). Hans Reitzel.

Børne- og Undervisningsministeriet (2014). Folkeskolens formål.

Børne- og Undervisningsministeriet (2019a). Idræt - Faghæfte 2019.

Børne- og Undervisningsministeriet (2019b). Vejledning til folkeskolens prøver i idræt.

Christensen, A. B. (2021). Temabaseret undervisning - at arbejde med hele idrætsfaget.

Christensen, A. B. (2022). At integrere teori og praksis i idræt. In K. L. Madsen & A. M. Svendsen (Eds.), Fagdidaktik i idræt. Frydenlund.

Christensen, A. B., Petersen, E., & Messell, M. (2021). Når teori i idræt understøtter den praktiske dimension i faget. Forum for Idræt, 36(1), 19. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.124972

Christensen, A. B., & Svendsen, A. M. (2019). (Be)greb om idræt 3. Meloni.

Hansen, T. (2017). Udskolingen I bevægelse: Et aktionsforskningsprojekt med henblik på udvikling af next practice idrætsundervisning. Syddansk Universitet. Odense.

Hansen, T. A. (2022). Temabaseret idræt - en dannelsestilgang til idrætsundervisningen. Idræt i skolen, 4. https://www.epaper.dk/jtoas/skoleidraet/574/

Hastie, P. A., Casey, A., & Tarter, A. M. (2010). A case study of wikis and student‐designed games in physical education. Technology, Pedagogy and Education, 19(1), 79-91. https://doi.org/10.1080/14759390903579133

Hedeskov, B. (2021). Tjek på idræt : tema og teori. Gyldendal.

Kirkeby, O. F. (2008). Protreptik - filosofisk coaching i ledelse. Samfundslitteratur.

Knudsen, M. E., & Seelen, J. v. (2019). Teori i idrætsfaget. In K. Thorgaard & A. v. Oettingen (Eds.), Universitetsskolen: mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling. Dafolo.

Larsson, L. (2009). Idrott – och helst lite mer idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen Stockholms Universitet. Stockholm.

Larsson, L. (2013). Reproduktion och förandring. In E. Backman & L. Larsson (Eds.), I takt med tiden? : perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Studentlitteratur.

Madsen, K. L. (2022). At skabe kreativitetsfremmende læringsmiljøer. In K. L. Madsen & A. M. Svendsen (Eds.), Fagdidaktik i idræt. Frydenlund.

Moen, K. M. (2011). Shaking or stirring. Norges Idrettshøgskole. Oslo.

Ronglan, L. T., & Ertesvåg, V. (2009). Teamball i praksis – en intervensjonsstudie. In L. T. Ronglan, H. A., & T. G. (Eds.), Ballspill over Grenser – skandinaviske tilnærminger til læring og uvikling. Akilles.

Rønholt, H., & Peitersen, B. (2008). Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (2. udgave). Institut for Idræt. Museum Tusculanums Forlag

Seelen, J. v., Guldager, J. D., Bruun, T. H., Knudsen, M. E., & Berthelsen, K. (2018). Status på idrætsfaget 2018

Seelen, J. v., & Munk, M. (2012). Status på idrætsfaget 2011. Kosmos.

Svendsen, A. M., & Christensen, A. B. (2019). (Be)greb om idræt - Lærerens håndbog. Meloni.

Svendsen, A. M., & Christensen, A. B. (2022). (Be)greb om idræt 1. Meloni.

Tanggaard, L. (2016). FAQ om kreativitet. Hans Reitzel.

Volshøj, E. S. (2020, 5. februar). Et dannelsesargument for temabaseret idrætsundervisning. re-move.dk. http://re-move.dk/?p=2275

Dreng springer over plint

Downloads

Publiceret

2023-03-20

Citation/Eksport

Bolding Christensen, A., Degn, J., & Huus, C. (2023). Temabaseret idrætsundervisning – lige til højrebenet eller sort snak?. Forum for Idræt, 38, 47–66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136657

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt