Hvad er sjov?

En interviewundersøgelse blandt unge svømmere og håndboldspillere i dansk foreningssport

Forfattere

  • Lotte Nygaard Andersen
  • Nicoline Zachariassen Jepsen
  • Merete Møller

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v38i.136294

Resumé

I et eksplorativt interviewstudie undersøgte vi, hvad der har betydning for unges oplevelse af sjov inden for foreningssport samt eventuelle forskelle og ligheder inden for individuel sport og holdsport. Undersøgelsen viste, at fællesskabet, stemningen, relationer, følelsen af at kende og acceptere hinanden samt vejret påvirker oplevelsen af sjov. De unge oplever, det er sjovt, når de bliver kompetente, er vedholdende og har foreningstilhørsforhold. Træneren er en nøgleperson. Variation i træningen og præmier kan facilitere sjove oplevelser, og præmierne vil minde de unge om oplevelserne. Inden for holdsport fremhæves samarbejde, mens finjustering og at være nysgerrig fremhæves inden for individuel sport.

Forfatterbiografier

Lotte Nygaard Andersen

Ph.d.
Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Nicoline Zachariassen Jepsen

Cand. scient. i fysioterapi

Merete Møller

Ph.d.
Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Referencer

Bengoechea, E. G., Strean, W. B., Williams, D.: Understanding and promoting fun in youth sport: coaches’ perspectives. Physical Education & Sport Pedagogy, 9(2), 197-214 (2004)

Beni, S., Fletcher, T., Ní Chróinín, D.: Meaningful Experiences in Physical Education and Youth Sport: A Review of the Literature. Quest, 69(3), 291-312 (2017) doi:10.1080/00336297.2016.1224192

Bratko, D., Trninić, V., Trninić, M.: Motivational differences between athletes at junior and senior level: An analysis of the football, handball, and water polo players. (2020)

Braun, V., Clarke, V., Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise (pp. 213-227): Routledge.

Dalgaard-Hansen, M. (2015). En kvalitativ undersøgelse af pige- og drengehåndboldspilleres overvejelser om og motivation for at spille håndbold. Retrieved from https://www.haandbold.dk/media/10254/kk-aargang-rapport-august-2015.pdf

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2013). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior: Springer Science & Business Media.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2015). Self-Determination Theory. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) (pp. 486-491). Oxford: Elsevier.

Egli, T., Bland, H. W., Melton, B. F., Czech, D. R.: Influence of age, sex, and race on college students’ exercise motivation of physical activity. Journal of American college health, 59(5), 399-406 (2011)

Granero-Gallegos, A., Gómez-López, M., Rodríguez-Suárez, N., Abraldes, J. A., Alesi, M., Bianco, A.: Importance of the Motivational Climate in Goal, Enjoyment, and the Causes of Success in Handball Players. Frontiers in Psychology, 8(2081) (2017) doi:10.3389/fpsyg.2017.02081

Halkier, B. (2016). Fokusgrupper (3. udgave ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hopple, C. J. (2015). What makes” fun” fun? Insights into children’s participation in physical activity. University of Maryland, College Park,

Jakobsson, B. T., Lundvall, S., Redelius, K.: Reasons to stay in club sport according to 19-year-old Swedish participants: A salutogenic approach. Sport Science Review, 23(5-6), 205 (2014)

Jensen, S. Y. M., Østergaard, S. Hvorfor vælger unge piger sporten fra? Retrieved from https://www.dif.dk/media/hu3aevvs/hvorfor-v%C3%A6lger-unge-piger-sporten-fra_web_enkelt-side.pdf

Juul, S., Bransholm Pedersen, K. (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori: en indføring. Kbh: Hans Reitzel.

Kilpatrick, M., Hebert, E., Bartholomew, J.: College students’ motivation for physical activity: differentiating men’s and women’s motives for sport participation and exercise. J Am Coll Health, 54(2), 87-94 (2005) doi:10.3200/jach.54.2.87-94

Kissmeyer, L. (2009). Jagten på glæden: og det bedste talentliv. Odense: Syddansk Universitetsforlag/Team Danmark.

Kvale, S., Brinkmann, S. (2015). Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave ed.). København: Hans Reitzels Forlag.

Legault, L. (2017). Self-Determination Theory. In V. Zeigler-Hill & T. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences.

Louw, A., Nielsen, K. T. P. (2021). Ungeprofil 2020 - Gentofte Kommune. Retrieved from https://www.cefu.dk/media/650479/UNGDOMSPROFIL-2020-GENTOFTE-KOMMUNE-FINAL-23-FEB-2021.pdf

MacDonald, D. J., Côté, J., Eys, M., Deakin, J.: The role of enjoyment and motivational climate in relation to the personal development of team sport athletes. The sport psychologist, 25(1), 32-46 (2011)

MacPhail, A., Gorely, T., Kirk, D., Kinchin, G.: Children’s experiences of fun and enjoyment during a season of sport education. Res Q Exerc Sport, 79(3), 344-355 (2008) doi:10.1080/02701367.2008.10599498

Moradi, J., Bahrami, A., Amir, D.: Motivation for participation in sports based on athletes in team and individual sports. Physical Culture and Sport, 85(1), 14-21 (2020)

Pilgaard, M., Rask, S. (2016). Danskernes motions- og sportsvaner 2016. Retrieved from https://www.idan.dk/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/

Rask, S. (2018). Teenageres idrætsvaner. Notat på baggrund af undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ – 2. udgave udvidet med aldersgruppen 20-24 år. Retrieved from https://www.idan.dk/udgivelser/teenageres-idraetsvaner/

Rask, S., Eske, M. (2020). Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020. Retrieved from https://www.idan.dk/udgivelser/status-paa-danskernes-idraetsdeltagelse-2020-notat-1-i-danskernes-motions-og-sportsvaner-2020/

Reis, H. T., O’Keefe, S. D., Lane, R. D.: Fun Is More Fun When Others Are Involved. J Posit Psychol, 12(6), 547-557 (2017) doi:10.1080/17439760.2016.1221123

Ryan, R. M., Deci, E. L.: Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67 (2000a)

Ryan, R. M., Deci, E. L.: Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68 (2000b)

Ryan, R. M., Deci, E. L.: Self-determination theory and the role of basic psychological needs in personality and the organization of behavior. (2008)

Ryom, K., Eshøj, S., Simonsen, C. B., Nielsen, G., Maindal, H. T. (2019). Inaktivitet i Danmark, delrapport 1. Kortlægning af eksisterende viden om faktorer, der påvirker inaktivitet. Retrieved from https://www.idan.dk/udgivelser/inaktivitet-i-danmark-delrapport-1-kortlaegning-af-eksisterende-viden-om-faktorer-der-paavirker-inaktivitet/

Skille, E., Østerås, J.: What does sport mean to you? Fun and other preferences for adolescents’ sport participation. Critical Public Health, 21(3), 359-372 (2011)

Smith, B., Sparkes, A. C. (2016). Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise: Taylor & Francis.

Sundhedsstyrelsen. (2018a). Forebyggelsespakke Fysisk Aktivitet. Retrieved from https://www.dif.dk/media/hu3aevvs/hvorfor-v%C3%A6lger-unge-piger-sporten-fra_web_enkelt-side.pdf

Sundhedsstyrelsen. (2018b). Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. Kbh: Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen. (2019). Børn og unges sundhed og trivsel. Anbefalinger til kommunen. Retrieved from https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Boern-og-unges-sundhed-og-trivsel.ashx?la=da&hash=DB0B87FB0945D29F41ACCB2685CE2AFAF20210BB

Teixeira, P. J., Carraça, E. V., Markland, D., Silva, M. N., Ryan, R. M.: Exercise, physical activity, and self-determination theory: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act, 9, 78 (2012) doi:10.1186/1479-5868-9-78

Visek, A. J., Achrati, S. M., Mannix, H. M., McDonnell, K., Harris, B. S., DiPietro, L.: The fun integration theory: toward sustaining children and adolescents sport participation. Journal of Physical Activity and Health, 12(3), 424-433 (2015)

West, E. (2018). 100 Q-and-A: What’s wrong with fun? Retrieved from https://www.admkids.com/news_article/show/908348

Håndbold børn i rundkreds

Downloads

Publiceret

2023-03-01

Citation/Eksport

Nygaard Andersen, L., Zachariassen Jepsen, N., & Møller, M. (2023). Hvad er sjov? En interviewundersøgelse blandt unge svømmere og håndboldspillere i dansk foreningssport. Forum for Idræt, 38, 20–46. https://doi.org/10.7146/ffi.v38i.136294

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt