Pigefællesskaber i skateboarding

Forfattere

  • Lærke Lund Bech
  • Matilde Trustrup Jensen
  • Signe Højbjerre Larsen

Resumé

Formålet med artiklen er at bidrage med viden om, hvilken betydning pigefællesskaber har for pigers deltagelse i skateboarding. I artiklen viser vi, hvordan kønsstrukturer udfolder sig i skateboarding, og hvilke deltagelsesmuligheder piger oplever, de har. Artiklen tager afsæt i et casestudie af et dansk pigeskateboardfællesskab, som er undersøgt med kvalitative interviews og deltagende observation. Med afsæt i Pierre Bourdieus sociologi argumenterer vi for, at der knytter sig konkrete fordele, men også ulemper til etableringen af rene pigefællesskaber i forhold til at skabe bedre muligheder for pigers deltagelse og anerkendelse i skateboarding som mandsdomineret aktivitet.

Forfatterbiografier

Lærke Lund Bech

Cand.scient. i idræt og sundhed

Matilde Trustrup Jensen

Fysioterapeut, cand.scient. i idræt og sundhed
Aktivitetsmedarbejder, HF Cold Hawaii.

Signe Højbjerre Larsen

Ph.d.
Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Referencer

Atencio, M., Beal, B., & Wilson, C. (2009). The distinction of risk: Urban skateboarding, street habitus and the construction of hierarchical gender relations. Qualitative Research in Sport and Exercise, 1(1), 3–20. https://doi.org/10.1080/19398440802567907

Bäckström, Å. (2013). Gender Manoeuvring in Swedish Skateboarding: Negotiations of Femininities and the Hierarchical Gender Structure. Young, 21(1), 29–53. https://doi.org/10.1177/1103308812467670

Bäckström, Å. & Nairn, K. (2018). Skateboarding beyond the limits of gender? Strategic interventions in Sweden. Leisure Studies, 37(4), 424–439. https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1462397

Bradbury-Jones, C., Breckenridge, J., Clark, M. T., Herber, O. R., Wagstaff, C., & Taylor, J. (2017). The state of qualitative research in health and social science literature: a focused mapping review and synthesis. International Journal of Social Research Methodology, 20(6), 627–645. https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1270583

Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2019). Using thematic analysis in sport and exercise research. In B. Smith & A. C. Sparkes (Eds.), Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise (pp. 191–205). London og New York: Routledge

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Bourdieu, P. (1995). Distinksjonen – En sociologisk kritikk av dømmekraften. Oslo. Pax Forlag.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1996). Refleksiv Sociologi (1 st ed). København. Hans Reitzels Forlag.

Højbjerre Larsen, S. (2022): The institutionalisation of Parkour in Denmark. A national case of how institutional isomorphism works and affect lifestyle sport, International Journal of Sport Policy and Politics, DOI: 10.1080/19406940.2022.2043928

Højbjerre Larsen, S., & Vig Jensen, S., 2017. Kampen om gadeidrætten. J. Hansen, ed. Folkelig sundhed og foreningsservice?: et debatskrift om DGI gennem 25 år. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 160–177. https://www.dgi.dk/media/18616/debatskrift-om-dgi-gennem-25-aar.pdf

Halkier, B. (2015): Fokusgrupper. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2015.), Kvalitative metoder: en grundbog (2. Udgave). København. Hans Reitzels Forlag.

Ibsen, B., Pilgaard, M., Støckel, J. T., & Høyer-Kruse, J. (2015). Pigers idrætsdeltagelse. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements Bind 2015 Nr. 1. https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2015/movements2015nr1.pdf

Ibsen, B. & Seippel, J., 2010. Voluntary organised sport in Denmark and Norway. Sport in Society, 10(4), 593-608. doi.org/10.1080/17430431003616266

Jensen, J. O. (2006). Fællesskab, fitness og foreningsidræt. Kulturanalytisk studie af fællesskabsrelationerne i to danske idrætsmiljøer. Aarhus. Aarhus Universitet.

Jensen, S. Y. M & Østergaard, J. S. (2018). Gode idrætsmiljøer for piger. Danmarks Idrætsforbund. https://www.dif.dk/media/w4kburtd/gode-idraetsmiljoer-for-piger.pdf

MacKay, S. & Dallaire, C. (2014). Skateboarding Women: Building Collective Identity in Cyberspace. Journal of Sport and Social Issues, 38(6), 548–566. https://doi.org/10.1177/0193723512467357

Pilgaard, M. & Kjær, M. (2020): Evaluering af Den Nationale Platform for GADEIDRÆT. Active Research. Lokaliseret d. 05.05.2021: https://www.idan.dk/udgivelser/evaluering-af-den-nationale-platform-for-gadeidraet/

Pilgaard, M. & Rask, S. (2016). Danskernes motions- og sportsvaner 2016. In Idrættens Analyseinstitut (Issue September). https://www.idan.dk/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/

Rask, S., Eske, M., Petersen, F., & Hansen, K. (2022). Danskernes motions- og sportsvaner 2020. Idrættens Analyseinstitut. https://www.idan.dk/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2020/

Sand, A. (2019). Skal fritiden være i faste rammer? Fritidsorganisatoriske potentialer mellem planlægning og planløshed. Dansk Sociologi 30(1), 1-29. http://dansksociologi.dk/2019/08/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-1-aargang-30-2019-er-udkommet/

Stake, E. R. (1995). The art of case study research. SAGE Publications.

Thorpe, H. (2009). Bourdieu, feminism and female physical culture: Gender reflexivity and the habitus-field complex. Sociology of Sport Journal, 26(4), 491–516. https://doi.org/10.1123/ssj.26.4.491

Thorpe, H. & Chawanski, M. (2016). The ‘Girl Effect’ in Action Sports for Development:The Case of the Female Practitioners of Skateistan. In

Thorpe, H. & Olive, R. (Eds.), Women in Action Sport Cultures (pp. 133–152). London og New York: Routledge

Thorpe, H. & Olive, R. (2019). Conducting observations in sport and exercise settings. In Smith, B. & Sparkes, C. A. (Eds.), Qualitative Research in Sport and Exercise (pp. 124–138). London og New York: Routledge

Turner, D. (2013). The civilized skateboarder and the sports funding hegemony: a case study of alternative sport. In Sport in Society (Vol. 16, Issue 10, pp. 1248–1262). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/17430437.2013.821256

Wheaton, B. (2000). ’ New lads?’ Masculinities and the ’new sport’ participant. Men and Masculinities, 2, 434-456. https://doi.org/10.1177/1097184X00002004004

Wheaton, B. (2004). Understanding lifestyle sports: consumption, identity, and difference. (ed (ed.)). London: Routledge.

Wheaton, B. & Thorpe, H. (2018). Action Sports, the Olympic Games, and the Opportunities and Challenges for Gender Equity: The Cases of Surfing and Skateboarding. Journal of Sport and Social Issues, 42(5), 315–342. https://doi.org/10.1177/0193723518781230

Young, A. (2006). The flipside: Young women understanding of the risks in skateboarding. Human Kinetics, University of Ottawa.

Brogaard, M. (2016): Sport: Kampen om ligestilling. Dansk kvindesamfund. Lokaliseret d. 21.05.2021: https://danskkvindesamfund.dk/sport-kampen-om-ligestilling/

DIF (2019): Danskernes idrætspris: Her er de tre idrætsprojekter fra Fyn, dommerpanelet sender videre. Lokaliseret d. 27.05.2021: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/viaritzauforening/regional-presse/2019/11/20191113_danskernesidrtsprishererdetreidrtsprojekterfrafyndommerpaneletsendervidere

Instagram (2021a): Pushing Daisies. Lokaliseret d. 27.05.2021: https://www.instagram.com/pushingdaisiesskate/

Instagram (2021b): Tobin, P., (@pageetobin). Lokaliseret d. 11.05.2021: https://www.instagram.com/p/CM_vMLZAm4j/

Instagram (2021c): Brown, S., (@skybrown). Lokaliseret d. 11.05.2021: https://www.instagram.com/skybrown/

Siegumfeldt, C. (2020): Op på skateboardet: Flere piger skal prøve kræfter med streetsport.TVMV. Lokaliseret d. 17.05.2021: https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/op-paa-skateboardet-flere-piger-skal- proeve-kraefter-med-streetsport

UngOdense (2020): Ungdomskolen i Odense. Odense Street House. Lokaliseret d. 21.05.2021: https://ungodense.dk/index.php?open=1370&menu_id=109

Skatere sidder i rundkreds

Downloads

Publiceret

2023-02-23

Citation/Eksport

Lund Bech, L., Trustrup Jensen, M., & Højbjerre Larsen, S. (2023). Pigefællesskaber i skateboarding. Forum for Idræt, 38, 1–19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/136234

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt