Ungdomstræneren som kulturel leder

Et multicase pilotstudie af tre træneres praksis

Forfattere

  • Sofie Dideriksen
  • Simon Jørgensen
  • Annemari Munk Svendsen
  • Knud Ryom
  • Louise Kamuk Storm

Resumé

Formålet var at analysere, hvad der kendetegner tre ungdomstræneres praksis som kulturel ledelse, og at afprøve organisationspsykologen Edgar Scheins begrebsapparat som ramme. Data blev genereret gennem observationer og formelle interviews med trænerne. Cross-case analysen (Stake, 2006) viste bl.a., at trænerne skabte og opretholdt gruppekulturer gennem anerkendelse af bestemt adfærd og ved at fremhæve rollemodeller i gruppen. Opfattelsen af deres primære opgave og funktion som træner prægede også gruppekulturen. Scheins begrebsapparat var delvist brugbart til at analysere trænere som kulturelle ledere, men der er behov for at udvikle og kontekstualisere en undersøgelsesramme til studier af kulturel ledelse i unges idrætsmiljøer.

Forfatterbiografier

Sofie Dideriksen

BA i Idræt og sundhed
Kandidatstuderende i idræt og sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Simon Jørgensen

BA i Idræt og sundhed
Kandidatstuderende i idræt og sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Annemari Munk Svendsen

Ph.d.
Lektor og studieleder, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Knud Ryom

Ph.d.
Adjunkt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Louise Kamuk Storm

Ph.d.
Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Referencer

Balish, S, & Côté, J. (2014). The influence of community on athletic development: An integrated case study. Qualitative Research in Sport and Exercise Health, 6, 98-120. https://doi.org/10.1080/2159676X.2013.766815

Chmiliar, L. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G., Durepos & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp. 583-584). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412957397.n216

Cupples, B., O’Connor, D., & Cobley, S. (2020): Assessing the ecological-context strengths of school-based talent development programs in Rugby League. Re- search Quarterly for Exercise and Sport. https://doi.org/10.1080/02701367.2020.1769010

Cushion, C. (2007). Modelling the Complexity of the Coaching Process. International journal of sports science & coaching, 2(4), 395-401. https://doi. org/10.1260/174795407783359650

Donoso-Morales, D., Bloom, G. A., & Caron, J. G. (2017). Creating and Sustaining a Culture of Excellence: Insights From Accomplished University Team-Sport Coaches. Research quarterly for exercise and sport, 88(4), 503-512. https://doi.or g/10.1080/02701367.2017.1370531

Gledhill, A., Harwood, C., & Forsdyke, D. (2017). Psychosocial factors associated with talent development in football: A systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 31, 93–112. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.04.002

Henriksen, K. (2015). Træneren som kulturel leder: Bæredygtig sportspsykologi for unge talenter. I N. N. Rossing, K. Ryom, & K. Henriksen (red.), Talentudvikling i sport: Reflekterede organisationer, gode teams og stærke atleter (1 udg., s. 20- 35). Aalborg Universitetsforlag. http://aauforlag.dk/Shop/open-access-formidling/ta- lentudvikling-i-sport-reflekterede-organisa.aspx

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. (2010). The ecology of talent development in sport: a multiple case study of successful athletic talent development environments in Scandinavia. Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. http://www.sportspsykologen.dk/pdf/Henriksen_The_ecology_of_talent_development_in_sport.pdf

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. (2010a) Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu. Psychology Sport and Exercise, 11, 212-222. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.10.005

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. (2010b). Successful talent development in track and field: Considering the role of environment. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20, 122-132. https://doi.org/10.1111/ j.1600-0838.2010.01187.x

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. (2011). Riding the wave of an expert: A successful talent development environment in kayaking. The Sport Psychologist, 25, 341-362. https://doi.org/10.1123/tsp.25.3.341

Henriksen, K., Storm, L. K., & Larsen, C. H. (2018). Organisational culture and influence on developing athletes. In C. Knight, C. Harwood, & D. Gould (Eds.). Routledge. https://go.exlibris.link/bhcJPJDP

Hill, A., MacNamara, Á., Collins, D., & Rodgers, S. (2015). Examining the Role of Mental Health and Clinical Issues within Talent Development. Frontiers in psychology, 6, 2042-2042. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02042

Ivarsson, A., Stenling, A., Fallby, J., Johnson, U., Borg, E., Johansson, G. (2015). The predictive ability of the talent development environment on youth elite football players’ wellbeing. A person-centered approach. Psychology of Sport and Exercise, 16, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.09.006

Junggren, S. E., Elbæk, L., & Stambulova, N. B. (2018). Examining coaching practices and philosophy through the lens of organizational culture in a Danish high-performance swimming environment. https://go.exlibris.link/M4jtXTJ1

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udg. ed.). Hans Reitzels.

Larsen, C., Alfermann, D., Henriksen, K., & Christensen, M. (2013). Successful talent development in soccer: The characteristics of the environment. Sport, Exercise and Performance Psychology, 2, 190-206. https://doi.org/10.1037/a0031958

Lindgren, E-C., Hildingh, C., & Linnér, S. (2017) Children’s stories about team selection: a discourse analysis. Leisure Studies, 36(5), 633-644, DOI: https://doi.or g/10.1080/02614367.2016.1272624

Mathorne, O., Henriksen, K., & Stambulova, N. (2020). An “Organizational Triangle” to Coordinate Talent Development: A Case Study in Danish Swimming. DOI: https://doi.org/10.7146/sjsep.v3i.121379

Mathorne, O., Stambulova, N., Book, R., Storm, L. K., & Henriksen, K. (2021). Shared Features of Successful Interorganizational Collaboration to Promote Local Talent Development Environments in Denmark. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology. DOI: https://doi.org/10.7146/sjsep.v3i.121379

Nielsen, J. C., Skrubbeltang, L. S., & Olsen, J. S. (2019). Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter: Magt og etik i talentudviklingens relationer. Forum for Idræt. https://go.exlibris.link/gqKShtnN

Pink, M., Saunders, J., & Stynes, J. (2015). Reconciling the maintenance of on-field success with off-field player development: A case study of a club culture within the Australian Football League. Psychology of Sport and Exercise, 21, 98-108. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.11.009

Ryom, K., Ravn, M., Düring, R., & Henriksen, K. (2020). Talent Development in Football. A Holistic Perspective: The Case of KRC Genk. https://doi.org/10.1123/ iscj.2019-0045

Seanor, M., Schinke, R.J., Stambulova, N. B., Ross, D., & Kpazai, G. (2017): Cultivating Olympic champions: A trampoline development environment from grass roots to podium. Journal of Sport Psychology in Action. https://doi.org/10.1080/21 520704.2017.1327908

Schein, E. H., & Schein, P. (2017). Organizational Culture and Leadership (5. udg.). Hoboken, New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Stake, R.E. (2006). Multiple case study analysis. New York, NY: Guilford Publications.

Haukli, S. J., Larsen, C. H., Feddersen, N., & Sæther, S. (2021). The athlete talent development environment in the best ranked football academy in Norwegian football: The case of the U16 team in Stabæk football club. https://doi.org/10.36950/ 2021ciss008

Storm, L. K. (2020). En organisationspsykologisk tilgang: Om relationer og sammenhænge i talentudviklingsmiljøer. I S. Ravn, & S. Højbjerre Larsen (red.), Krop og bevægelse i idræt og sundhed: Kulturanalytiske tilgange (s. 99-114). Syddansk Universitetsforlag.

Storm, L.K., Christensen, M.K., & Ronglan, L.T. (2020). Successful talent development environments in female Scandinavian Handball: Constellations of communities of practice and its implications for role modeling and interactions between talents, senior players and coaches. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology, 2, 16-25. https://doi.org/10.7146/sjsep.v2i0.115967

Storm, L. K., Ronglan, L. T., Henriksen, K., & Christensen, M. K. (2021). Organisational cultures of two successful Scandinavian handball talent development environments: A comparative case study. Sports Coaching Review. https://doi.org/10.1080/21640629.2021.1990652

Storm, L. K., & Svendsen, A. (2022). Conceptualising Cultural Leadership in Physical Education and Youth Sport: Outlining a Pedagogical Concept. Sport, Education and Society.

Træner med fodboldspillere

Downloads

Publiceret

2022-08-10

Citation/Eksport

Dideriksen, S., Jørgensen, S., Munk Svendsen, A., Ryom, K., & Kamuk Storm, L. (2022). Ungdomstræneren som kulturel leder : Et multicase pilotstudie af tre træneres praksis. Forum for Idræt, 37(2), 14–37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/133745

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt