Den mulige og umulige krop

En undersøgelse af kropsopfattelser, badekultur og sociale sammenligninger blandt piger i 4.-6. klasse

Forfattere

  • Martine Aschenberg Frandsen
  • Cecilie Dalsgaard Thomsen
  • Jan Toftegaard Støckel

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v37i2.132714

Resumé

Artiklen omhandler kropsopfattelse og badekultur blandt piger i 4. til 6. klasse. Undersøgelsen viste, at pigerne havde en mere negativ end positiv kropsopfattelse, og at fravalget af bad efter idræt skyldtes usikkerhed om kroppen. Pigernes manglende viden om kroppens forandring og manglende opmuntring fra skoler og forældre til at bade i skolen kan også være årsag til, at få folkeskoleelever bader efter idræt.

Fravalget af badet kan have negativ indflydelse på pigernes kropsopfattelse. Der kan skabes bedre forudsætninger for bad efter idræt ved at italesætte udfordringer og bekymringer overfor hinanden og opstille fælles regler for badet samt forbedring af badefaciliteterne.

Forfatterbiografier

Martine Aschenberg Frandsen

Cand.scient. i idrætsvidenskab og tysk
Sportspsykologisk konsulent og mentaltræner i Aarhus 1900, IF Lyseng og Bears Academy

Cecilie Dalsgaard Thomsen

Cand.scient. i idrætsvidenskab og psykologi
Gymnasielærer i tysk og idræt, Støvring Gymnasium

Jan Toftegaard Støckel

Cand.scient., ph.d.
Lektor, Forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet

Referencer

Dansk Skoleidræt. (2016). Problematisk at få eleverne til at bade efter idræt. Idræt i skolen, 5-8. (Senest læst d. 24.2.2022)

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes: Human Relations 1954: http://www2.psych.ubc.ca/~schaller/528Readings/Festinger1954.pdf

Frandsen, M. & Thomsen, C. (2018) Kropsopfattelse og badekultur – en kvalitativ undersøgelse af folkeskoleelevers kropsopfattelse og badekultur i 4. – 6. klasse, Bachelorprojekt ved Institut for Idræt, Århus Universitet.

Giddens, A. (1991). Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzels Forlag

Groesz, L. M., Levine, M. P., & Murnen, S. K. (januar 2002). The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders, s. 1-16. (Senest læst d. 24.2.2022)

Halkier, B. (2015). Fokusgrupper, kap. 6. I Brinkmann & Tanggaard (red.), Kvalitative metoder; en grundbog (s. 137-152)

Møller, V. (2017). I bad efter idræt? GISP nr. 164, 21-26. (Senest læst d. 24.2.2022)

Rasmussen, M., Pedersen, T. P., & Due, P. (2015). Skolebørnsundersøgelse, 2014. Mental sundhed, s. 34-45. København: Statens Institut for Folkesundhed. (Senest læst d. 24.2.2022)

Reenberg, S. (8.. juli 2016). Lærerne kæmper forgæves: Så mange elever nægter at bade efter idræt.: https://www.sondagsavisen.dk/familien/2016-07-08-laererne-kaemper-forgaeves-sa-mange-elever-naegter-at-bade-efter-idraet/ (Senest læst d. 24.2.2022)

Troensegaard, 2018 - Epinion for TV2 Østjylland: Piger tør ikke gå i bad efter idræt: Vil ikke sammenligne kroppe: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/piger-toer-ikke-gaa-i-bad-efter-idraet-vil-ikke-sammenligne-kroppe (Senest læst d. 24.2.2022)

Børn foran et omklædningsrum

Downloads

Publiceret

2022-06-01

Citation/Eksport

Aschenberg Frandsen, M. ., Dalsgaard Thomsen, C. ., & Toftegaard Støckel, J. . (2022). Den mulige og umulige krop : En undersøgelse af kropsopfattelser, badekultur og sociale sammenligninger blandt piger i 4.-6. klasse. Forum for Idræt, 37(2), 1–13. https://doi.org/10.7146/ffi.v37i2.132714

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt