Mere hold – mindre spil

Betydningen af målrettede tilbud for socialt udsatte borgeres deltagelse i idrætsaktiviteter

Forfattere

  • Tine Hedegaard Bruun Lektor ved University College SYD
  • Kristoffer Thorn Poulsen Lektor ved University College SYD
  • Julie Dalgaard Guldager Lektor ved University College SYD, Adjunkt ved SDU

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.129601

Resumé

Denne artikel har som mål, med baggrund i Lave og Wengers begreb om situeret læring som legitim perifer deltagelse, at give et bud på, hvordan idrætsaktiviteter kan planlægges og gennemføres, så der skabes mulighed for aktiv deltagelse for socialt udsatte borgere. Artiklen er baseret på et udviklingsprojekt, som professionshøjskolen UC SYD har lavet i samarbejde med en kommune. Empirien er indsamlet via deltagerobservationer af et træningsforløb med målgruppen. Resultaterne viser, at det er afgørende, at man som instruktør har forståelse af de problematikker, ens målgruppe har, da det ellers kan være vanskeligt at foretage de nødvendige tilpasninger af holdspillet.

Forfatterbiografier

Tine Hedegaard Bruun, Lektor ved University College SYD

TINE HEDEGAARD BRUUN er cand.pæd.pæd., BA i Idræt og Sundhed og Læreruddannet. Hun har flere års erfaring med undervisning på Læreruddannelsen ved UC SYD, hvor hun bl.a. underviser i de pædagogiske fag, idræt og praktik. Tine har bl.a. deltaget i følgende forsknings- og udviklingsprojekter: Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 (2016), Status På Idrætsfaget (SPIF) (2018) og Udeskole under COVID-19 - Indskolings erfaringer i et tværprofessionelt perspektiv (2021 – 2022).

Kristoffer Thorn Poulsen, Lektor ved University College SYD

KRISTOFFER THORN POULSEN er cand.soc. i socialt arbejde og socialrådgiver. Han underviser på Socialrådgiveruddannelsen på UC SYD, hvor han bl.a. underviser på det specialiserede voksenområde og i udvikling og tværprofessionelt samarbejde. Kristoffer har bl.a. deltager i følgende forsknings- og udviklingsprojekter: Projekt Boldspil – socialt udsattes deltagelse i fysisk aktivitet (2018-2019), Det pædagogiske handlerum på bosteder (2019-2020) og Visuel facilitering på Jobcentrene (2021-2022).

Julie Dalgaard Guldager, Lektor ved University College SYD, Adjunkt ved SDU

JULIE DALGAARD GULDAGER har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og en ph.d. i skolebaseret sundhedsfremme. Hun forsker primært i sundhedsfremme i folkeskolen og har publiceret flere internationale videnskabelige artikler herom. Julie har bl.a. deltaget i følgende forsknings- og udviklingsprojekter; Status På Idrætsfaget (SPIF) (2018), Implementering og evaluering af Aktiv Året Rundt – et Phd projekt (2015-2020), Virtual reality og alkoholforebyggelse blandt unge (2019-2022), Mental sundhed for studerende under COVID-19 (2020-2021) og Udeskole under COVID-19 - Indskolings erfaringer i et tværprofessionelt perspektiv (2021 – 2022).

Referencer

Ahlman, N., Sørensen, I., Davidsen, M., & Ekholm, O. (2018). SUSY Udsat 2017. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og udviklingen sigen 2007. ISBN 978-87-7899-417-2

Andersen, M. H., Ottesen, L., & Thing, L. F. (2019). The social and psychological health outcomes of team sport participation in adults: An integrative review of research. Scandinavian Journal of Public Health, 47(8), 832–850. https://doi.org/10.1177/1403494818791405

Andersen, R., Niestrup, A., Laurent, I., Knudsen, P., Hansen, H., Bjørnø, L., & Pagaard, H. (2019). Holdspilskatalog—Anvendelse af tilpassede holdspil som sundhedsfremmende aktivitet. Center for holdspil og sundhed. https://holdspil.ku.dk/nyheder/2020/13-anbefalinger-til-succesfuld-implementering-af-holdspil/holdspilskatalog.pdf

Benjaminsen, L., Birklund, J., Enemark, M., Andrade, S., & Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. (2018). Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet—Økonomiske aspekter. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Eiberg, S., & Siggaaard, P. (2001). Boldbasis—En praktisk håndbog. Hovedland. Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006).

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigour using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International journal of qualitative methods, 5(1), 80-92. https://doi.org/10.1177/160940690600500107

Hornstrup, T., Wikmana, J., Fristrupa, B., Povoas, S., Helge, E., Nielsen, S., Krustrup, P., Helge, J. W., Andersen, J. L., & Nybo, L. (2018). Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women—A cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational aspects. Journal of Sports and Health Science, 7(2), 139–148.

Idrættens Analyseinstitut. (2018a). Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne. (p. 66). https://idan.dk/vidensbank/downloads/idraet-for-socialt-udsatte-et-blik-paa-aktoererne/479a905e-d7b9-4707-aeda-a8bd00a3c715

Idrættens Analyseinstitut. (2018b). Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden. (p. 55). https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/socialt-udsatte-i-idraetten-definitioner-og-eksisterende-viden/021770db-5c47-4fdb-b09c-a8bd00a1f93b

Kirk, D., & Kinchin, G. (2003). Situated Learning as a Theoretical Framework for Sport Education. European Physical Education Review, 9(3), 221–235. https://doi.org/10.1177/1356336X030093002

Kirk, D., & Macdonald, D. (1998). Situated Learning in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 17(3), 376–387. https://doi.org/10.1123/jtpe.17.3.376

Krogstrup, H., & Kristiansen, S. (2015). Deltagende observation. Hans Reitzels Forlag.

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situeret læring – og andre tekster. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, M., Vorup, J., & Bangsbo, J. (2018). Effect of a 26- month floorball training on male elderly’s cardiovascular fitness, glucose control, body composition and functional capacity. Journal of Sport and Health Science, 7(2).

Pilgaard, M., & Kjær, M. (2019). Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne.

Pilgaard, M., & Rask, S. (2018). Socialt udsatte i idrætten—Definitioner og eksisterende viden.

Wenger, E. (2004). Praksis fællesskaber. Læring, mening og identitet.

Wikman, J. M., Elsborg, P., Nielsen, G., Seidelin, K., Nyberg, M., Bangsbo, J., Hellsten, Y., & Elbe, A. (2018). Are team sport games more motivating than individual exercise for middle-aged women? A comparison of levels of motivation associated with participating in floorball and spinning. Kinesiology, 50(1), 34–42.

Hockeyspillerben

Downloads

Publiceret

2021-12-07

Citation/Eksport

Hedegaard Bruun, T. ., Thorn Poulsen, K., & Guldager, J. D. (2021). Mere hold – mindre spil: Betydningen af målrettede tilbud for socialt udsatte borgeres deltagelse i idrætsaktiviteter. Forum for Idræt, 36(1), 111–127. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.129601

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt