Ensomme, inaktive unge studerendes barrierer mod og motiver for fysisk aktivitet under Covid-19 pandemien

Et kvalitativt studie

Forfattere

  • Katrine Sund Kandidat i idrætsvidenskab og psykologi
  • Katrine Harrit Kandidat i idrætsvidenskab og psykologi
  • Knud Ryom Institut for Folkesundhed, Århus Universitet https://orcid.org/0000-0001-5947-3038

Resumé

Artiklen har til formål at undersøge ensomme, inaktive unge studerendes barrierer mod og motiver for fysisk aktivitet under Covid-19 pandemien. Resultaterne peger på, at økonomi, travlhed og et stort præstationsfokus opleves som barrierer for informanternes fysiske aktivitet. Omvendt motiverer det informanterne, når fysisk aktivitet er sjovt, og når andre tager initiativ hertil. Informanterne anser det ligeledes som et motiv, hvis fysisk aktivitet kan medføre nye eller bedre sociale relationer. Ensomhed opleves både som en barriere og et motiv. Artiklens resultater sammenholdes med anden forskning. Afslutningsvis diskuteres ensomhed og fysisk inaktivitet for unge i en Covid-19 tidsalder.

Referencer

Brière, F. N., Yale-Soulière, G., Gonzalez-Sicilia, D., Harbec, M., Morizot, J., Janosz, M & Pagani, L. S. (2018). Prospective associations between sport participation and psychological adjustment in adolescents. J Epidemiol Community Health. 575–581. DOI:10.1136/jech-2017-209656

Brinkmann, S. (2020). Etik i en kvalitativ verden. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.), Kvalitative metoder – En grundbog (3. udgave, s. 581-600). København: Hans Reitzels Forlag.

Cacioppo, J. & Patrick, P. (2008). Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. New York: W. W. Norton & Company.

Christiansen, H., Damgaard, C. B., Andersen, M. L. A. & Sørensen, H. (2020). Egmontrapporten 2020 – Ungdom på pause – unges liv og læring i en coronatid. København: Egmont Fonden

Diehl, K., Jansen, C., Ishchanova, K., Hilger-Kolb, J. (2018). Loneliness at Universities: Determinants of Emotional and Social Loneliness among Students. International Journal of Environmental Research and Public Health. DOI:10.3390/ijerph15091865

Dowd, A. J., Schmader, T., Sylvester, B. D., Jung, M. E., Zumbo, B. D., Martin, L. J. & Beauchamp, M. R. (2014). Effects of Social Belonging and Task Framing on Exercise

Cognitions and Behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology, 80-92. DOI: http://dx.doi.org/10.1123/jsep.2013-0114

Eske, M. (2021). Danskernes motions- og sportsvaner under endnu en gradvis genåbning – notat 5: Fortsat lang vej til normalt aktivitetsniveau. Idrættens Analyseinstitut. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-under-endnu-en-gradvis-genaabning-notat-5/59e860ee-743a-4e44-9050-ad1700a16b77

Haugen, T., Säfvenbom, R. & Ommundsen, Y. (2013) Sport Participation and Loneliness in Adolescents: The Mediating Role of Perceived Social Competence. Current psychology vol. 32(2) 203-216. DOI: 10.1007/s12144-013-9174-5

Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C. & Cacioppo J. T. (2004) A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys: Results From Two Population-Based Studies. Res Aging. vol. 26(6) 655–672.

Ibsen, B., Høyer-Kruse, J. & Elmose-Østerlund, K. (2021). Hvordan har Corona pvirket det fysiske aktivitetsniveau? Resultater fra undersøgelse af bevægelsesvaner. Syddansk Universitet. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/danmark_i_bevaegelse/notat_coronas_paavirkning.pdf

ICMJE (2019). Recommendations. Hentet d. 27. september 2021 fra: http://www.icmje.org/recommendations/

Jensen, H., Davidsen, M., Ekholm, O., & Christensen, A. (2018). Danskernes sundhed: Den nationale sundhedsprofil 2017. København: Sundhedsstyrelsen.

Kirkegaard, H., Eske M. & Rask, S. (2020a). Danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen – Notat 2: Idrætsdeltagelsen er stadig påvirket af coronakrisen. Idrættens Analyseinstitut. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-under-genaabningen/549bbe38-b787-41ff-b2f9-abf000821dbb

Kirkegaard, H., Eske M. & Rask, S. (2020b). Danskernes motions- og sportsvaner efter genåbningen – Notat 3: Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op. Idrættens Analyseinstitut. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-efter-genaabningen-notat-3/6199908b-fb59-46de-b83a-ac45007ac9a6

Klarlund, B. & Andersen, L. (2018). Fysisk aktivitet: Håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet-håndbog-og-træning/Fysisk-aktivitet-–-håndbog-om-forebyggelse-og-behandling.ashx

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzels Forlag.

Københavns Universitet (2020). De unge føler sig ensomme under coronakrisen. Hentet d. 24. september 2021 fra: https://coronaminds.ku.dk/resultater/de-unge-foeler-sig-ensomme-under-krisen/

Larsen, F., Pedersen, M., Lasgaard, M., Sørensen, J., Christiansen, J., Lundberg, AK., Pedersen, S., Friis, K. (2018a). Hvordan har du det? 2017, Sundhedsprofil for region og kommuner (bind 1). Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjylland. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-hardu-det/hhdd-2017/konference-marts-2018/bind-1/bind_1.pdf

Larsen, F., Pedersen, M., Lasgaard, M., Sørensen, J., Christiansen, J., Lundberg, AK., Pedersen, S., Friis, K. (2018b). Hvordan har du det? 2017, Sundhedsprofil for region og kommuner (bind 2): udviklingen 2010 - 2013 - 2017. Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjylland. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd-2017/konference-marts-2018/bind-2/bind_2.pdf

Larsen, K. (2003). Den tredje bølge - på vej mod en bevægelseskultur. Nyborg: Lokale & Anlægsfondens Skriftrække 8. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://docplayer.dk/40081-Den-tredje-boelge-paa-vej-mod-en-bevaegelseskultur.html

Lasgaard, M. (2010a). Ensom blandt andre: En psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark. København: Ventilen Danmark.

Lasgaard, M. (2010b). Ensom i en social verden. Psyke & Logos, 31 (1), 206-231. Hentet d. 27. September 2021 fra: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8456/7013

Lasgaard, M., Christiansen, J., & Friis, K. (2019). Ensomhed blandt unge: Temaanalyse, vol. 7, Hvordan har du det? Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjylland. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=751&pageId=309986

Lee, I-Min, Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet Physical Activity Series Working Group. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9

Page, R. M. & Hammermeister J. (1995). Shyness and loneliness: Relationship to the exercise frequency of college students. Psycological reports vol. 76(7) 395-398.

Page, R. M. & Tucker, L. A. (1994). Psychosocial discomfort and exercise frequency: An epidemiological study of adolescents. Adolescence vol. 29 (113) 183-191.

Page, R. M., Lee, C.-M., Miao, N.-F., Dearden, K. & Carolan, A. (2004). Physical activity and psychosocial discomfort among high school students in Taipei, Taiwan. Quarterly of Community Health Education. vol. 22(3) 215-228.

Pels, F. & Kleinert, J (2014). Loneliness and physical activity: A systematic review. International Review of Sport and Exercise Psychology. DOI: 10.1080/1750984X.2016.1177849

Pietkiewicz, I. & Smith, J. (2014). A practical guide to using Interpretative Phenomenological Analysis in qualitative research psychology. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, vol. 20(1), 7-14. DOI: 10.14691/CPPJ.20.1.7

Pinto, A. d A., Asante, K. O., Barbosa, R. M., Nahas, M. V., Dias, D. T., Pelegrini, A. (2019). Association between loneliness, physical activity, and participation in physical education among adolescents in Amazonas, Brazil. Journal of Health Psychology. 1-9. DOI: 10.1177/1359105319833741

Ryom, K., Simonsen, C. B., Christiansen, S. R., Nielsen, G., Troelsen, J., Maindal, H. T. (2020). Inaktivitet i Danmark, delrapport 2. Aarhus: Aarhus Universitet. Hentet d. 27. september 2021 fra: https://www.bevaegdigforlivet.dk/media/8046/fysisk-inaktivitet-i-danmark.pdf

Sparkes, A. & Smith, B. (2014). Qualitative research methods in sport, exercise and health: From process to product. London and New York: Routledge.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2020). Interviewet: samtalen som forskningsmetode. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.), Kvalitative metoder – En grundbog (3. udgave, s. 33- 63). København: Hans Reitzels Forlag.

Thing, L. F. & Ottesen, L. S. (2015). Det individuelle kvalitative interview. I: Thing, L. F. & Ottesen, L. S. (red), Metoder i idrætsforskning (2. udgave, s. 86-102). København: Munksgaard.

Udesen, C. H., Skaarup, C., Petersen, M. N. S. & Ersbøll, A. K (2020). Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017. København: Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed.

Person kigger ud over vandet

Downloads

Publiceret

2021-11-17

Citation/Eksport

Sund, K., Harrit, K., & Ryom, K. (2021). Ensomme, inaktive unge studerendes barrierer mod og motiver for fysisk aktivitet under Covid-19 pandemien: Et kvalitativt studie. Forum for Idræt, 37(1), 182–204. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129367

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt