Giv depechen videre til de unge i foreningen

Forfattere

  • Morten Nørgaard Professionshøjskolen UCN
  • Jens Peter Sørensen Emeritus, forsker og sport analytiker med fokus på kultur
  • Nicolai Nedergaard Pedersen Professionshøjskolen UCN

Resumé

Dette essay tager afsæt i forfattergruppens interne dialoger om foreningslivets potentialer og begrænsninger. Vi repræsenterer forskellige generationer, der alle har haft glæden ved at være aktive idrætsudøvere i forskellige arenaer i idrætten, mens vi alle ligeledes har erfaring som henholdsvis frivillige ledere og trænere i foreningslivet. Selvom vi repræsenterer forskellige generationer, har vi haft en fælles hypotese om, at foreningslivet i Danmark fortsat er præget af traditionel tænkning. Hvad bør kendetegne den moderne idrætsforening post Corona?

Referencer

Aalborg Freja (2021). Formandens beretning. Tilgået den 28. juni 2021 via: https://www.aalborgfreja.dk/klubnyt/formandens-beretning/

Aalborg Freja (2021a). UEFA Playmakers inspired by Disney. Tilgået den 20. juli 2021 via: https://www.aalborgfreja.dk/klubnyt/uefa-playmakers-inspired-by-disney/

Aalborg Freja (2019). Vedtægter for Idrætsklubben Aalborg Freja. Tilgået den 28. juni 2021 via: https://www.aalborgfreja.dk/media/1920/vedtaegter-aalborg-freja-2019.pdf

Aalborg Freja (2012). Freja Historie. Tilgået den 20. juli 2021 via: https://www.aalborgfreja.dk/om-freja/frejas-historie/freja-historie/

Aalborg Kommune (2017). Kommunalplan. Vestbyen. Tilgået den 29. juni 2021 via: http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/midtbyen/vestbyen/default.aspx

Andersen, M. L. (2021). Fællesskabet har haft det svært under corona. Tilgået den 30. juni. 2021 via: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/faellesskabet-har-haft-det-svaert-under-corona

Bak, C. H. (2021). Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020, men flere var aktive andre steder. Tilgået den 28. juni 2021 via: https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2021/b407_idraetsforeninger-mistede-medlemmer-i-2020,-men-flere-var-aktive-andre-steder/

DIF (2021). Corona stopper flere års fremgang i idrætsforeningerne. Tilgået den 28. juni 2021 via: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/viaritzauforening/presse/

/4/20210408_coronastopperflerersfremgangiidrtsforeningerne

Engell, Z & Ibsen, B. (2020). Foreningsudvikling i Holbæk Kommune. Succesfulde idrætsforeninger – voksende tilslutning af unge. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. Movements, 2020:8.

Espersen, H. H., Fridberg, T. Andreasen, A. G. & Brændgaard, N. W. (2021). Frivillighedsundersøgelsen 2020. En repræsentativ befolkningsundersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde. VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Frederiksen, M. (2019). Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzels Forlag.

Ibsen, B., Thøgersen, M., & Levinsen, K. (2013). Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements Vol. 11

Jørgensen, N. & Lauersen, M. (2018). Befolkningsprognose 2018 – 2029 i Aalborg Kommune. Cowi.

Sørensen, J. P., Borup, J. & Olesen, J. T. (2020). Talenternes paradis. Bring hjerner og hjerter i samspil. København. BoD – Books on Demand.

Sørensen, M. L. & Perregaard, N. (2021). Det lærte vi om frivilligheden i 2020. Frivillighed.dk [Online]. Tilgået den 20. juli 2021 via: https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/det-laerte-vi-om-frivilligheden-i-2020

Ziska, J. & Kristensen, C. S. (2021). Ungdommen sat på pause. HOPE - How Democracies Cope with COVID19 A Data-Driven Approach. Tilgået den 29. juni 2021 via: https://hope-project.dk/#/

Billede af fodboldbane

Downloads

Publiceret

2021-11-16

Citation/Eksport

Nørgaard, M., Sørensen, J. P., & Nedergaard Pedersen, N. (2021). Giv depechen videre til de unge i foreningen. Forum for Idræt, 37(1), 143–152. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129357

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt