Corona-krisens betydning for livskvalitet

Forfattere

Resumé

‘Lukningen af Danmark’ i foråret 2020 ændrede på mange borgeres hverdagsliv: På arbejde eller uddannelse, i fritiden og i de sociale relationer til andre. Artiklen undersøger, om Corona-krisen også ændrede på borgernes selvvurderede livskvalitet. Analysen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført i Faaborg-Midtfyn Kommune i maj og juni måned i 2018, 2019 og 2020. Analysen kan ikke påvise væsentlige ændringer i den selvvurderede livskvalitet. Hverken selvvurderet livstilfredshed, selvvurderet helbred og vurderingen af mulighederne for at leve det liv, man gerne vil, er i 2020 signifikant forskellig fra vurderingen i 2019 og 2018.

Referencer

Andersen, J., Andersen, J. G., & Hede, A. (2021). Tillid og trivsel i CoronaDanmark. www.trygfonden.dk

Becchetti, L.; Giachin Ricca, E.; & Pelloni, A. J. S. I. R. (2012). “The Relationship Between Social Leisure and Life Satisfaction: Causality and Policy Implications”. Springer Science+Business Media B.V. 108(3), 453-490. doi:10.1007/s11205-011-9887-5

Bech-Jørgensen, B. (2001). Nye tider og usædvanlige fællesskaber. København: Gyldendal Uddannelse.

Bjørnskov, C.; Gupta, N.D. & Pedersen, P.J. (2007). Analysing trends in subjective well-being in 15 European countries, 1973-2002. Journal of Happiness Studies, 9(2), 317-330. https://doi.org/10.1007/s10902-007-9055-4

Bonke, J.; Mortensen, L.H.; Ploug, N. & Hansen, A.V. (2017). Explaining inter-area variation in Life-Satisfaction - matched survey and register data. Statistics Denmark.

Brajša-Žganec, A.; Merkaš, M. & Šverko, I. (2011). Quality of Life and Leisure Activities: How do Leisure Activities Contribute to Subjective Well-Being? Social Indicators Research, May 2011, Volume 102, Issue 1, pp 81–91. https://doi.org/10.1007/s11205-010-9724-2

Burger, M.; Morrison, P.; Hendriks, M. & Hoogerbrugge, M. M. (2020). Urban-Rural Happiness Differentials Across the World. World Happiness Report.

Cattan, M.; Hogg, E. & Hardill, I. (2011). Improving quality of life in ageing populations: what can volunteering do? Maturitas, 70(4), 328-332. doi:10.1016/j.maturitas.2011.08.010

Covid-19 i Danmark. 2021. Liste over politiske tiltag efter nedlukningen 11. marts 2020. August 13, 2021. https://covid19danmark.dk/tiltag#liste-over-politiske-tiltag-efternedlukningen-11-marts-2020.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety. Washington: Jossey-Bass Publishers.

Cutler. S.J. (1976). Membership in different types of voluntary associations and psychological well-being. Gerontologist, 16(4), 335-339. doi:10.1093/geront/16.4.335

Delhey, J. & Dragolov, G. (2016). Happier together. Social cohesion and subjective well-being in Europe. International Journal of Psychology, 51(3), 163–176. https://doi.org/10.1002/ijop.12149

Diener, E.; Oishi, S. & Lucas, R. (2009). Subjective Well-Being: The Scince of Happiness and Life Satisfaction. In Lopez, S & Snyder, C.R. The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, pp 188 – 194. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017

Diener, E. & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: a general overview. South African Journal of Psychology, 39(4), 391-406.

Doland, P.; Peasgood, T. & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29(1), 94-122. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.001

Downward, P. & Rasciute, S. (2011). Does sport make you happy? An analysis of the well-being derived from sports participation. International Review of Applied Economics, 25(3), 331-348. doi:10.1080/02692171.2010.511168

Eime, R. M.; Harvey, J. T.; Brown, W. J. & Payne, W. R. (2010). Does sports club participation contribute to health-related quality of life? Med Sci Sports Exerc, 42(5), 1022-1028. doi:10.1249/MSS.0b013e3181c3adaa

Eurofund (2020). What makes capital cities the best places to live?. European Quarterly of Life Survey 2016 series. Publications Office of the European Unions Luxembourg.

Gopinath, B.; Hardy, L. L.; Baur, L. A.; Burlutsky, G. & Mitchell, P. (2012). Physical Activity and Sedentary Behaviors and Health-Related Quality of Life in Adolescents. Pediatrics, 130(1), e167. doi:10.1542/peds.2011-3637

Espersen, H.H., Fridberg, T., Andreasen, A.G. og Brændgaard, N.W. (2021). Frivillighedsundersøgelsen 2020. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Haski-Leventhal, D. (2009). Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-European Comparison Based on SHARE Data. Voluntas (2009), 20: 388-404. DOI 10.1007/s11266-009-9096-x.

Helliwell, J. (2002). How’s Life? Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well-Being. Economic Modelling, 20, 331-360. doi:10.1016/S0264-9993(02)00057-3.

Helliwell, J.F.; Huang, H.; Wang, S. & Norton, M. (2020). Social Environments for World Happiness. In Helliwell, J.F.; Layard, R.; Sachs, J.D. & De Neve, J-E (2020). World Happiness Report. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Helliwell, J.F.; Layard, R. & Sachs, J.D. (2017). World Happiness Report. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Helliwell, J.F.; Layard, R. & Sachs, J.D. (2018). World Happiness Report. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Høyer-Kruse, J. og Ibsen, B. (2021). What can the Corona lockdown teach us about sports participation and how it can be promoted? I Krieger, J., Henning, A. and Pieper, L.P. Restart: Sport After the Covid-19 Lockdown. Publisher: Common Ground. Champaign, Illinois (under udgivelse).

Ibsen, B., Høyer-Kruse, J. & Elmose-Østerlund (2021). Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse. Rapport. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. University of Southern Denmark.

Ibsen, B., Elmose-Østerlund, K., Iversen, E., Høyer-Kruse, J. og Pedersen, M. (2020). Civil society’s impact on quality of life. Journal of Civil Society. Artiklen er accepteret men endnu ikke offentliggjort.

Iversen, E.B.; Fehsenfeld, M. & Ibsen, B. (under bedømmelse). The role of civil society in securing self-assessed Quality of Life in rural areas. In Johansen, P.H.; Tietjen, A.; Iversen, E.B.; Lolle, H.L. & Fisker, J.K. Rural Quality of Life, Manchester University Press.

Jacobsen, M. og Petersen, A. (2020). Coronapandemien og dødens tilbagekomst i nutidens samfund. I Ole B. Jensen & Nikolaj Schultz (red.). Det epidemiske samfund. Hans Reitzels Forlag.

Kaliterna-Lipovčan, L. & Prizmić-Larsen, Z. J. S. (2016). What differs between happy and unhappy people? SpringerPlus, 5(1), 225. doi:10.1186/s40064-016-1929-7

Kirkegaard, H. (2020). Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. www.idan.dk.

Lindholt, M.F.; Jørgensen, F.; Bor, A. & Petersen, M.B. (2020). Danskernes Smitteforebyggende Adfærd og Opfattelser. School of Business and Social Sciences. Aarhus Universitet.

Lim, C. & Putnam, R.D. (2010). Religion, Social Networks, and Life Satisfaction. American Sociological Review, Vol. 75, No. 6, pp. 914-933. https://doi.org/10.1177%2F0003122410386686

Loga, J. (2010). Livskvalitet. Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. En kunnskapsoversigt. Oslo / Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Lolle, H.L. & Andersen, J.G. (2019). Fald i den danske lykke og flere decideret ulykkelige. I Frederiksen, M. (Ed.). Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Lucas, R.E. & Gohm, C.L. (2000). Age and Sex Differences in Subjective Well-being across Cultures. I Diener, E. & Suh, E.M. (Ed.). Culture and Subjective Well-Being, 291-317. MIT Press.

Martela, F.; Greve, B.; Rothstein, B. & Saari, J. (2020). The Nordic Exceptionalism: What Explains Why the Nordic Countries are Constantly Among the Happiest in the World. I Helliwell, J.F.; Layard, R.; Sachs, J.D. & De Neve, J-E (2020). World Happiness Report. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality (2nd ed.). New York: Harper & Row.

Naturstyrelsen (2020). Vi bruger naturen mere under coronakrisen. https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2020/maj/vi-bruger-naturen-mere-under-coronakrisen

Møller, S.P., Ekholm, O. & Thygesen, L.C. (2021). Betydningen af Covid-19 krisen for mental sundhed, helbred og arbejdsmiljø. Statens Institut for Folkesundhed.

Petersen, K.M. (2020). Smittetryk og samfundssind. Kritiske nedslag i Coronaens tid. Syddansk Universitetsforlag.

Pichler, F. (2006). Subjective Quality of Life of Young Europeans. Feeling Happy but who Knows why? Social Indicators Research, 75(3), 419-444. doi:10.1007/s11205-004-4337-2

Rask, S., Nygaard, A. og Bjerrum, H. (2021). Foreningsliv i Aarhus Kommune. Idrættens Analyseinstitut.

Snyder, A. R.; Martinez, J. C.; Bay, R. C.; Parsons, J. T.; Sauers, E. L. & Valovich McLeod, T. C. (2010). Health-related quality of life differs between adolescent athletes and adolescent nonathletes. J Sport Rehabil, 19(3), 237-248. https://doi.org/10.1123/jsr.19.3.237

Statens Seruminstitut. Overvågningsdata for covid-19 i Danmark og Europa. https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Stebbins, R.A. (1996). Volunteering. A Serious Leisure Perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 25, no. 2, June 1996, 211-224. https://doi.org/10.1177%2F0899764096252005

Stebbins, R. A. (2001). Serious leisure. Society; May/Jun 2001; 38, 4, pp 53-57. https://doi.org/10.1007/s12115-001-1023-8

Stebbins, R. A. (2007). Serious leisure. New Brunswick, NJ: Transaction.

Sørensen, J.F.L. (2018). Landdistrikternes udvikling i et livskvalitetsperspektiv. Går det virkelig så dårligt på landet? Center for landdistriktsforskning, Syddansk Universitet.

Tiefenbach, T. & Holdgrün, P. S. (2015). Happiness Through Participation in Neighborhood Associations in Japan? The Impact of Loneliness and Voluntariness. Voluntas, 26(1), 69-97. doi:10.1007/s11266-014-9520-8.

Van der Roest, J-W; van der Werff, H. og Elmose-Østerlund, K. (2017). Involvement and commitment of members and volunteers in European sports clubs. SIVSE Report. Centre for Sports, Health and Civil Society. University of Southern Denmark

Wallace, C. & Pichler, F. J. S. I. R. (2009). More Participation, Happier Society? A Comparative Study of Civil Society and the Quality of Life. Social Indicators Research. 93(2), 255-274. http://www.jstor.org/stable/27734931.

Wheatley, D. & Bickerton, C. J. J. o. C. E. (2017). Subjective well-being and engagement in arts, culture and sport. Applied psychology. Health and well being, 41(1), 23-45. doi:10.1007/s10824-016-9270-0

Wheeler, J. A.; Gorey, K. M. & Greenblatt, B. (1998). The beneficial effects of volunteering for older volunteers and the people they serve: a meta-analysis. Int J Aging Hum Dev, 47(1), 69-79. doi:10.2190/vump-xcmf-fqyu-v0jh.

Young, M.; Hout, R.; Bassett, S. & Hooft, T. (2013). Participation in sport and the perceptions of quality of life of high school learners in the Theewaterskloof Municipality. South Africa. African Journal for Physica.

Ryttere på hest

Downloads

Publiceret

2021-11-11

Citation/Eksport

Ibsen, B., & Bundgaard Iversen, E. (2021). Corona-krisens betydning for livskvalitet. Forum for Idræt, 37(1), 62–86. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129340

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt