Demokrati, magt og politik

Idrætsorganisationernes politiske indflydelse under COVID-19

Forfattere

  • Tobias Thune Jacobsen Dansk Faldskærms Union

Resumé

Artiklen undersøger idrætsorganisationernes politiske indflydelse gennem forvaltningen, Folketinget og medierne under COVID-19. Analysen viser, hvordan DIF og DGI agerer i overensstemmelse med statens forventninger under COVID-19, og at DIF og DGI indtager en særlig privilegeret og institutionaliseret placering i den politiske og administrative beslutningsproces. Artiklen diskuterer COVID-19 krisens betydning for idrætsorganisationernes relation til staten og peger på et videnshul. Afslutningsvist konkluderes det, at DIF og DGI skal betragtes som aktive og dagsordensættende aktører i den politiske sfære, og at staten udøver sin magt i korporation med idrætsorganisationerne, som aktivt påvirker statens styringspraksis.

Referencer

Agergaard, S., & la Cour, A. (2012). Governing integration through sports. Nordic Journal of Migration Research, 2(1), 26. http://doi.org/10.2478/v10202-011-0024-y

Altinget (2020). Lær af DGI: Coronavirus kalder på tydeligt lederskab og kommunikation. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/laer-af-dgi-coronavirus-kalder-paa-tydeligt-lederskab-og-kommunikation

Andersen, M. (1988). Splinter af dansk idræt. Odense Universitetsforlag.

Anheier, H. K., Carlson, L. & Kendall, J. (2001). Third Sector Policy at the Crossroads: Continuity and Change in the World of Nonprofit Organizations’. I: An International Nonprofit Analysis, London: Routledge.

Bergsgard, N. A., & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: the case of Norway. International review for the sociology of sport, 41(1), 7-27. https://doi.org/10.1177/1012690206073146

Bergsgard, N. A., & Norberg, J. R. (2010). Sports policy and politics–the Scandinavian way. Sport in Society, 13(4), 567-582. https://doi.org/10.1080/17430431003616191

Berlingske (2020). Flertal vil flytte kulturforhandlinger fra Joy Mogensens bord: »Det, der foregår nu, vil vi ikke lægge navn til«. Lokaliseret d. 3 september 2020 via: https://www.berlingske.dk/aok/flertal-vil-flytte-kulturforhandlinger-fra-joy-mogensens-bord-det-der-foregaar

Berlingske (2020b). Jo, det er et kæmpe problem, at Joy Mogensens yndlingsplade er »Absolute Music 2«. Lokaliseret d. 3. september via: https://www.berlingske.dk/kultur/jodet-er-et-kaempe-problem-at-joy-mogensens-yndlingsplade-er-absolute

Binderkrantz, A. (2005). Organisationerne og indflydelsen. Politica, 37(1), 76-94.

Binderkrantz, A., Christiansen, P. M., & Pedersen, H. H. (2014). Organisationer i politik: danske interesseorganisationer i forvaltning, Folketing og medier. Hans Reitzel.

Brinkmann, S. & Tanggard, L. (2015). Kvalitative metoder: en grundbog (2.udgave). Hans Reitzels Forlag.

BT (2020). 200.000 danskere i klemme: bekymret inden sommeren. Lokaliseret d. 16. maj 2020 via: https://www.bt.dk/oevrig-sport/200000-danskere-i-klemme-bekymret-inden-sommeren?fbclid=IwAR0fw8gBUbKDtFFId6S4fQBpZAqBhqQ6KTWLxEETtWldpZxyhiCMXA4pEqM

CNBC (2020). Canada, Australia withdraw from Tokyo 2020 as organizers ponder postponement. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.cnbc.com/2020/03/23/olympics-canada-australia-withdraw-from-tokyo-2020.html

Creswell, J.W. (2007): Qualitative Inquiry & Research – Choosing Among Five Approaches. Sage Publications, Inc.

Dansk Svømmeunion (2020). Frustration og bekymring i kølvandet på gårsdagens pressemøde. Lokaliseret d. 8. maj 2020 via: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6907

Dansk Svømmeunion (2020b). COVID-19 (Corona): Dansk Svømmeunion fortsætter med at kæmpe svømmesportens sag. Lokaliseret d. 12. maj 2020 via: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6910&fbclid=IwAR1xymZURVRR2-ok3__IMRUVVbxPKhGsnaI2sE1_y5m2iSLheIwJzDUf988

Dansk Svømmeunion (2020c). Vi vil tilbage i vandet. Lokaliseret d. 16. maj 2020 via: https://www.facebook.com/553146001376668/posts/3859650944059474/

Dansk Svømmeunion (2020d). Svømning i foreningsregi bør åbne, mener idrætsordfører. Lokaliseret d. 16. maj 2020 via: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6913

Dansk Svømmeunion (2020e). SF’s gruppeformand: Jeg er optimistisk på foreningssvømningens vegne. Lokaliseret d. 16. maj 2020 via: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6914&fbclid=IwAR05k0REnXR8_TjoQH_ht3mxjUGNmegjmj-4kewsu-O_iwGUhpW5hAfQ_QDw

DBU (2020). DBU KØBENHAVN ER UFORSTÅENDE OVERFOR ANVISNINGER. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dbukoebenhavn.dk/nyheder/2020/maj/dbu-koebenhavn-er-uforstaaende-overfor-anvisninger/

DGI (2020). DGI: Politisk aftale om folkeoplysning er en vigtig hjælp til idrætsforeningerne. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/dgi-politisk-aftale-om-folkeoplysning-er-en-vigtig-hjaelp-til-idraetsforeningerne

DGI (2020b). DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Lokaliseret d. 4. november 2021 via: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

DGI (2020c). DGI’s politiske grundfortælling. Lokaliseret d. 3. september 2020 via https://www.dgi.dk/om/politik/politik/politisk-grundfortaelling

DIF (2020). DIF: vigtig og værdifuld hjælp til idrætsforeningerne. Lokaliseret d. 3.september 2020 via: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/4/20200407_difvigtigogvrdifuldhjlptilidrtsforeningerne?fbclid=IwAR35fd-OCjp4Zne63pJq9WAPHQ-qKnxaJaBBihRZ-eRcyphlqbZi3NA-yEU

DIF (2020b). Arbejdet mod OL fortsætter [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dif.dk/da/elite/nyheder/viaritzauelite/presse/2020/3/20200318_prmarbejdetmodolfortstter

DIF (2020c). DIF og Team Danmark håber på hurtig beslutning om udsættelse af OL [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/320200322_difogteamdanmarkhberphurtigbeslutningomudsttelseafol

DIF (2020d). Håndsrækning på 40 millioner giver danske atleter nyt håb. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dif.dk/da/elite/nyheder/viaritzauelite/presse/2020/420200422_hndsrkningp40millionergiverdanskeatleternythb

DIF (2020e). Støtte - DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DIF (2020f). DIF’s politikker og udspil. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-holdninger

DR. (2019). Bred politisk enighed om eftersyn af lottomilliarder: ‘Vi bliver nødt til at hjælpe nye aktører. Lokaliseret d. 14. juni 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/oevrig/bred-politisk-enighed-om-eftersyn-af-lotto-milliarder-vi-bliver-noedt-til-hjaelpe-nye

DR (2020). Gjort til grin for at være vild med ’Absolute Music’: Nu bliver kulturministeren taget i forsvar. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/musik/gjort-til-grin-vaere-vild-med-absolute-music-nu-bliver-kulturministeren-taget-i-forsvar

DR (2020b). DIF ønsker IOC-svar på kvalifikation og OL-gennemførelse. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/dif-oensker-ioc-svar-paa-kvalifikation-og-ol-gennemfoerelse

DR (2020c). Kulturministeren er enig med DIF om udsættelse af OL: ’Sikkerheden er det vigtigste’. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/ol/kulturministeren-er-enig-med-dif-om-udsaettelse-af-ol-sikkerheden-er-det-vigtigste

DR (2020d). OL-atleterne vandt armlægningen med værterne: ’Beslutningen blev nærmest taget for dem’. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/ ol/ol-atleterne-vandt-armlaegningen-med-vaerterne-beslutningen-blev-naermest-taget-dem

DR (2020e). Kronprinsen efter stor OL-beslutning: ’Det er en utrolig trist dag’. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/ol/kronprinsen-efter-stor-ol-beslutning-det-er-en-utrolig-trist-dag

DR (2020f). Ingen fodbold for kvinderne: Genåbning Lukker fortsat ligaen ned. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.dr.dk/sporten/fodbold/kvindeligaen/ingen-fodbold-kvinderne-genaabning-lukker-fortsat-ligaen-ned

Groeneveld, M. (2009). European sport governance, citizens, and the state: finding a (co-)productive balance for the twenty-first century. Public Management Review, 11(4), 421-440. https://doi.org/10.1080/14719030902989516

Hjarvard, S. (2008). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur.

Ibsen, B. & Eichberg, H. (2006). Dansk Idrætspolitik: Mellem frivillighed og statslig styring. Idrættens Analyseinstitut.

IOC (2020). IOC Athletes’ Commission lead global call with athlete representatives on the Coronavirus. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.olympic.org/athlete365/voice/ioc-ac-global-call-coronavirus/

IOC (2020b). IOC Athletes’ Commission lead global call with over 150 athlete representatives on the Olympic Games Tokyo 2020. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://www.olympic.org/athlete365/voice/31-march-ioc-ac-global-call-tokyo-2020/

Jyllands Posten (2020). Politisk flertal vil fjerne kulturminister Joy Mogensen fra kulturforhandlinger. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12047785/politisk-flertal-vil-fjerne-joy-mogensen-fra-kulturforhandlinger/

Jyllands Posten (2020b). OL-udskydelse skaber usikkerhed hos udtaget sejler. Lokaliseret d. 27. marts 2020 via: : https://jyllands-posten.dk/sport/ol/ECE12038143/oludskydelse-skaber-usikkerhed-hos-udtaget-sejler/

Kulturministeriet (2020). Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger.

Kulturministeriet (2020b). Professionel idræt fløjtes i gang. Lokaliseret d. 4. november 2021 via: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/professionel-idraet-floejtes-i-gang

Kulturministeriet (2020c). Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv - udendørs. udgivet d. 12. maj.

Lusted, J., & O’Gorman, J. (2010). The impact of New Labour’s modernisation agenda on the English grass-roots football workforce. Managing Leisure, 15(1-2), 140-154. https://doi.org/10.1080/13606710903448236

Lynggaard, K. (2010). Dokumentanalyse. I: Kvalitative metoder, en grundbog. (pp. 137-151). Hans Reitzel. Mik-Meyer, N. (2005). Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme. I: Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. (pp. 193-214). Hans Reitzel.

NB-kommune (2020). Kulturministeren sættes under pres for hjælpepakke til kulturen. Lokaliseret d. 4. november 2021 via: https://www.nb-kommune.dk/2020/03/27/kulturminister-saettes-under-pres-for-hjaelpepakke-til-kulturen/

Nichols, G., Taylor, P., James, M., King, L., Holmes, K., & Garrett, R. (2003). Pressures on sports volunteers arising from partnerships with the central government. Loisir et societe/ Society and Leisure, 26(2), 419-430.

Ottesen, L. (2011). Idrætspolitik i et velfærdsperspektiv. I: Grundbog i idrætssociologi, 1. udgave, s. 211-2020, Munksgaard.

Politiken (2020). Bente Klarlund besvarer læsernes spørgsmål. Lokaliseret d. 17. maj 2020 via: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7773950/%C2%BBViruskan-overleve-p%C3%A5-blanke-flader-i-op-til-tre-d%C3%B8gn%C2%AB

Prior (2003). Using Documents in Social Research. Sage.

Randolph, J. J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation: A peer-reviewed electronic journal, 14(13),1-13. https://doi.org/10.7275/b0az-8t74

Regeringen (2020). Fase 2 af genåbningen af Danmark [Video]. Lokaliseret d. 4. november 2021 via: https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/

Retsinformation (2020). Bekendtgørelse af lov om eliteidræt. Lokaliseret d. 27. maj 2020 via: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1155

Ridley, D. (2012). The Literature Review: A step by step Guide for Students. Sage.

Ritzau (2020). DGI: Større idrætsarrangementer aflyses [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse?releaseId=13589568%20

Ritzau (2020b). DIF’s anbefalinger til idrætsdanmark om at undgå COVID 19-spredning [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/prm-difs-anbefalinger-til-idraetsdanmark-om-at-undga-covid-19-spredning?publisherId=1874227&releaseId=13589580

Ritzau (2020c). COVID-19: Retningslinjer for afholdelse af arrangementer [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/covid-19-retningslinjer-for-afholdelse-af-arrangementer?publisherId=1874227&releaseId=13589611

Ritzau (2020d). Allerede udtagne atleter beholder deres OL-pladser [pressemeddelelse]. Lokaliseret d. 3. september 2020 via: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/allerede-udtagne-atleter-beholder-deres-ol-pladser?publisherId=1874227&releaseId=13590775

Skille, E. Å. (2008) Understanding Sport Clubs as Sport Policy Implementers: A Theoretical Framework for the Analysis of the Implementation of Central Sport Policy through Local and Voluntary Sport Organizations. International Review for the Sociology of Sport. 2008;43(2):181-200. https://doi.org/10.1177/1012690208096035

Skille, E. Å. (2009). State sport policy and voluntary sport clubs: The case of the Norwegian sports city program as social policy. European Sport Management Quarterly, 9(1), 63-79. https://doi.org/10.1080/16184740802461736

SSI (2020). Udbruddet med coronavirus er nu erklæret for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. Lokaliseret d. 31. januar 2020 via: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/2020_corona_international_betydning

Thing, L. F., & Ottesen, L. (2010). The autonomy of sports: Negotiating boundaries between sports governance and government policy in the Danish welfare state. International Journal of Sport Policy and Politics, 2(2), 223-235. https://doi.org/10.1080/19406940.2010.488070

Van der Roest, J. W., Vermeulen, J., & van Bottenburg, M. (2015). Creating sport consumers in Dutch sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(1), 105-121. https://doi.org/10.1080/19406940.2014.936959

Waardenburg, M., & van Bottenburg, M. (2013). Sport policy in the Netherlands. International Journal of Sport Policy and Politics, 5(3), 465-475. https://doi.org/10.1080/19406940.2013.796566

Billede af Folketinget

Downloads

Publiceret

2021-11-04

Citation/Eksport

Jacobsen, T. T. (2021). Demokrati, magt og politik: Idrætsorganisationernes politiske indflydelse under COVID-19. Forum for Idræt, 37(1), 258–284. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129289

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt