Virus i idrætsfaget?

Forfattere

  • Anebine Danielsen Dansk Skoleidræt

Resumé

En stadig tilbagevendende diskussion om idræt i grundskolen handler firkantet udtrykt om modsætningen mellem en aktivitetsbaseret hhv. læringsbaseret tilgang til undervisningen. Hele situationen omkring COVID-19 har på mange måder tydeliggjort, hvilke forskellige opfattelser der er af idrætsfaget – både set indefra med lærerøjne og set udefra. Er opgaven med at højne idrætsfagets status blevet ramt af en virus på linje med resten af samfundet?

Forfatterbiografi

Anebine Danielsen, Dansk Skoleidræt

  • Projektleder ved Dansk Skoleidræt.
  • Uddannet cand.scient. fra Syddansk Universitet i Odense med hovedfag i Idræt og Sundhed, overbygning i Kulturformidling.
  • Læreruddannelse fra CVU Fyn, Odense, linjefag i idræt, dansk og tysk.
  • Har arbejdet som folkeskolelærer i 15 år ved Søhusskolen i Odense.
  • Beskikket censor i idræt fra 2015-2018.

Referencer

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019). Idræt Fælles Mål.

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020a). Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Lokaliseret på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020b). Kompetencedækning i folkeskolens fag. Lokaliseret på: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1781.aspx

Danmarks Evalueringsinstitut. (2004). Idræt i folkeskolen. Danmarks Evalueringsinstitut.

Jakobsen, F. G., & Jørgensen, C. (2021, 4. marts). Lærerne: Disse fag er mest forberedelsestunge. Folkeskolen.dk. Lokaliseret på: https://www.folkeskolen.dk/1867073/laererne-disse-fag-er-mest-forberedelsestunge

Jensen, J.-O. (2020). Idræt – når et fag bliver prøvefag. Test og prøver, KvaN 116.

Møller, E. B. (2020): Første lektion var forfærdelig – det var den anden, tredje og fjerde sådan set også. Folkeskolen.dk. Lokaliseret på: https://www.folkeskolen.dk/1858716/foerste-lektion-var-forfaerdelig--det-var-den-anden-tredje-og-fjerde-saadan-set-ogsaa

Pawlowski, C. S., & Schmidt, T. (2021). Børn og unges bevægelse i krise? Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU. Lokaliseret på: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik/nyt_iob/corona-nedlukning+rammer+boern+og+unge

Regeringen. (2013). Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. Regeringen. Lokaliseret på: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/politiske-oplaeg-og-aftaler

Skole og Forældre. (2021). Alle elever har brug for at komme tilbage i skole. Lokaliseret på: https://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/alle-elever-har-brug-komme-tilbage-i-skole

von Seelen, J., Guldager, J. D., Bruun, T. H., Knudsen, M. E., & Bertelsen, K. (2019). Status på idrætsfaget 2018. Haderslev.

von Seelen, J., & Munk, M. (2012). Status på idrætsfaget 2011. Haderslev.

Børn, der sidder på gulvet i en idrætssal.

Downloads

Publiceret

2021-08-27 — Opdateret d. 2022-05-03

Versioner

Citation/Eksport

Danielsen, A. (2022). Virus i idrætsfaget?. Forum for Idræt, 37(1), 172–181. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128377 (Original work published 27. august 2021)

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt