Hvad påvirker elevers og idrætslæreres motivation for idrætsfaget?

Forfattere

  • Julie Dalgaard Guldager University College SYD og Syddansk Universitet
  • Katrine Bertelsen University College SYD
  • Tine Hedegaard Bruun University College SYD

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.127454

Resumé

Denne faglige artikel præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse der søger at afdække, hvad der påvirker elevers og idrætslæreres motivation for faget idræt. Dette ses hovedsageligt ud fra idrætslærernes perspektiv, men skoleledernes perspektiv er ligeledes inddraget i forhold til strukturerne på skolen. Undersøgelsen er baseret på det datasæt, der tidligere kort er afrapporteret i rapporten “Status på Idrætsfaget 2018” (SPIF18). Resultaterne viser, hvordan idrætslærerne oplever, at idrætsprøven og elevernes forældre påvirker elevernes motivation for faget idræt, og hvorledes lærernes omfang af forberedelsestid samt skolens strukturer i forhold til faget påvirker idrætslærernes motivation for faget.

Forfatterbiografier

Julie Dalgaard Guldager, University College SYD og Syddansk Universitet

JULIE DALGAARD GULDAGER har en ph.d. i skolebaseret sundhedsfremme og en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Hun forsker primært i sundhedsfremme i folkeskolen og har publiceret flere internationale videnskabelige artikler herom. Julie har bl.a. deltaget i følgende forsknings- og udviklingsprojekter; Status På Idrætsfaget (SPIF) (2018), Implementering og evaluering af Aktiv Året Rundt – et Phd projekt (2015-2020), Virtual reality og alkoholforebyggelse blandt unge (2019-2022), Mental sundhed for studerende under COVID-19 (2020-2021) og Udeskole under COVID-19 - Indskolings erfaringer i et tværprofessionelt perspektiv (2021 – 2022).

Katrine Bertelsen, University College SYD

KATRINE BERTELSEN er lærer og master i Idræt og Velfærd. Hun har mange års erfaring med udviklings- og forskningsprojekter inden for idrætsfaget, og hun er især optaget af idræts- og bevægelsespædagogiske og didaktiske sammenhænge set i forhold til lærere og pædagoger. Katrine har bl.a. deltaget i følgende forsknings- og udviklingsprojekter; Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 (2016), Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv (2017), Instruktør eller underviser? (2017), Status På Idrætsfaget (SPIF) (2018) og Udeskole under COVID-19 - Indskolings erfaringer i et tværprofessionelt perspektiv (2021 – 2022).

Tine Hedegaard Bruun, University College SYD

TINE HEDEGAARD BRUUN er cand.pæd. i generel pædagogik, BA i Idræt og Sundhed og Læreruddannet. Hun har flere års erfaring med undervisning på Læreruddannelsen ved UC SYD, hvor hun bl.a. underviser i de pædagogiske fag, idræt og praktik. Tine har bl.a. deltaget i følgende forsknings- og udviklingsprojekter; Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 (2016), Status På Idrætsfaget (SPIF) (2018) og Udeskole under COVID-19 - Indskolings erfaringer i et tværprofessionelt perspektiv (2021 – 2022).

Referencer

Backman, E., & Larsson, H. (2016). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(2), 185-200. https://doi.org/10.1080/17408989.2014.946007

Backman, E., & Pearson, P. (2016). ‘We should assess the students in more authentic situations' Swedish PE teacher educators’ views of the meaning of movement skills for future PE teachers. European Physical Education Review, 22(1), 47-64. https://doi.org/10.1177/1356336X15589203

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of school health, 76(8), 397-401. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x

Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and youth services review, 26(1), 39-62. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2003.11.002

Braithwaite, R., Spray, C. M., & Warburton, V. E. (2011). Motivational climate interventions in physical education: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 12(6), 628-638. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2011.06.00

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryan, C. L., & Solmon, M. A. (2007). Self-determination in physical education: Designing class environments to promote active lifestyles. Journal of teaching in physical education, 26(3), 260-278. https://doi.org/10.1123/jtpe.26.3.260

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019a). Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. Retrieved from Danmark: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/823

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019b). Idræt Faghæfte 2019. Retrieved from Denmark: https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20Fagh%C3%A6fte%20-%20Idr%C3%A6t.pdf

Børne- og undervisningsministeriet. (2019c). Idræt. Fælles mål. Retrieved from Danmark: https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-%20Idr%C3%A6t.pdf

Corpus, J. H., & Wormington, S. V. (2014). Profiles of Intrinsic and Extrinsic Motivations in Elementary School: A Longitudinal Analysis. The Journal of Experimental Education, 82(4), 480-501. https://doi.org/10.1080/00220973.2013.876225

Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2000). Connecting Home, School, and Community – new directions for social research. In M. T. Hallinan (Ed.), Handbook of the sociology of education. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Von Seelen, J., Guldager, J. D., Bruun, T. H., Knudsen, M. E., & Bertelsen, K. (2018). Status på idrætsfaget 2018. Retrieved from: https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/SPIF-18%20rapport_0.pdf

Halkier, B. (2020). Fokusgrupper. In S. Brinkmann & L. Tanggaard (Eds.), Kvalitative metoder - En grundbog (Vol. 1.). Danmark: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk: Hans Reitzels Forlag.

Larsen, M. R., Akselvoll, M. Ø., Jartoft, V., Knudsen, H., Kousholt, D., & Raith, J. K. (2014). Forældresamarbejde og inklusion: Afdækning af et vidensfelt i bevægelse. Retrieved from: https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/55480660/140815_Rapport_om_foraeldresamarbejde_og_inklusion_med_bilag.pdf

Mullen, P. D., Evans, D., Forster, J., Gottlieb, N. H., Kreuter, M., Moon, R., . . . Strecher, V. J. (1995). Settings as an important dimension in health education/promotion policy, programs, and research. Health Education Quarterly, 22(3), 329-345. https://doi.org/10.1177/109019819402200306

Munk, M., & von Seelen, J. (2012). Status på idrætsfaget 2011 (SPIF-11). Retrieved from: https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/SPIF-2011.pdf

Ntoumanis, N. (2005). A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework. Journal of educational psychology, 97(3), 444. https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.3.444

OECD. (2019). TALIS 2018 Results (Volume I). Teachers and school leaders as lifelong learners. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en

Paustian, P., & Bertelsen, K. (2013). Prøver i idræt 2010 - 2012. Retrieved from: https://vicekosmos.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/publikationer/Idr%C3%A6t-JVSE/idr%C3%A6t_som_pr%C3%B8vefag.pdf

Pedersen, B. K., Andersen, L. B., Bugge, A., Nielsen, G., Overgaard, K., Roos, E. M., & von Seelen Hansen, J. (2016). Fysisk aktivitet: læring, trivsel og sundhed i folkeskolen: Vidensråd for forebyggelse.

Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation

in learning and teaching contexts. Journal of educational psychology, 95(4), 667. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.667

Shen, B., McCaughtry, N., Martin, J., & Fahlman, M. (2009). Effects of teacher autonomy support and students’ autonomous motivation on learning in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(1), 44-53. https://doi.org/10.1080/02701367.2009.10599528

Telama, R., Yang, X., Viikari, J., Välimäki, I., Wanne, O., & Raitakari, O. (2005). Physical activity from childhood to adulthood: a 21-year tracking study. American journal of preventive medicine, 28(3), 267-273. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.12.003

Todorovich, J., & Curtner-Smith, M. (2002). Influence of the motivational climate in physical education classroom on sixth grade pupils goal orientations. European Physical Education Review, 8(2), 119-138. https://doi.org/10.1177/1356336X020082002

Undervisningsministeriet. (2013). Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love. Retrieved from: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1640

Børn undervises af skolelærer i idræt

Downloads

Publiceret

2021-06-14

Citation/Eksport

Guldager, J. D., Bertelsen, K., & Bruun, T. H. (2021). Hvad påvirker elevers og idrætslæreres motivation for idrætsfaget?. Forum for Idræt, 36(1), 96–110. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.127454

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt