Øvelse i idrætsundervisningen

Forfattere

  • Esben Stillund Volshøj Via University College
  • Anders Halling Via University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.127295

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan idrætsunderviseren kan understøtte elevernes øvelse i idræt. Med udgangspunkt i definitionen af hvad øvelse i idræt er og anvendelse af indirekte pædagogik, undersøges det, hvordan idrætslærere i praksis understøtter, at eleverne øver sig i idrætsundervisningen. Undersøgelsen bygger på observation af idrætsundervisningen i 7. klasse samt interviews med elever og undervisere. Der identificeres to praksis cases i undervisningen i hhv. volleyball og parkour. Disse cases analyseres og det identificeres, at underviserens udførlige kropslige demonstrationer og engagement i øvelsens indhold er særligt afgørende for elevernes lyst til at øve sig og for at understøtte elevernes øvelse. Samtidigt understreges det, at underviseren skal være meget varsom med at lægge beslag på elevens frie vilje og derimod ‘lade eleverne være’ i undervisningen, forstået som at underviseren retter sit engagement mod indholdet af elevernes øvelse.

Forfatterbiografier

Esben Stillund Volshøj, Via University College

Lektor ved Læreruddannelsen i Aarhus

Anders Halling, Via University College

Projektleder i Bevægelseslaboratoriet

Referencer

Aggerholm, K., Standal, O., Barker, D. M., & Larsson, H. (2018). On practising in physical education: outline for a pedagogical model. Physical Education and Sport Pedagogy, 0(0), 1–12. https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1372408

Backman, E., & Larsson, H. (2016). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sw, 8989(March). https://doi.org/10.1080/17408989.2014.946007

Barker, D. M., Aggerholm, K., Standal, O., & Larsson, H. (2017). Developing the practising model in physical education: an expository outline focusing on movement capability. Physical Education and Sport Pedagogy, (August), 209–221. https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1371685

Biesta, G. (2020). Risking Ourselves in Education: Qualification, Socialization, and Subjectification Revisited. Educational Theory, 70(1), 89–104. https://doi.org/10.1111/edth.12411

De Jaegher, H. (2019). Loving and knowing: reflections for an engaged epistemology. Phenomenology and the Cognitive Sciences. https://doi.org/10.1007s11097-019-09634-5

Dempsey, N. P. (2010). Stimulated Recall Interviews in Ethnography. Qualitative Sociology, 33, 349–367.

Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). Writing Ethnographic Fieldnotes (Second Edi). Chicago and London: The University og Chicago Press.

Guldbrandsen, L. M. (2019). Opvækst og psykisk udvikling. (L. M. Guldbrandsen, Ed.) (2nd ed.). København: Akademisk Forlag.

Gulløv, E. (2003). Feltarbejde blandt børn - metodologi og etik i etnografisk børneforskning (1st ed.). Gyldendal. Retrieved from https://www.saxo.com/dk/feltarbejde-blandt-boern_eva-gulloev_haeftet_9788702014860

Illeris, K. (2012). Læringsteoriens elementer - hvordan hænger det hele sammen? In K. Illeris (Ed.), 49 tekster om læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og Didaktik – Nye Studier (1st ed.). Aarhus: KLIM.

Kretchmar, R. S. (2000). Kretchmar Moving and being moved: Implications for practice. National Association for Physical Education in Higher Education.

Kvale, S., & Brinkman, S. (2015). Interview (3.). Hans Reitzels Forlag.

Maclaren, K. (2002). Intercorporeality, Intersubjectivity and the Problem of “Letting Others Be.” Chiasmi International, 4, 187–208. https://doi.org/10.5840/chiasmi2002431

Merleau-Ponty, M. (2013). Phenomenology of perception. Taylor and Francis Ltd.

Møller, J., & Rahbæk, R. K. (2015). Højskolepædagogik (1st ed.). Klim.

Nørgaard, F., & Jensen, J.-O. (2020). Øvelse – Bevægelse og eksistentiel læring i børnehaven.

In J.-O. Jensen & O. Lund (Eds.), Sans for bevægelse - Livsnerven i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Pink, S., & Morgan, J. (2013). Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing. Symbolic Interaction, 36(3), 351–361. https://doi.org/10.1002/SYMB.66

Saeverot, H. (2013). Indirect pedagogy : some lessons in existential education. SensePublishers.

Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1.23.

Siedentop, D. (2002). Content Knowledge. Journal of Physical Education, (4).

Sloterdijk, P. (2013). You Must Change Your Life. Cambridge: Polity Press.

Børne- og undervisningsministeriet (2019a). Idræt Fælles Mål. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Idr%C3%A6t.pdf

Børne- og undervisningsministeriet. (2019b). Idræt Undervisningsvejledning https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Idr%C3%A6t.pdf

Ytting, L. (2015). Videnskabsetik. In L. F. Thing & L. S. Ottesen (Eds.), Metoder i idræts- og fysioterapiforskning (2nd ed., p. 448). København: Munksgaard.

Downloads

Publiceret

2021-06-08

Citation/Eksport

Volshøj, E. S., & Halling, A. (2021). Øvelse i idrætsundervisningen. Forum for Idræt, 36(1), 76–95. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.127295

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt