Tværfaglig undersøgelsesbaseret samarbejde mellem idræt og biologi

Fokus på elevmedbestemmelse, tværfagligt samarbejde og undersøgelsesbaseret undervisning

Forfattere

  • Lars Domino Østergaard Aalborg Universitet
  • Poul Ravn Stidsen University College Nordjylland
  • Steffen Elmose University College Nordjylland

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.125908

Resumé

Artiklen sætter fokus på elevernes medbestemmelse og tværfagligt samarbejde i idræt som metode til at fremme elevernes læring af idrætsfagets mere teoretiske dimension. Ved at implementere tværfaglig og undersøgelsesbaseret undervisning i idræt og biologi på fire Nordjyske skoler i et forløb på otte uger har vi vist, at det er muligt at øge elevernes medbestemmelse, deres refleksive niveau og faglige læring, så både praktiske såvel som teoretiske læringsmål opfyldes. Data i form af observationer, feltnoter og interview med elever og lærere viste dog, at der er didaktiske udfordringer og læringsmæssige forbehold ved metoden.

Referencer

Andersen, P. U., & Linderoth, U. H. (2018). Biologididaktik: mellem fag og didaktik. København: Hans Reitzels Forlag.

Artigue, M., Baptiste, P., Dillon, J., Harlen, W., & Léna, P. (2011). Learning through inquiry. Retrieved from Montrouge: https://www.maisons-pour-la-science.org/sites/default/files/upload/learning_through_inquiry.pdf

Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise. In B. Smith & A. C. Sparkes (Eds.), Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise (pp. 191-205). London: Routledge.

Brophy, J. (2010). Motivtion student to learn. New York: Routledge.

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019). Idræt - undervisningsvejledning. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_idr%C3%A6t_2020.pdf

Chen, W., Cone, T. P., & Cone, S. L. (2007). A collaborative approach to developing an interdisciplinary unit. Journal of Teaching in Physical Education, 26(2), 103-124.

Cone, T. P., Werner, P. H., & Cone, S. L. (2009). Interdisciplinary elementary physical education. Londod: Human Kinetics.

Curth, M., & Østergaard, L. D. (2013). Monistisk læring i idræt–nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt. idrottsforum. org, marts 2013.

J. Dolin, L. Krogh and R. Troelsen (2003) En kompetencebeskrivelse af naturfagene i H. Busch, S. Horst and R. Troelsen (ed): Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser – En antologi. København: Undervisningsministeriet.

Elbæk, L., & Rødbro, L. L. (2012). Elever kommunikerer gennem digital video i idræt. In Kommunikation Med Børn (pp. 29-39). Vejle: Leg og Læring - Kids n’Tweens.

Emmanouilidou, K. (2019). Teaching Physical Education through CLIL to young learners. Promoting CLIL implementation in Europe Thessaloniki, 2019, 127.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. doi:10.1177/1077800405284363

Friesen, S., Scott, D., Snyder, S., Mourshed, M., Chijioke, C., Barber, M., & Thomson, P. (2013). Inquiry-Based Learning: A Review of the Research Literature. Galileo Network: Alberta, Canada.

Garcia-Mila, M., & Andersen, C. (2007). Cognitive foundations of learning argumentation. Argumentation in science education. Springer, Dordrecht.

Hagelskjær, J., & Linderoth, U. H. (2010). IBSE - på opdagelse i biologien! Kaskelot, 183.

Harlen, W., & Allende, J. E. (2009). Inquired-Based Science Education: An overview for educationalists. Retrieved from Paris: Hastie, P. A., Rudisill, M. E., & Wadsworth, D. D. (2013). Providing students with voice and choice: lessons from intervention research on autonomy-supportive climates in physical education. Sport, Education and Society, 18(1), 38-56.

Hatch, G. M., & Smith, D. R. (2004). Integrating Physical Education, Math, and Physics. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 75(1), 42-50.

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational psychologist, 42(2), 99-107.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzel.

Lawor, D., & Seslija, S. (2016). Inquiry-Based Learning in Health and Physical Education. A Resource Guide for Educators. http://teachingtools.ophea.net/sites/default/files/pdf/ibl_guide.pdf

Marcenaro–Gutierrez, O., Lopez–Agudo, L. A., & Ropero-García, M. A. (2018). Gender differences in adolescents’ academic achievement. Young, 26(3), 250-270.

McBee, R. H. (2000). Why teachers integrate. The Educational Forum, 64(3), 254-260.

McCuaig, L., Carroll, T., Geidne, S., & Okade, Y. (2020). The interdisciplinary challenge. In A. MacPhail & H. A. Lawson (Eds.), School Physical Education and Teacher Education: Collaborative Redesign for the 21st Century. New York: Routledge.

Metzler, M. (2011). Inquiry teaching. In M. Metzler (Ed.), Instructional models in physical education. New York: Taylor & Francis.

Mezirow, J. (2006). An overview on transformative learning. Lifelong learning: Concepts and contexts, 24-38.

Munk, M., & von Seelen, J. (2012). Status på Idrætsfaget 2011. https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/107130520/Status_p_idr_tsfaget_2011_SPIF_11_.pdf

O’Connor, J., Jeanes, R., & Alfrey, L. (2016). Authentic inquiry-based learning in health and physical education: a case study of ‘r/evolutionary’practice. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(2), 201-216.

O’Loughlin, J., Chróinín, D. N., & O’Grady, D. (2013). Digital video: The impact on children’s learning experiences in primary physical education. European Physical Education Review, 19(2), 165-182.

Paustian, P. (2009). Erfaringer med elevmedbestemmelse i idrætsundervisningen af de ældste elever. Haderslev: Skoleidrættens udviklingscenter.

Placek, J. H. (2003). Interdisciplinary curriculum in physical education: Possibilities and problems. In C. D. Ennis & A. H. Silverman (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction: Champsign, IL: Human Kinetics.

Poulsen, B. K., Thomsen, R., Buhl, R., & Hagmayer, I. A. (2016). Udsyn i udskolingen: KL.

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). Science Education NOW! In. Retrieved from https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/rapportrocardfinal.pdf

Rønholt, H., & Peitersen, B. (2008). Idrætsundervisning-en grundbog i idrætsdidaktik: Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Sillasen, M. K., & Linderoth, U. H. (2017). Tværfaglig undervisning i folkeskolens naturfag. MONA, 2017(3), 19-38.

Spintzyk, K., Strehlke, F., Ohlberger, S., Gröben, B., & Wegner, C. (2016). An Empirical Study Investigating Interdisciplinary Teaching of Biology and Physical Education. Science Educator, 25(1), 35.

Staberg, E. M. (1994). Gender and science in the Swedish compulsory school. Gender and education, 6(1), 35-46.

Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 48(3), 543-568.

Tønnesvang, J. (2015). Hvad er uddannelse til for?: Kvalificeret selvbestemmelse som grundlag og retning for pædagogik og undervisning. Psyke and Logos, 36(2), 28-66.

Undervisningsministeriet. (2014). Folkeskoleloven (LBK nr. 1510). København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet. (2017). Fælles Mål (biologi) (Vol. 2017). København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet. (2019). Fælles Mål (idræt). København: Undervisningsministeriet.

Verschuur, M. B. (1998). Motivation: The Foundation of Successful Learning. The NAMTA Journal, 23(1), 100-109.

von Seelen, j., Guldager, J. D., Bruun, T. H., Knudsen, M. E., & Bertelsen, K. (2018). Status på Idrætsfaget 2018. Haderslev: UC Syd.

Wackerhausen, S. (2008). Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion. Refleksion i praksis, 1(1), 3-21.

Weir, T., & Connor, S. (2009). The use of digital video in physical education. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 155-171.

Whitehead, M. (2006). The Concept of Physical Literacy. European Journal of Physical Education, 6(2), 127-138. doi:10.1080/1740898010060205

Worth, K., Saltiel, E., & Duque, M. (2011). Implementing Inquiry-Based Science Education. In. Retrieved from https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/Guide_Designing%20and%20implementing%20IBSE_final_light.pdf

Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods (Vol. 23). Beverly Hills, CA.

Østergaard, L. D. (2016). Inquiry-based Learning Approach in Physical Education: Stimulating and Engaging Students in Physical and Cognitive Learning. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 87(2), 7-14.

Østergaard, L. D. (2018). Creation of new routines in physical education: second-order reflection as a tradition-challenging form of reflection stimulated by inquiry-based learning. Sport, Education and Society, 1-13. doi:10.1080/13573322.2018.1508012

Downloads

Publiceret

2021-04-23

Citation/Eksport

Østergaard, L. D., Stidsen, P. R., & Elmose, S. (2021). Tværfaglig undersøgelsesbaseret samarbejde mellem idræt og biologi: Fokus på elevmedbestemmelse, tværfagligt samarbejde og undersøgelsesbaseret undervisning. Forum for Idræt, 36(1), 48–75. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.125908

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt