Når teori i idræt understøtter den praktiske dimension i faget

Forfattere

  • Andreas Bolding Christensen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Emilie Petersen Syddansk Universitet
  • Marie Messell UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.124972

Resumé

I artiklen undersøger vi, hvordan teori kan inddrages i idrætsundervisningen, så det understøtter fagets praktiske dimension. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på læreruddannelsen om teoriintegration i idræt har vi udviklet en didaktisk model, der kan hjælpe idrætslærere med at inddrage teori. Modellen kalder vi for Teoriintegrationsmodellen (TIM). I artiklen udfolder vi modellen og kommer med en række praksisnære eksempler på god inddragelse af teori. Til slut afliver vi en række misforståelser om teori i idræt og opstiller i stedet, hvad vi mener, er mere korrekte forståelser.

Referencer

Andkjær, S. (2010). Betydninger af bevægelsesmiljøer i idrætten. FOCUS - Tidsskrift for idræt, 34(4), 6-14.

Bertelsen, K., Bruun, T. H., Halling, A., Hansen, M., & Knudsen, L. S. (2016). 9. klasse prøve i idræt 2015: en undersøgelse med fremadrettede perspektiv. Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring.

Børne og Undervisningsministeriet (2019). Idræt - Faghæfte 2019.

Christensen, A. B., & Svendsen, A. M. (2019). (Be)greb om idræt. Meloni.

Christensen, A. B., & Svendsen, A. M. (Under publicering). (Be)greb om idræt - Indskolingen. Meloni.

Dansk Skoleidræt (2020). Sundhedsdugen.

Engell, C., & Hansen, T. (2009). Læreprocesser gennem struktureret refleksion. In L. T.

Ronglan, G. Teng, & A. Halling (Eds.), Ballspil over grenser (Vol. 1). Akilles.

EVA, D. E. (2004). Idræt i folkeskolen. https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-10/Idraet_i_folkeskolen.pdf

Gallagher, S. (2017). Enactivist interventions – rethinking the mind. Oxford University Press.

Hansen, T. (2017). Udskolingen I bevægelse: Et aktionsforskningsprojekt med henblik på udvikling af next practice idrætsundervisning. Syddansk Universitet. Odense.

Hansen, T. I. (2020). Oplevelse, erfaring og erkendelse. In P. Brodersen (Ed.), Didaktisk opslagsbog (pp. 336). Hans Reitzel.

Hedeskov, B., & Gade, K. (2015). Tjek på idræt (1. udgave). Gyldendal.

Hovgaard, M. (2017). Aktivitetsudvikling i idræt: innovation i praksis (1. udgave). Samfundslitteratur.

Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik (1. udgave). Akademisk Forlag.

Høj, B. B., & Dansk Skoleidræt. (2017). Koordinationstrappen. Dansk Skoleidræt.

Illeris, K. (2015). Læring (3. udgave ed.). Samfundslitteratur.

Knudsen, M. (2017). Lærebøger i skoleidræt – på vej mod ”idræt som undervisning”? Forum for Idræt, 32(1). https://doi.org/10.7146/ffi.v32i1.31963

Knudsen, M. E. (2015). Idræt på hjernen: elevhæfte udskoling. University College Syddanmark i samarbejde med Kosmos Nationalt Videncenter.

Knudsen, M. E., & Seelen, J. v. (2019). Teori i idrætsfaget. In K. Thorgaard & A. v. Oettingen (Eds.), Universitetsskolen: mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling (pp. 219). Dafolo.

Madsen, K. L., & Aggerholm, K. (2020). ”Den følelse kan jeg ikke skabe, hvis jeg bare står og fortæller” – Lærernes erfaringer med en handlingsorienteret tilgang til bevægelse i folkeskolen. Forskning og Forandring, 3(1), 132–152. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2096

Mulvad, R. (2012). Hvorfor fortjener fagtekster særlig opmærksomhed? In M. R. Abildgaard (Ed.), Læsning og skrivning i alle fag (pp. 238). Dafolo.

Oettingen, A. v. (2018). Undervisning er dannelse. Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Danmarks Lærerforening og De Frie Skolers Lærerforening.

Peitersen, B., & Rønholt, H. (2008). Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (Vol. Ny revideret udgave). Institut for Idræt.

Piaster, T. (2020). Teori i idrætsundervisningen med Thomas Piaster In Lyden af idræt. A. B. Christensen.

Piaster, T., Skole OL, & Dansk Skoleidræt. (2019). Løb, spring og kast-dugen. Dansk Skoleidræt.

Rostbøll, S. F. (2019). Dannelse i idrætsfaget - mere end kropslige kompetencer. In M. W. Andersen (Ed.), Dannelse i alle fag (pp. 246). Dafolo.

Seelen, J. v., Guldager, J. D., Bruun, T. H., Knudsen, M. E., & Berthelsen, K. (2018). Status på idrætsfaget 2018

Seelen, J. v., & Munk, M. (2012). Status på Idrætsfaget. https://vicekosmos.dk/fileadmin/user_upload/KOSMOS/Gamle_filer/fileadmin/user_upload/publikationer/SPIF-RAPPORT_e-version.pdf

Svendsen, A. M. (2012). Idræt (1. udgave ed.). Klim i samarbejde med Læremiddel.dk.

Svendsen, A. M., & Dansk Skoleidræt. (2018). Danserammen.

Thingholm, H. B. (2020). Didaktiske forståelsesdialoger (C. H. Rickmann & L. Rindholt, Trans.). In O. Dysthe, I. J. Ness, & P. O. Kirkegaard (Eds.), Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring (pp. 386). Klim.

Downloads

Publiceret

2021-02-10

Citation/Eksport

Christensen, A. B., Petersen, E., & Messell, M. (2021). Når teori i idræt understøtter den praktiske dimension i faget. Forum for Idræt, 36(1), 29–47. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.124972

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt