Et individ gror i fællesskabets have

Forfattere

  • Lise Maria Elkrog-Hansen, Ph.d.-studerende Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Thomas Skovgaard, Lektor, Ph.d. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Søren Smedegaard, Kst. Uddannelses- og forskningsleder Læreruddannelsen, UCL

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.124679

Resumé

Artiklens formål er at give et styrket indblik i, hvad idrætsefterskoleelever oplever som det særlige ved et efterskoleophold. Formålet er også at komme nærmere på, hvilken rolle idræt spiller i skabelsen af det særlige ved et efterskoleophold. I artiklen er der fokus på den idrætslige praksis i den boldsspilsrelaterede linjefagsundervisning og fællesgymnastik. Artiklen bygger på resultater fra Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler, som er et samarbejde mellem FIIBL og tre idrætsefterskoler. I artiklen gennemføres en tværgående analyse af en spørgeskemaundersøgelse med fundene fra seks kvalitative kandidatspecialer fra Idræt og Sundhedsuddannelserne på SDU.

Referencer

Buch-Hansen, H. & Nielsen, P. (2005). Kritisk realisme. København. Roskilde Universitetsforlag.

Christensen, S.M., Christensen, E.M., & Dahl, J. (2019). Altså, det er sindssygt komplekst, hvad der ligger i dannelse – Lærernes bidrag til elevernes dannelse på en idrætsefterskole – her og nu. Upubliceret.

Danermark, B., Ekström, M., K, Jacobsen, L. & Karlsson, J.C. (2002). Explaining Society: Critical realism in the social science. London. Routledge.

Efterskolerne (2020). URL: https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Tal_og_analyser (lokaliseret 18/09-20). Efterskolerne (2019). 10 klasse på efterskole – en nødvendig mulighed. URL: https://www.efterskolerne.dk/Faglig_viden/Publikationer/10_-klasse_paa_efterskole (lokaliseret 17/12-20)

FIIBL, a (2020). URL: http://fiibl.dk/samarbejde/ (lokaliseret 03/09-20)

FIIBL, b (2019). Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på de tre efterskoler. Dele af spørgeskemaundersøgelsen er udgivet på URL: http://fiibl.dk/wp-content/uploads/2016/02/Resultater-fra-spørgeskema-Forskningsinitiativet-for-Idrætsefterskoler-2019.pdf.

Frandsen, J.T, Gjersing, K.B., & Haue, H. (2012). Mere end en skole. De danske efterskolers historie. Odense. Syddansk Universitetsforlag.

Graf, S.T. & Jensen, U.H. (2020). Efterskolens praksis under lup. Undersøgelse af dannende undervisning og samvær. Århus. Klim.

Jensen, J.O (2018). Ståsteder i bevægelse. Hvad er meningen med bevægelse i skolen? In: Jensen, J.O., Jørgensen, H.T., Volshøj, E. (Red.). Motion og Bevægelse i skolen. s. 242-256. København. Hans Reitzels Forlag.

Juni, M. (2019): Vi køber os fri. I: Asterisk. Investering i mennesket. DPU. Aarhus Universitet. 2019, nr. 92. s. 27.

Kristensen. S. (2019): Kvalitative analyseredskaber. In: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. Kvalitative metoder. En grundbog. s. 447-462. København. Hans Reitzels Forlag.

Knudsen, S.M. (2019). Når fællesskab opstår på tværs af niveau – En kvalitativ undersøgelse på en idrætsefterskoles fodboldlinje. Tilgængeligt på bibliotekets database.

Madsen, U.A. (1994). Hverdagsliv og læring i efterskolen. Ph.d. afhandling. Danmarks Lærerhøjskole.

Madsen, U.A. (1995). Hverdagsliv og læring i efterskolen. København. Forening af Frie Ungdoms- og Efterskolers Forlag.

Madsen, U.A. (2003). Efterskolens betydning – et studie af efterskolens dannelsesprojekt & tidens unge. Efterskoleforeningens Forlag.

Paulsen, C. & Wedel, C. (2019). En undersøgelse af håndboldlærernes didaktiske overvejelser og disses betydning for elevernes sociale positionering samt motivation på idrætsefterskoler. Upubliceret.

Retsinformation (2011). URL: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137843#K1 (lokaliseret 08/11-19).

Ronglan, L.T. (2008). Situert læring – om laget som praksisfellesskap. In: Ronglan, L.T, Halling, A. & Teng, G. (red). Ballspill over grenser: skandinaviske tilnærminger til læring og utvikling., s. 28-39. Oslo. Akilles.

Sjöberg, L. & Sørensen, L. (2019). Til skue eller brug? En sammenlignende undersøgelse af tre idrætsefterskolers værdigrundlag og elevernes oplevede kultur, ud fra et funktionalistisk perspektiv. Tilgængeligt i bibliotekets database.

Trads, A.B. (2019). Kan man skabe et unikt fællesskab i fællesgymnastikken? Upubliceret. UVM (2020). URL: https://www.uvm.dk/efterskoler/om-efterskoler (lokaliseret 18/09-20).

Vilhelmsen, M. (2019): Mere end mad – Et multipelt casestudie om mad- og måltidskulturer på idrætsefterskoler. Upubliceret.

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag.

Winter, H. (2017). Bevægelse og flow i børn og unges lære-, være-, og udviklingsprocesser – introduktion til en praksisnær bevægelsespsykologisk teori. I: Up. At bevæge sig og blive bevæget. 2017, nr. 1. s. 37-44.

Downloads

Publiceret

2021-01-24

Citation/Eksport

Elkrog-Hansen, L. M., Skovgaard, T., & Smedegaard, S. (2021). Et individ gror i fællesskabets have. Forum for Idræt, 36(1), 1–28. https://doi.org/10.7146/ffi.v36i1.124679

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt