Pilates og projektet ”Danish Wounded Warriors”

Træning af kropslig opmærksomhed

Forfattere

  • Natacha Maria Hilkøb
  • Susanne Ravn, Professor (mso) Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v35i1.122144

Nøgleord:

Pilates, Fænomenologi, Kropslig opmærksomhed, Kropsskema, kropsbillede

Resumé

Artiklen har til formål at beskrive de kropslige erfaringer forbundet med Pilates-træningen i projektet Danish Wounded Warriors, specielt hvad der er unikt ved at anvende denne træningsform i rehabiliteringssammenhænge. De kropslige erfaringer er dermed i fokus for analysen, som involverer fænomenologiske præciseringer, specielt i forhold til kropsskema og kropsbillede. Casen peger på, at deltagerne i projektet udvikler både deres kropslige opmærksomhed samt evnen til at anvende denne konstruktivt i andre sammenhænge. Det fremhæves, at anvendelsen af åndedrættet spiller en væsentlig rolle for, hvordan bevægelser såvel som opmærksomheden orkestreres og dirigeres mod at lade en indre fornemmelse af bevægelsen dirigere bevægelsesforløbet.

Forfatterbiografier

Natacha Maria Hilkøb

NATACHA MARIA HILKØB er uddannet fysioterapeut (2013) og har efterfølgende læst på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet, som hun færdiggjorde i 2017. Natachas specialeprojekt, der ligger til grund for artiklen, var det første kvalitative projekt, som undersøgte deltagernes oplevelser med den specialiseret genoptræning i projektet, Danish Wounded Warriors. Natachas primære interesseområder er: Somatiske bevægepraksisser, udvikling af kropsbevidsthed i træning og rehabilitering, læring og forandring gennem kroppen og kvalitative forskningsmetoder.

Susanne Ravn, Professor (mso), Syddansk Universitet

SUSANNE RAVN, ph.d., er professor mso og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Susanne underviser og forsker i fænomenologi, kvalitative metoder, dans, kampkunst og kropskultur. En større del af hendes forskning er funderet i en tværdisciplinær kombination af fænomenologi og etnografisk relaterede metoder. Susanne har publiceret i peer-reviewed journals relateret til henholdsvis danseforskning, kvalitativ forskning og filosofi ligesom hun har udgivet og redigeret flere bøger. Seneste publikationer tæller blandt andet: Ravn, S. (2020) ‘Investigating dance improvisation –from spontaneity to agency.’ Dance Research Journal; Ravn, S og Højbjerre-Larsen, S. (red) (2020) Krop og bevægelse i Idræt og Sundhed – kulturanalytiske tilgange. Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Referencer

Braun, V., Clarke, V. & Weate, P. (2016). Using thematic analyses in sport and exercise research. Chap. 15, p. 191-218: In Smith, B. & Sparkes, A. C., Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise. Cornwall Great Britain: Routledge International Handbooks.

Colombetti, G. (2014). The Feeling Body. Introduction p. xiii-xviii & chap. 5, p. 113-134. London, Cambridge: The MIT Press.

Copenhagen Pilates Studio (2000). Træningen. Lokaliseret den 1. november 2016: http://danishwoundedwarriors.com/about-dwwp/Danish Wounded Warriors (2013). Project facts. Lokaliseret den 26. december 2016: http://www.danishwoundedwarriors.com

Gallagher, S. (2005). How the body shapes the mind. Clarendon Press. Oxford.

John, St., N. (2010). Reformer Manual, Level 1. (s. 1-17). Balanced Body, inc. Sacramento, CA 95828 USA, 2rd Edition, revised November.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography – Principles in practice. Chap. 7, p. 140-158, London & New York: Routledge International Handbooks.

Hastrup, K., Rubow, C. & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2014). Kulturanalyse - kort fortalt. København: Samfundslitteratur.

Hilkøb, M. N. (2017) Danish Wounded Warriors – om anvendelsen af kropslig opmærksomhed i genoptræningen (Kandidatspeciale).

Kofotolis, N., Kellis, E., Vlachopoulos, P. S., Gouitas, I. & Theodorakis, Y. (2016). Effects of Pilates and thunk strengthening exercises on healthrelated quality of life in women with chronic low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, vol. 29, s. 649–659. DOI: 10.3233/BMR-160665.

Latey, P. (2002). Updating the principles of the Pilates method – Part 2. Journal of Bodywork and Movement Therapies, April, s. 94-101. DOI: 10.1054/jbmt.2002.0289

Ravn, S. (2016). Phenomenological Analysis In Sport and Exercise. Chap. 16, p. 206-218: In Smith, B. & Sparkes, A. C., Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise. Cornwall Great Britain: Routledge International Handbooks.

Ravn, S. (2017). Kroppen i et fænomenologisk perspektiv. S. 163-171: I kommende i Basisbog i Fysioterapi (2. Udgave). København: Hans Reitzels forlag.

Rouhiainin, L. (2010), The evolvement of pilates method and its relation to the somatics field. Nordic Journal of Dance, vol. 2, s. 57-69.

Thorpe, H. & Olive, R. (2016). Conducting observations in sport and exercise settings. Chap. 10, p. 124-151: In Smith, B. & Sparkes, A. C., Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise. Cornwall Great Britain: Routledge International Handbooks.

Yamato T. P., Maher C.G., Saragiotto B. T., Hancock M. J., Ostelo R. WJG., Cabral C. MN., Menezes L.C., Costa L. OP. (2015). Pilates for low back pain (review). The Cochrane Library, issue 7, s. 1-72. DOI: 10.1097/BRS.0000000000001398

Downloads

Publiceret

2020-05-26

Citation/Eksport

Hilkøb, N. M., & Ravn, S. (2020). Pilates og projektet ”Danish Wounded Warriors”: Træning af kropslig opmærksomhed. Forum for Idræt, 35(1), 19–36. https://doi.org/10.7146/ffi.v35i1.122144

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt