Inkluderende Idrætsundervisning

Hvordan motiveres alle elever til deltagelse?

Forfattere

  • Solveig Fogh Rostbøll, Lektor Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole
  • Louise Hinrichsen, Lektor Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole
  • Pouline Mouritzen, Lektor Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v35i1.120586

Resumé

Artiklen tager sit afsæt i et toårigt projekt på Professionshøjskolen Metropol med titlen: 'Inkluderende idrætsundervisning'. Målet med projektet har været at undersøge mulighederne for at skabe en idrætsundervisning, der tilgodeser alle eleverne. Der er tale om et interventionsstudie, hvor den inkluderende idrætsundervisning er afprøvet på elever i udskolingsklasser i København og omegn med henblik på at undersøge særlige motivationsskabende faktorer.

Empirien omhandler observationer, interviews og en større spørgeskemaundersøgelse. I artiklen vil fundene blive præsenteret, og der vises modeller for principper bag den motiverende og inkluderende idrætsundervisning. Afslutningsvis angives praksiseksempler på baggrund af projektets resultater.

Forfatterbiografier

Solveig Fogh Rostbøll, Lektor, Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Cand.scient. og lektor på Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol). 2014-2016 projektleder på forskningsprojektet Inkluderende idrætsundervisning.
Underviser i idræt og kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab.

Louise Hinrichsen, Lektor, Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Lektor på Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol).
Underviser i idræt.

Pouline Mouritzen, Lektor, Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

BA of Science i idræt, og BA i pædagogik ved KU. Lektor på Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol). Underviser i idræt, pædagogik og didaktik.

Referencer

Van den Berghe, L., Vansteenkiste, M., Cardon, G., Kirk, D., & Haerens, L. (2014). Research on self-determination in physical education: Key findings and proposals for future research. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(1), 97–121. https://doi.org/10.1080/17408989.2012.732563

Børne- og undervisningsministeriet (2020). Folkeskolen/Læring og læringsmiljø/Bevægelse. Lokaliseret 12. maj 2020 på https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/bevaegelse

Danmarks Evalueringsinstitut (2004). Idræt i folkeskolen – Et fag med bevægelse.

Deci, E. L. & Ryan, R. M., (1985). Intrinsic Motivation and Self Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E. L. & Ryan, R. M., (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: The University of Rochester Press.

Hedeskov, B. & Gade, K. (2015). Tjek på Idræt. Gyldendal.

Munk, M. & von Seelen, J. (2012). Status på idrætsfaget 2011, webudgave, KOSMOS. Lokaliseret d. 23. september 2016 på: https://www.ucviden.dk/portal/en/publications/status-paa-idraetsfaget-2011-spif11(357113ec-00ef-4df0-addb-8bfd21225b84).html

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328–346. https://doi.org/10.1037/0033-295X.91.3.328

Nielsen, C. P., Hansen, A. T., Jensen V. M., & Arendt, K. S., (2015). Folkeskolereformen – Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Lokaliseret 15. juni 2018 på: http://www.sfi.dk/publikationer/folkeskolereformen-9111/

Nilges, L., (1998). I Thought Only Fairy Tales had Supernatural Power: A Radical Feminist Analysis of Title IX in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 17(2): 172–194. https://doi.org/10.1123/jtpe.17.2.172

Papaioannou, A., Marsh, H. W., & Theodorakis, Y. (2004). A Multilevel Approach to Motivational Climate in Physical Education and Sport Settings: An Individual or a Group Level Construct? Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(1), 90–118. https://doi.org/10.1123/jsep.26.1.90

Papaioannou, A., Tsigilis, N., Kosmidou, E., & Milosis, D., (2007). Measuring perceived motivational climate in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 26, 236-259. https://doi.org/10.1123/jtpe.26.3.236

Rasmussen, M., Pedersen, T. P., & Due, P. (2015). Skolebørnsundersøgelsen 2014. Statens Institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet.

Reed, J. A., Einstein, G., Hahn, E., Hooker, S. P., Gross, V. P., & Kravitz, J. (2010). Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: A preliminary investigation. Journal of Physical Activity and Health, 7(3), 343–351. https://doi.org/10.1123/jpah.7.3.343

Regeringen (2014). Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Lokaliseret d. 15. juni 2018 på: http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal.ashx

Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2003). A model of contextual motivation in physical education: Using constructs from self-determination and achievement goal theories to predict physical activity intentions. Journal of Educational Psychology, 95(1), 97–110. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.97

Wetton, A. R., Radley, R., Jones, A. R., & Pearce, M. S. (2013). What are the barriers which discourage 15-16 year-old girls from participating in team sports and how can we overcome them? BioMed Research International, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/738705

Østergaard, C. & Rostbøll, S. (2016). Pigers trivsel i udskolingens idrætsundervisning. MOV:E 4.

Downloads

Publiceret

2020-05-26

Citation/Eksport

Rostbøll, S. F., Hinrichsen, L., & Mouritzen, P. (2020). Inkluderende Idrætsundervisning: Hvordan motiveres alle elever til deltagelse?. Forum for Idræt, 35(1), 1–18. https://doi.org/10.7146/ffi.v35i1.120586

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt